Axdata i MS Dynamics Industry Partner Program

Etter å ha oppfylt programkriterier og vist forretningsresultater, bransjekunnskap og faglig kompetanse har Axdata blitt valgt ut til delta i Microsoft Dynamics Industry Partner Program for Produksjon.

Axdata har med dette bevist at vi er kvalifisert for insentiver som vi kan videreføre til våre kunder i produksjonsbransjen. Programmet presenterer Microsofts mest vellykkede ERP- og CRM-partnere innen spesifikke bransjer, der Microsoft ønsker å investere for å hjelpe disse partnerne med videre vekst.

 

«Ved å kvalifisere for Microsoft Dynamics Industry Partner Program for produksjon har vi vi Axdata nådd ytterligere en stor milepæl i vår 20 år lange historie. Vi har i hele denne perioden investert betydelige ressurser i kunnskap om forretningsprosesser innen produksjon og engineering, samt utviklet bransjeløsninger som har fått et solid fottrykk og gode tilbakemeldinger fra våre kunder. Sammen med Microsoft skal vi fortsette å investere store ressurser i videreutvikling av vår kunnskap og våre bransjeløsninger for produksjons- og engineeringsbedrifter, og vi ser frem til en svært spennende fortsettelse.»

ERP for produksjon - Microsoft Dynamics Manufactoring Partner

For våre kunder betyr dette at de får en trygghet for høyt kvalifiserte og relevante konsulenter i Axdata, som kan  bidra til å foredle, videreutvikle og skape forretningsprosesser som gir et konkurransefortrinn med den klart beste teknologien som er tilgjengelig på markedet.

 

 

Vi er stolte over å ha kvalifisert oss for dette programmet, og jeg ønsker samtidig å rette en stor takk til mine svært dyktige og kunnskapsrike kollegaer – dette er et resultat av godt lagarbeid over tid», forteller Trond Johansson, Administrerende direktør i Axdata.

 

«Microsoft Dynamics Industry Partner Program er utviklet for å kunne yte en enda bedre service til våre kunder innen prioriterte industrier, og samtidig kunne jobbe sammen med de mest innovative selskapene for å tilby bransjespesifikke løsninger som muliggjør bedre og tettere engasjement med sine kunder for forretninger», forteller Maria Garana Corces, EMEA Microsoft Dynamics VP.

Gitt Axdata’s betydelige erfaring og positive påvirkning innen produksjonsindustrien er vi begeistret over vårt samarbeid, og for å utvide vår rekkevidde og betjene våre felles kunder.

 

Axdata er spesialist på optimalisering av bedriftsprosesser. Med lang erfaring og solid kompetanse er vårt mål smidig implementering av ERP, skytjenester og forretningsløsninger for en optimal drift av din virksomhet. Vår innsikt gir deg oversikt.