Axdata lanserer: GDPR for AX 2009

GDPR forordningen (The General Data Protection Regulation) inneholder nye regler som innebærer endringer for virksomheter som besitter og behandler personopplysninger. Ikke alle ERP systemer vil få støtte for dette fra produsent eller leverandør.

Med GDPR for AX 2009 fra Axdata får du som bruker Microsoft Dynamics AX 2009 systemstøtte for GDPR.

 

GDPR for AX 2009 fra Axdata gir deg:

 

  • Installasjon av løsningen
  • Workshop med oppsett og opplæring av løsningen

 

Axdata har utviklet en løsning som integreres i AX 2009 og gjør det enklere å få oversikt over persondata for å følge de nye GDPR reglene. Sammen med installasjonen får dere også en dags workshop med opplæring og konfigurasjon av løsningen.

 

GDPR - AX 2009

 

Klikk her for å lese mer om GDPR for AX 2009 eller kontakt oss for å få vite mer.

 

GDPR for AX 2009 fra Axdata ivaretar de nye kravene til håndtering av persondata for AX 2009

 

GDPR for AX 2009 gir systemstøtte for GDPR til deg som bruker AX 2009. Med Installasjon, konfigurering og opplæring blir det enklere å oppfylle GDPR kravene

Den nye forordningen for personvern inneholder en del nye regler som innebærer endringer for deg som besitter og behandler personopplysninger. Dette vil kreve viktig arbeid for å få på plass nye rutiner, en ny struktur og kartlegging av hvordan persondata skal besittes og behandles.

 

Les mer om GDPR her