Velkommen Team Lead Customer Care

Vi har alltid hatt fokus på å ivareta våre kunder på best mulig måte, men nå tar vi det et steg lenger. Ved å ansette Team Lead Customer Care og etablere Axdata Customer Care ønsker vi å ha enda høyere servicegrad og bidra enda mere i våre kunders reise fremover.

Si hei til Vibeke Hveberg, ansatt som Team Lead Customer Care i en nyopprettet stilling og vil være ansvarlig for kundeprogrammet Axdata Customer Care. Kundeprogrammet skal sette enda større fokus på kundeservice og sørge for tett oppfølging samt videreutvikling av våre kunder og deres løsninger. På denne måten ønsker vi å sørge for at våre kunder får den beste servicen og muligheten til å utnytte de muligheter som ligger i løsningene de har valgt.

Vibeke Hveberg

Vibeke kommer fra stillingen som Partner Technology Strategist for Dynamics 365 i Microsoft, der hun jobbet med kompetanse og kapasitet inn mot partnerkanalen. Tidligere har hun jobbet med salg av forretningsløsninger og vært partneransvarlig i Microsoft. Noe som har gitt Vibeke lang erfaring med å drive forretningsutvikling hos Dynamics partnere og kundeservice med fokus på Microsoft plattformen og forretningsløsningene.

 

Med en bakgrunn som Siviløkonom og 18 års erfaring i rollene som løsningsarkitekt, kundeansvarlig og prosjektleder innen leveranse av forretningsløsninger på Microsoft plattformen fra både partner, leverandør og kundesiden har hun en tilegnet seg en dybdekunnskap om bransjen ikke mange andre har. Hun har også vært produktansvarlig og innkjøpsansvarlig i gratulasjonskort, software og hardware bransjen.

 

Hun kjenner bransjen godt, har erfaring fra både partner, leverandør og kundesiden og dermed vil bli et viktig tilskudd for at vi skal bidra til å videreutvikle våre kunders forretningsløsninger, samt at de skal bli fulgt opp og ivaretatt på best mulig måte.

 

Vi i Axdata er glad for å ha fått en så dedikert og kunnskapsrik person med lang erfaring fra bransjen på laget, ønsker henne hjertelig velkommen og gleder oss til at hun skal ta enda bedre vare på kundene våre. Velkommen til Vibeke.

 

Axdata Customer Care

 

Kundeprogrammet Axdata Customer Care blir introdusert fordi vi ønsker å følge opp våre kunder enda tettere samt være i forkant for å avdekke våre kunders ønsker og behov for Customer care. Med en Customer Care avtale får våre kunder bedre responstid, tettere oppfølging, faste møter der vi også ser fremmover og en mer forutsigbar pris for tjenestene. Axdata Cusomer Care består av tre typer avtaler:

 

  • Basisavtalen: Som er obligatorisk og blant annet inkluderer fast månedlig oppfølging

 

  • Avtale om proaktive tjenester:  Får vi lov til å være propaktive og utføre konsistenssjekk, vedlikehold og kontroll av systemet reduseres nedetid og konsekvensen av feil, både brukerfeil og programfeil

 

  • Responstidavtale: Sikrer respons innen avtalt tid og at en kvalifisert konsulent begynner å løse problemet umiddelbart

 

En slik avtale vil bety at man får et forretningssystem som fungerer optimalt og forutsigbart. Virker det spennende med en Axdata Customer Care avtale kan du lese mere om det her, sende en e-post til care@axdata.no eller kontakt oss på Telefon +47 469 44 000