Dynamics Podcast // On-Premise Experience

Det er flere gode grunner til hvorfor kunder og partnere fortsatt ønsker en mer lokal ERP løsning og noen ønsker en ren skybasert løsnig. I episode 21 av Dynamics Podcast diskuterer Tommy og Fredrik grunnene til å ha en on-premise løsning, og sammen med to av verdens beste løsningsarkitekter går de i dybden på Local business data funksjonaliteten i Dynamics 365 for Finance og Operations .

On-premise?

Det er mange grunner til hvorfor din virksomhet burde gå for en skybasert ERP løsning, likevel er det kunder og partnere som fortsatt ønsker en mer lokal ERP løsning. I denne utgaven av Dynamics Podcast diskuterer Tommy og Fredrik grunnene til hvorfor mange fortsatt ønsker en on-premise løsning, og går i  dybden på Local business data funksjonaliteten i Dynamics 365 for Finance and Operations sammen med to av verdens beste løsningsarkitekter.

 

 

Sammen med ekspertene Scott A. Morley og Brandon Ahmad, går Axdata’s to MVPer i dybden på Local Business Data funksjonaliteten. Scott og Brandon er to av verdens beste løsningsarkitekter, og har vært med på å implementere Dynamics for en rekke ulike selskaper. Få med deg denne utgaven av Dynamics Podcast!

 

Lokal installasjon av Finance og Operations

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations er i hovedsak bygget som en skytjeneste, men med en fullt fungerende lokal installasjon av Finance and Operations. Historien bak denne lanseringen startet med AX7 som ble lansert med en On-Premise løsning, basert på Azure Stack. Denne ble imidlertid uten forvarsel senere fjernet fra veikartet, men dukket igjen opp som en hybridløsning (kalt Edge) som ville gjøre arbeidsprosesser tilgjengelig å kjøre på en lokal server for høyere effektivitet og offline funksjonalitet. Likevel etterspurte markedet en løsning som kunne kjøres lokalt. I tråd med sin nye filosofi gjorde Microsoft en helomvending og introduserte muligheten for «Local Business Data». Denne er i sin hele og fulle drakt en fungerende lokal installasjon av Finance and Operations, men vil fortatt basere seg på en del skytjenester, som for eksempel Life Cycle Services.

 

Vil du lære mer av Dynamics Podcast

Hør alle podcastene her: https://dynpodcast.com/

Les Fredrik sin blogg: https://dyntips.com/

Les Tommy sin blogg: http://yetanotherdynamicsaxblog.blogspot.no/