Energi- og kraftverk

Energi- og kraftverk

Energi- og kraftverksindustrien gjennomgår hurtige endringer. For din virksomhet er det viktig å holde følge med forandringene gjennom utvikling og ivaretakelse av bedriftsprosesser for god distribusjon og leveranse.

Reager raskt på endringer i markedet

For deg som jobber i energi- og kraftverk er det i dagens marked viktig å effektivt kunne planlegge, drifte og administrere bedriftsprosesser som stadig blir mer komplekse og utfordrende. I tillegg er det viktig å møte økende krav til miljøvennlighet og stadig økende krav fra kunder noe som gjør det viktig å ha kontroll i alle ledd. Axdata har solid erfaring med forretningssystemer og ERP for energi- og kraftverk, noe som er en forutsetning for at du skal få en vellykket løsning. Vi bistår din bedrift med råd, valg og drift av riktig forretningssystem.

 

Forretningssystemet Microsoft Dynamics 365 sammen med våre bransjeløsninger, som er utviklet for å gi deg relevant data, gir deg en løsning som håndterer hele verdikjeden og sørger for at din virksomhet får riktig data i sanntid fra alle operasjonelle prosesser.

Få innsikt i forretningskritisk data som gjør det mulig å reagere raskt på endringer, og ha riktig informasjon for et bedre beslutningsgrunnlag.

 

For at du skal få enda bedre kvalitet på informasjonen, utnytter Dynamics 365 data fra andre Microsoft løsninger som Office 365. Dette gir deg en enda bedre dataflyt og sørger for optimal utnyttelse av data som allerede finnes i ulike systemer.

 

 

Bransjeløsninger

Vi har flere løsninger tilpasset ERP for energi- og kraftverk, som for eksempel Axdata Installation som sporer varer helt ned på individnivå, Axdata Employee Services som sørger for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger samt Axdata Experian Integration.

 

Last ned:

Axdata er sertifisert Gold ERP partner og leverer både on-premise løsninger og Dynamics 365 driftet i skyen. Vårt fokus på optimalisering av forretningsprosesser innebærer å finne riktige løsninger for våre kunder.

 

Microsoft Gold Partner - Enterprise resource planning

 

Prosjektmetodikk

 

Axdata er spesialister på ERP for energi- og kraftverk med konsulenter som har solid erfaring fra flere implementeringsprosjekter i bransjen. Vårt mål er optimalisering av hele verdikjeden for våre kunder. For å nå vårt mål fokuserer vi på kompetanse, respekt og engasjement i alle ledd av implementeringsprosessen.

 

For at du som kunde skal å få en implementeringsprosess som er smidig, mins mulig tidkrevende og som sikrer kvaliteten i hele prosjektet, benytter vi en prosjektmetodikk som heter «Conference Room Piloting«.

Conference Room Piloting er en prosjektmetodikk som er prosessorientert og «rett på målet».

 

Fra første workshop starter vi effektivt med å arbeide i standardløsningen sammen og utgangspunktet for workshopene er et ferdig basisoppsett for energi- og kraftbransjen som Axdata har med inn i prosjektet. Dette gjør at prosjektteamet kommer raskt i gang og har et utgangspunkt å jobbe ut fra, i stedet for å starte med helt blanke ark.

 

I workshopene jobber vi sammen med fokus på de enkelte prosessområdene, der vi konfigurerer løsningen, bygger inn testdata og prosesstester forretningsprosessene i fellesskap. Dette gjør vi iterativt per prosess frem til den enkelte prosess er ferdig satt opp, testet og akseptert. Via denne prosessen vil superbrukere og prosjektteamet få en god kompetanseheving, som gjør at behovet for kurs og opplæring før driftsettelse reduseres. Dette er en metodikk som er velprøvd og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder for vår måte å gjennomføre prosjekter.

 

 

Customer Care

 

Når du har blitt kunde av Axdata er du det viktigste vi har og vi ønsker å ta best mulig vare på de investeringene dere gjør sammen med oss. Derfor har vi et eget Customer Care team som gjennom Customer Care programmet sørger for at du får tett oppfølging og at løsningen fungerer optimalt. Dette programmet kan tilpasses etter ditt behov noe du kan lese mer om her.

 

 


 

Kontakt oss for å lære mer om erfaringene til vår kunde Bodø Energi rundt valg av ERP-system og samarbeidspartner, eller hva vi kan tilby som partner innen ERP løsninger og forretningssystemer for energi- og kraftverk.

energiicon