E-book: Seven emerging trends that are changing finance

Les e-boken fra Microsoft og få et innblikk i hvilke trender som endrer CFO rollen og finans sin betydning. Her kan du også få tips om hvordan du kan øke veksten og lønnsomheten med Dynamics 365 for Finance and Operations.

Vet du hvilken betydning din rolle som CFO vil ha i fremtiden?

Denne e-boken tar blant annet for seg hvordan utviklingen av CFO rollen har vært og hvilken betydning den kommer til å få i fremtiden.

Klikk for å lese e-boken: Seven emerging trends that are changing finance

E-book - Seven emerging trends (forside)

Selv om mye av bakgrunnsmaterialet er fra det amerikanske markedet er det nyttig lesing for deg som jobber med økonomisk ledelse og styring.

 

I e-boken kan du blant annet lese om:

 

CFO rollen blir styrket

 

I dagens forretningsverden blir organisasjonenes finansavdeling stadig viktigere, ettersom selskapene i økende grad stoler på den finansielle og strategiske kompetansen til de økonomiske lederne. Finansansvarlige står overfor en rekke nye risikoer, ansvar og utfordringer, fra å administrere en globalt diversifisert virksomhet til å dempe ny teknologirisiko. De er ansvarlige for å rapportere om fortiden, administrere nåtiden og skape fremtiden. Rollen som økonom har blitt allestedsnærværende i hele organisasjonen, og innflytelsen vokser.

 

Tema e-boken tar opp rundt utviklingen av CFO sin rolle er:

 

CFO får utvidet ansvar: Rollen fortsetter å utvikle seg til å omfatte IT-ledelse, drift og forretningsstrategisk ansvar.

 

Endringer i arbeidsstyrken: Millennials har andre verdier og arbeidsformer enn mange eldre medarbeidere, og ny teknologi gjør det mulig for en mer mobil arbeidsstyrke.

 

Større synlighet: Når ny teknologi forbedrer datainnsamling og nøyaktighet, gir avanserte analyseteknologier store data mer tilgjengelig, noe som gir finansavdelingen større synlighet i organisasjonen.

 

Nye voksesmerter: Etter hvert som virksomheten vokser må mange håndtere nye utfordringer, fra næringsvekst i et komplekst økonomisk miljø til å administrere bedrifter i markeder som er mer globale enn noen gang før.

 

Endret risikobilde: Med nye ansvarsområder kommer nye utfordringer for finansielle fagfolk, inkludert ny IT-sikkerhetsrisiko, utfordringer med globalisering og risiko knyttet til endring av arbeidskraftdemografi.

 

Økende reguleringer: Nye regler endrer hvordan virksomheten tilnærmer seg finans.

 

CFO i søkelyset: De økonomisk ansvarlige har kommet mere inn i det offentliges søkelyset på grunn av økt makt, vekst av profesjonelle investorer og en håndfull høyprofilskandaler som rystet markedet i begynnelsen av 2000-årene.

 

 

Driving performance

 

E-boken tar også for seg hvordan man kan øke produksjonstakten med sanntids tilgang til organisasjons- og markedsdata. Du kan for eksempel lese om «hvordan overvåke pulsen til virksomheten din med sanntids tilgang til forretningsinformasjon», «vurdering og administrasjon av risiko gjennom operativ ledelse» samt «gjennomfør bedriftens strategi og vekst med forretningsmessig fleksibilitet».

 

 

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

 

Du kan i tillegg lese om hvordan Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, som er Microsoft sin ERP løsning, kan hjelpe med å øke tempoet man driver forretninger. Den beskriver også hvordan løsningen hjelper selskapet til å vokse i sitt eget tempo, at man endre forretningsdriften raskere og ta smartere beslutninger raskere.

 

E-book - Seven emerging trends (forside)

 

 

 

 

 

Les også om ERP og Axdata.