Microsoft kutter support på AX 2009

Microsoft har kunngjort at den generelle støtten på AX 2009 vil ende høsten 2018. Er du bruker av Dynamics AX 2009 bør du vurdere veien videre, men hvilke alternativer har du?

Den grunnleggende støtten («Mainstream Support») til AX 2009 utløper snart. Hvis du bruker denne versjonen er dette riktig tidspunkt å vurdere veien videre for ditt forretningssystem. 

 

Denne datoen bør du merke deg

Sluttdatoen for den grunnleggende støtten på Dynamics AX 2009 er 9. oktober 2018.

Datoen kan imidlertid endre seg. Du kan få siste informasjon om sluttdatoen for support på Dynamics AX 2009 dersom disse skulle endre seg ved å klikke her for å lese hva Microsoft skriver om det.

 

Hva betyr dette for deg som bruker av AX2009?

Overordnet betyr dette at Microsoft ikke lenger vil endre og forbedre funksjonaliteten til produktet når fristen på den grunnleggende støtten går ut. Microsoft vil kun komme med «Hotfixer» av sikkerhetsmessig art. Dette betyr at Microsoft ikke vil komme med oppdateringer for å dekke skatteendringer og andre nye myndighetskrav.

Microsoft vil gi utvidet støtte i en begrenset periode etter at den grunnleggende støtten har gått ut. Det vil kun være nødvendige sikkerhetsoppdateringer i denne perioden, dersom du ikke kjøper en utvidet supportavtale. Etter den utvidet støtten har gått ut, vil ikke Microsoft støtte ERP-løsningen lenger.

 

Hvilke alternativer har du?

Du kan velge å ikke gjøre noe, men risikoen er høy. Dersom det kommer nye myndighetskrav som krever funksjonalitetsendringer, vil det bety at du blir selv ansvarlig for å utvikle- og/eller finne løsninger for å holde driften gående. Med andre ord er dette kanskje ikke en langsiktig god løsning.

 

Et annet alternativ er å inngå en såkalt «Dynamics Extended Hotfix Support» avtale med Microsoft. En slik avtale gir din bedrift «Hotfixer» på nye myndighetskrav etter at den grunnleggende støtten har gått ut, noe som gjør at du slipper å utvikle eller finne løsninger som krever slike funksjonalitetsendringer. Ulempen er at denne løsningen vil være kostbar ettersom prisen på disse hotfixene vil øke for hvert år de implementeres. I tillegg er «Dynamics Extended Hotfix Support» kun tilgjengelig til den utvidete supporten går ut. Det er heller ingen garanti at det vil komme «hotfix’er» for alle krav myndighetene kommer med, selv om man har inngått en slik avtale. For de fleste er dette heller ikke et langsiktig godt valg.

 

Ønsker du en langsiktig løsning? Vi anbefaler at du som har AX 2009 oppgraderer til neste versjon; Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations. Den nye skybaserte løsningen blir løpende oppdatert fra Microsoft i henhold til «Modern Lifecycle Policy» konseptet og oppdaterer nye myndighetskrav og andre funksjonalitetsforbedringer kontinuerlig. Microsoft Dynamics 365 er en komplett og fleksiel forretningsløsning for næringslivet og fremtiden. Du kan lære mer om Dynamics 365 her!

 

Ønsker du mer informasjon om hva disse endringer vil si for deg? Send gjerne en e-post til care@axdata.no, så tar vi en gjennomgang med deg.