SAF-T regnskap blir snart obligatorisk

Når skattemyndighetene innfører standardformatet SAF-T vil det også bli enklere å analysere data i spesialiserte systemer og dele data med andre

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD og angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene.

 

I følge Skatteetaten innebærer dette at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal utlevere regnskapsdata i et gitt standard format gitt at du ikke har en virksomheter med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning, eller færre enn 600 bilag i året. Men dersom disse virksomhetene likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, blir man omfattet av kravet.

 

Skattemyndighetene har varslet innføring av SAF-T som obligatorisk ordning fra 1. januar 2018, forslaget er fremdeles på høring hos Finansdepartementet.

 

Innføringen av standardformatet vil gjøre det enklere å analysere data i spesialiserte systemer, oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter på forespørsel samt at det vil bli lettere å utføre interne kontroller i bedriften og dele data med andre som for eksempel eksterne revisorer. Standarden vil på sikt også gjøre det enklere å oppbevare regnskapsopplysninger.

 

Med denne teknologien er Skatteetaten i stand til å gjøre flere og bedre kontroller enn tidligere samt kortere saksbehandlingstid, derfor er det viktig at selskaper er godt forberedt på endringene som kommer og bokføringspliktige må sørge for at de har oppdaterer systemer slik at det er mulig å hente ut regnskapsdata i SAF-T format.

 

Ta kontakt med oss for å få vite om ditt system er klar for SAF-T, og få samtidig vite hvilke muligheter som ligger i utnyttelse av SAF-T i forhold til ERP-systemer.