E-book: Seven emerging trends that are changing manufacturing

Dagens markedssituasjon er i en rivende utvikling og endringer skjer raskere enn noen gang tidligere. Nå kan du få et innblikk i hvilke trender som er i ferd med å endre produksjonsindustrien, og tips om hvordan du kan øke veksten og lønnsomheten ved å lese e-boken fra Microsoft.

Som et resultat av kunders økte forventninger til innovasjon, økt konkurranse og ny teknologi, har få industrier opplevd så stor endring som produksjonsindustrien det siste tiåret. Utviklingen av sensor-teknologi har blant annet endret R&D, hvordan ulike prosesser gjennomføres, og gitt store mengder data som gir nye muligheter. Med den raske utviklingen er det derfor viktig å se hvilke trender som beveger seg i markedet for å være rustet for tiden som kommer.

 

E-boken som tar for seg syv fremvoksende trender i produksjonsindustrien:

Trender Produksjonsindustrien

Klikk for å lese e-boken: Seven emerging trends that are changing manufacturing

 

I dagens globale økonomi står du som jobber i produksjonsindustrien overfor flere krav enn aldri før. Kundene forventer produkter som er tilpasset deres individuelle behov, stiller krav til innovasjon og forbedringer, og toleransen for feil har blitt mindre. Microsoft sin e-bok belyser syv viktige trender innen produksjonsindustrien som gjør deg bevisst på disse endringene.

I e-boken kan du blant annet lese om:

Internet of Things. Ved å bidra til økt innsikt og forutsigbart vedlikehold, har Internet of Things (IoT) en stor innvirkning på produksjonsindustrien. I dag bruker 41% av produksjonsselskaper sensor data.

 

Emerging technology. Teknologi har alltid vært en drivkraft for innovasjon i produksjonsindustrien. Nyskapende verktøy og teknikker som  3D-printing til nanoteknologi endrer hvordan produkter lages.

 

Agile manufacturing. Mange produsenter beveger seg mot en fleksibel produksjonsmetode for å holde følge med kundenes voksende krav og for å møte behovet for større produkttilpasning.

 

Small is the new big. Fremskritt innen produksjonsteknologi, lavere innkjøpspris, krav om kortere leveringstid og etterspørsel etter mer tilpassede produkter fører til fremvekst av mindre, mer fleksibel og lokal produksjon.

 

I tillegg kan du lese mer om hvordan dere som produksjonsselskap kan bedre marginene og differensieringen gjennom å knytte de produksjonen og forsyningskjeden tettere sammen, samt øke farten på forretningsprosessene.

 

Som Microsoft-partner og bruker av Microsoft Dynamics-løsninger, gir Axdata produksjonsselskap mulighet til forbedret effektivitet. Les mer om ERP  og forretningsløsninger for produksjonsindustrien og våre bransjeløsninger HER.  

Klikk her for å lese e-boken eller les om e-boken som tar for seg trender som endrer CFO rollen: Seven emerging trends that are changing finance.

 

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Microsoft Dynamics 365 er neste generasjons intelligente forretningsapplikasjon. Løsningen forener CRM og ERP og fungerer sømløst sammen for å hjelpe til med å administrere bestemte forretningsfunksjoner og lar organisasjonen din raskere møte kundenes behov og se nye muligheter.

 

Klikk her for å lese mer om ERP og forretningsløsninger.