Axdata deler sin kompetanse på høstkonferansen

DynUG høstkonferanse blir kalt årets viktigste dynamics konferanse og tar for seg hvordan Microsoft Dynamics 365 endrer måten Microsoft leverer sine Dynamics-produkter.

I Axdata jobber to av tre Microsoft Most Valuable Proffesional (MVP) innen Dynamics AX i Norge, Fredrik Sætre og Tommy Skaue. Disse kan du oppleve på DynUG høstkonferanse 20. – 21. september, der de sammen med den tredje MVP’en Kurt Hatlevik skal debattere Dynamics og i tillegg svare på spørsmål fra øvrige deltagere på konferansen.

 

MVP er en utmerkelse Microsoft gir til personer som har vist en stor trang til å utforske, utfordre og tilegne seg ny spennende kunnskap om teknologien, er eksperter innen sitt område og samtidig gir et ekstra bidrag til andre brukere. Dette er en unik mulighet for deltagerne til å stille alle de spørsmålene du lurer på når det gjelder Dynamics 365 – og få svar, samtidig som vi i Axdata er glade for å kunne dele vår kunnskap.

Ønsker du å vite mer om hva Fredrik og Tommy driver med finner du Dynamics Podcast her.

 

Et annet punkt fra konferansens spennende agenda er Jostein Støen, IT-ansvarlig for en av våre kunder HTS Hans Torgersen og Sønn. Han vil fortelle om sine førstehåndserfaringer med Dynamics 365, om hvordan prosessen har vært når konsernet ønsket å samle ERP-løsningen på en plattform. Og sammen med Trond Johansson, Administrerende Direktør i Axdata, vil han dele erfaringer fra prosessen så langt, samt fortelle om Microsofts prosjektmetodikk.

 

DynUG høstkonferanse går grundig inn på hvordan Microsoft Dynamics 365 endrer metoden Microsoft bruker for sine leveranser av Dynamics-produkter. Det vil bli belyst hvordan ERP levert i nettskyen får juridiske, økonomiske og praktiske konsekvenser for både leverandører og kunder. Ønsker du å delta kan du klikke her.

DynUG Logo

DynUG (Dynamics User Group) er en uavhengig brukergruppe for Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics CRM som ønsker å styrke medlemmenes IT-kompetanse i tillegg til å tilby en faglig møteplass der valg av riktig løsning og leverandør står sentralt.