Climbing to the clouds - iStock - gif

Axdata Customer Care

Kunden er det viktigste vi har i Axdata, og vi gjør vårt beste for å ta vare på investeringene de gjør sammen med oss. Vi har derfor et kundeprogram, Axdata Customer Care som sørger for at vi tar vare på våre kunder på en best mulig måte. Våre kunders suksess med våre tjenester er også vår suksess.

Axdata Customer Care

Gjennom kundeprogrammet Axdata Customer Care ønsker vi å følge opp våre kunder enda tettere samt være i forkant for å avdekke våre kunders behov for støtte og support.  Axdata Customer Care er et kundeprogram som følges opp av et eget Team i Axdata og er utviklet for å sikre at din bedrift opplever nærhet, tilgjengelighet og at vi løser de utfordringene dere har.

Med en Customer Care avtale får våre kunder bedre responstid, tettere oppfølging, faste møter og en mer forutsigbar pris for tjenestene.

Axdata Cusomer Care består av totalt tre elementer: Basisavtalen som er obligatorisk, avtale om proaktive tjenester og responstidavtale. Og man velger den avtalestrukturen som passer selskapet best:

 

Basisavtale Customer Care:

Med basisavtalen setter vi en fast og forutsigbar struktur i vårt samarbeid gjennom månedlige møter hvor det blir oppsummert hva som er gjort den siste måneden og legger planer for kommende måned. Vår erfaring er at dette sikrer en høyere kvalitet på samarbeidet og løsningene vi leverer. Basisavtalen er en grunnleggende avtale for samarbeidet og regulerer alle merkantile forhold i eventuelle øvrige avtaler. I tillegg inkluderer også avtalen flere tjenester for en fast månedspris:

 

 

  • Merkantil oppfølging av saker og fremdrift

 

  • Fast månedlig oppfølgingsmøte

 

Proaktive tjenester:

Utstyr, miljø og driftssituasjon er utsatt for kontinuerlige påvirkninger og endringer som kan gjøre løsningene upålitelige. Ved å inngå en avtale om proaktive tjenester opprettholder du stabilitet og ytelse i dine virksomhetskritiske applikasjoner og du er sikret at applikasjoner og data samarbeider på en optimal måte samt at infrastruktur utnyttes best mulig. Fra et utvalg av proakitve tjenester plukkes de tjenester som er mest hensiktsmessig for løsningen. Nedenfor ser du et lite utvalg av det du kan få med en avtale om proaktive tjenester:

 

  • Konsistenssjekk av applikasjon og data med tiltaksrapport

 

  • Vedlikehold av SQL Database

 

  • Kvalitetskontroll av backup og restore

 

  • Bistand med gjennomføring av periodiske rutiner

 

  • Kontroll av software og patchenivåer, samt hotfixer og oppdateringer fra Microsoft

 

Responstidavtale:

For alle bedrifter er det driftskritisk med nedetid og helt eller delvis stopp i en prosess. Da er det viktig med rask hjelp og kvalifiserte konsulenter som påbegynner løsning av problemet så fort som mulig. Axdata tilbyr en garantert responstid, der kvalifiserte konsulenter starter med løsning av problemet innenfor responstiden. Vi garanterer:

 

  • Respons innen avtalt tid (4, 8 eller 16 timer)

 

  • Vi påbegynner løsning av problemet umiddelbart

 

  • Dedikerte konsulenter som er godt kvalifisert til å løse oppgaven

 

Virker dette interessant og du ønsker du å vite mer om Axdata Customer Care avtale, send en e-post til care@axdata.no eller kontakt oss på Telefon: +47 924 01 299

Team Lead Customer Care er Vibeke Hveberg, henne kan du lese mer om her.