Norsafe

De siste 25 årene har Norsafe hatt en hurtig vekst. Axdata støtter Norsafe på veien videre og er i gang med implementering av ERP-system i hele konsernet.

Norsafe er global markedsleder i maritime livredningssystemer for handelsskip og offshore markedet. Høsten 2012 bestemte Norsafe seg for å velge forretningssystemet Microsoft Dynamics AX.

 

Vi ville ikke bytte forretningssystem igjen om 5 år og var derfor ute etter en helhetlig løsning som støtter hele verdikjeden vår og samtidig tok høyde for kraftig vekst når vi skulle konsolidere og bytte ut de forskjellige ERP-systemene vi hadde i konsernet, forteller Roar Stavelin, SVP IT i Norsafe.

«Videre var det viktig for vårt valg å ha en leverandør som hadde kunnskap om våre typer forretningsprosesser, bransjeløsninger som støttet dem og erfaring med tilsvarende kunder i samme industri.»

 

Axdata møtte våre kriterier og hadde i tillegg gjort flere implementeringer av ERP-system i Kina. På bakgrunn av dette, samt at Axdata gjorde et solid inntrykk i de innledende forhandlingene, valgte vi nettopp Axdata, forsetter Stavelin.

 

Første del av implementeringen ble gjort for Norsafe i Kina der det hastet mest å få opp en solid forretningsløsning. Norsafe brukte et eldre ERP-system i Kina og omfanget av pilotprosjektet var mindre enn hva det ville bli i Norge.

 

Det var spesielt krevende å koordinere norske og kinesiske ressurser og samarbeidspartnere, sier løsningsarkitekt hos Axdata, Steinar Borgen. Kultur- og tidsforskjell var blant de største utfordringene, men Norsafe hadde selv satt av kompetente medarbeidere, noe som var viktig i et slik prosjekt.

 

Til tross for at det var uvanlig å starte med et utenlandsk selskap i Norsafe-konsernet ble løsningen levert til avtalt tid og innenfor avtalte rammer.

«Vi er godt fornøyd og ser fram til neste fase» – Oddgeir Nord-Varhaug, CFO i Norsafe.