Norsk Titanium

Norsk Titanium hadde behov for en ERP-løsning som ivaretok høye krav fra deres kunder og valgte derfor forretningssystemet Microsoft Dynamics AX og Axdata som partner.

Norsk Titanium har forandret produksjon av titan-komponenter gjennom egenutviklet 3D-tekonologi og planlegger å bygge dedikerte fabrikker for produksjon av komplekse komponenter av titan, først og fremst til fly- og forsvarsindustrien. 3D-printing som produksjonsmetode er betydelig billigere sammenlignet med tradisjonell produksjon av titanium-komponenter, primært gjennom redusert råvare- og energi-forbruk. Dermed er teknologien både kostnadsbesparende og miljøvennlig.

 

Kjøpere av titankomponenter stiller høyere krav til kvalitet, dokumentasjon og sporing gjennom produksjonen.

«Vi mener avtalen med Axdata for implementering av ERP-systemet Microsoft Dynamics AX vil gjøre oss i bedre stand til å ivareta kravene fra kunder», sier Gunnar Aasbø-Skinderhaug som har ansvaret for ERP-løsning i Norsk Titanium.

 

Norsk Titanium er en spennende og ambisiøs bedrift som passer veldig godt inn med Axdatas satsningsområder innen engineering og produksjon. Vi gleder oss til å starte prosjektet og ser fram til et langt og godt samarbeid, sier Trond Johansson, Administrerende direktør i Axdata.