Norsk Titanium

Norsk Titanium hadde behov for en ERP-løsning som ivaretok høye krav fra deres kunder og valgte derfor forretningssystemet Microsoft Dynamics AX og Axdata som partner.

For den norske titanprodusenten, Norsk Titanium, var det viktig med en løsning som kan møte behovene til kundene deres i fly-, olje og gass-, forsvar- og marineindustrien. 

 

Norsk Titanium har forandret produksjon av titan-komponenter gjennom egenutviklet 3D-tekonologi og planlegger å bygge dedikerte fabrikker for produksjon av komplekse komponenter av titan, først og fremst til fly- og forsvarsindustrien. 3D-printing som produksjonsmetode er betydelig billigere sammenlignet med tradisjonell produksjon av titanium-komponenter, primært gjennom redusert råvare- og energi-forbruk. Dermed er teknologien både kostnadsbesparende og miljøvennlig.

 

 

En løsning som ivaretar kravene fra kundene

Kjøpere av titankomponenter stiller høyere krav til kvalitet, dokumentasjon og sporing gjennom produksjonen.

«Vi mener avtalen med Axdata for implementering av ERP-systemet Microsoft Dynamics AX vil gjøre oss i bedre stand til å ivareta kravene fra kunder», sier Gunnar Aasbø-Skinderhaug som har ansvaret for ERP-løsning i Norsk Titanium.

 

Norsk Titanium er en spennende og ambisiøs bedrift som passer veldig godt inn med Axdatas satsningsområder innen engineering og produksjon. Vi gleder oss til å starte prosjektet og ser fram til et langt og godt samarbeid, sier Trond Johansson, Administrerende direktør i Axdata.

 

norsk_titanium2