Lista Treindustri

Med behov for en forretningsløsning som har bred funksjonalitet for å støtte produksjon og håndtering av vareflyt valgte Lista Treindustri Microsoft Dynamics AX og Axdata som partner.

Tradisjonsrike Lista Treindustri har levert garasjeporter siden 1964. I dag er det meste av leveransene til Lista Treindustri basert på de moderne stålportene og det er mindre produksjon av tradisjonelle treporter. Det betyr at produksjonsprosessene nå består av montasje og pakking som krever en forretningsløsning som enkelt kan håndtere vareflyten i bedriften, samtidig som det ivaretar stykklister på en god måte.

 

Det var blant annet her vi følte at NAV hadde for lite fleksibilitet og støtte for prosessene våre. I tillegg følte vi at leverandøren av NAV ikke forstod oss like godt som bedrift og dermed ikke leverte slik som forventet, forteller Odd Rudlende, Administrerende direktør i Lista Treindustri.

 

Tidligere hadde vi en eldre versjon av Microsoft Dynamics AX, men ble på grunn av vår størrelse anbefalt å gå over til det mindre ERP-systemet Dynamics NAV. Dette kunne vært riktig forretningsløsning for oss hadde det ikke vært for at også små bedrifter har behov bred funksjonalitet som støtter alle bedriftsprosesser, sier Odd Rudlende.

«Funksjonalitet som støtter alle bedriftsprosesser var helt avgjørende for oss og vi så ingen annen løsning enn å gå tilbake til Axdata som har kjent oss siden 90-tallet.»

 

Takker for tilliten

Vi er utrolig stolte av at tidligere kunder velger å komme tilbake til oss etter å ha forsøkt andre systemer og partnere. Det har faktisk hendt flere ganger bare i 2014, og vi tar det som en enrom tillitserklæring, sier Trond Johansson, Administrerende direktør i Axdata.

 

Norge er et annerledes land

Microsoft Dynamics AX 2012 er en funksjonsrik løsning som også dekker bedrifter opp i Enterprise segmentet. Dette skulle egentlig tilsi at små bedrifter ville sett etter mindre og enklere løsninger.

 

Vi ser derimot at bedrifter innen produksjon og engineering har komplekse utfordringer som vil være vanskelig å løse i mindre systemer.

 

Norske bedrifter skiller seg gjerne fra andre ved at vi sitter på høyteknologisk kompetanse innen engineering og produksjon. Det gjør at vi kan matche utenlandske kostnadsnivåer når det kommer til småskala produksjon med høye krav blant annet til kvalitetsprosesser og dokumentasjon, sier Trond Johansson.
«Da er det avgjørende at kunder som Lista Treindustri har en partner som forstår prosessene deres og er tidlig ute med å ta i bruk kostnadseffektive implementeringsmetoder.»