SAF-T innføres, men når…

Siste oppdatering fra Skattedirektoratet er at forslaget fortsatt ligger til behandling og inntil videre er formatet frivillig frem til en avgjørelse er tatt. Vi anbefaler likevel å planlegge implementeringen av de nye kravene for å sikre at man er klar fra innføringsdato.

SAF-T utsettes, men kommer!

Skattedirektoratet har tidligere meldt at innføring av SAF-T (Standard Audit File-Tax) trolig blir obligatorisk ordning fra 1. januar 2018, men denne fristen utsettes. Siste oppdatering fra Skattemyndighetene er at forslaget fortsatt ligger til behandling i Finansdepartementet. Skattedirektoratet har foreslått å gi bokføringspliktige ett år for eventuelt implementering av nye krav, det vil si at dersom denne forskriften endres fra årsskiftet, vil det bli en pliktig innføring fra 1.1.2019. Inntil en avgjørelse er tatt er formatet frivillig.

Det er smart å starte implementeringen av de nye kravene for å sikre at din virksomhet er klar fra innføringsdato.

Det anbefales at alle virksomheter oppdaterer systemene sine og gjør de klare for innføring av SAF-T så tidlig som mulig. Med denne teknologien er Skatteetaten i stand til å behandle saker raskere og gjøre bedre kontroller enn tidligere. Det er en fordel at selskapet har oppdaterte systemer før fristen, slik at det er mulig å hente ut regnskapsdata i SAF-T format. Det er med andre ord viktig at du og din virksomhet er godt forberedt og har et utprøvd system før formatet blir pliktig.

 

Hva vil innføringen si for din virksomhet?

Innføringen av formatet vil gjøre det enklere å analysere data, oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter. Standardformatet vil også gjøre det lettere å utføre interne kontroller i bedriften og dele data med andre, samt enklere å oppbevare regnskapsopplysninger.

 

Vi er klare, og vi hjelper deg

Ta kontakt med oss for å vite om ditt system er klar for SAF-T, og få samtidig vite hvilke muligheter som ligger i utnyttelse av SAF-T i forhold til ERP-systemer.

Microsoft har allerede klare hotfix løsninger for de fleste AX versjonene som effektivt og raskt kan implementeres slik at ditt ERP system er forberedt og vil være gjennomtestet når SAF-T blir et krav.

 

Klikk her for å lese Skatteetatens spørsmål og svar side rundt SAF-T.

 

Hva er SAF-T?

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata, utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Standardformatet angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene. SAF-T vil mest sannsynlig bli obligatorisk i hele Europa, og Norge har vært et av de landene som har ligget lengst fremme i forhold til innføringen av dette.

 

I følge Skatteetaten innebærer innføringen at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Dette er gitt med mindre virksomheten har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning, eller færre enn 600 bilag i året. Kravet gjelder likevel dersom disse virksomhetene har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig.

1

Kjører dere i dag Dynamics AX 2009, AX 2012 eller Dynamics 365? Ta kontakt for å planlegge implementeringen av de nye kravene, slik at dere er garantert å være klare fra innføringsdato!