Engineer in the factory

Engineering

Med ERP for engineering får du kontroll på karakteristikker ved dine varer. Microsoft Dynamics 365 kombinert med våre bransjeløsninger håndterer all informasjon om produktet helt fra det er godkjent hos engineering til det er i bruk, slik at både salg, innkjøp, lager, produksjon og service blir ivaretatt.

Ivareta relevant og riktig informasjon

Mangelfull eller uriktig informasjon om produkter fra engineering kan skape store problemer, føre til ekstra arbeid og kostnader. For å overkomme potensielle problemer er det essensielt med riktig informasjonshåndtering fra produktets utvikling hos engineering til service i etterkant av leveranse.

Axdata som er spesialist på forretningsløsninger for engineering, har konsulenter med mye erfaring fra implementeringsprosjekter for engineeringsbedrifter.

 

Enten du kjøper inn ferdige varer, komponenter for montering og videresalg eller produserer egne produkter er det en rekke karakteristikker på en ferdigvare du ønsker å ha kontroll på for senere bruk i verdikjeden. Forretningssystemet Microsoft Dynamics 365, sammen med våre bransjeløsninger håndterer blant annet revisjoner av varer og alle tilhørende dokumenter, og gir engineeringsbedrifter funksjonaliteten de trenger for å ha riktig informasjon til riktig tid.

 

  • Teknisk informasjon om varen med CAD integrasjon
  • Detaljert informasjon om kostpriser og salgspriser
  • Forsyningsoversikt
  • Dokumentasjon av miljøskadelige stoffer – Green Passport
  • Fabrikanter av varen med fabrikant spesifikasjon
  • Reservedels liste for varer med revisjon – mulighet for utbrett på salgsordrelinjer
  • Abonnement til varen
  • Garantiordninger på varen
  • Individhåndtering med mulighet for «As-Built» informasjon fra produksjon med historikk
  • TAG-nummerering

 

For at du skal få best mulig kvalitet på informasjonen utnytter Dynamics 365 data fra andre Microsoft løsninger som Office 365. Dette gir deg en enda bedre dataflyt og sørger for optimal utnyttelse av data som allerede finnes i de ulike systemene.

 

Axdata har lang erfaring med ERP- og forretningsløsninger for selskap innen engineering, og er sertifisert Gold ERP partner som leverer både on-premise løsninger og Dynamics 365 driftet i skyen. Vårt fokus på optimalisering av forretningsprosesser innebærer å finne riktige løsninger for våre kunder.

Microsoft Gold Partner - Enterprise resource planning

 

 

 

 

Bransjeløsninger

Axdata har flere bransjeløsninger utviklet spesielt tilpasset for engineering.

 

Blant annet Axdata Engineering som gir deg vareinformasjon på detaljnivå, slik at du kan ta velinformerte beslutninger. Løsningen har integrert Engineering Change Order (ECO) Management slik at du kan registre endringer (ECO) og revisjoner på varer, stykklister og produksjonsruter. I ettertid er det da enkelt å finne tilbake til hvordan en solgt vare er bygget/produsert når salgstransaksjonen inneholder revisjon. Axdata Engineering har også referanse til tegningsnummer og tekniske notat som kan brukes under endring og mulighet for CAD integrasjon med import av godkjent BOM og tegninger. Ved import til ett valgt selskap sjekkes importerte BOM-linjer for at alle brukte varer er frigitt til selskapet. Godkjent revisjon fra CAD system kan overføres og vil da oppdatere «ECO Management» med ny versjon og legge denne klar for autorisering.

 

I tillegg har vi for eksempel løsningene Axdata Installation som gir muligheten til å spore varer ned på individnivå, Axdata Advanced Project for håndtering av livssyklusen til et prosjekt, helt fra et tidlig tilbudsstadium før du har et prosjekt til prosjektets livssyklus er ferdig og Axdata Employee Services som sikrer datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger.

 

Last ned:

 

 

Skybasert forretningsløsning

Mange selskap innen engineering ser seg hindret fra å anskaffe eller oppgradere forretningssystem grunnet høye investeringskostnader og tunge implementeringsprosesser. Skybaserte forretningsløsninger har forandret perspektivet på forretningsdrift og kostnader forbundet med investering i nytt forretningssystem. Drift av forretningssystem på en skyplattform åpner for en skalerbar løsning hvor du kun betaler for kapasiteten som faktisk benyttes, lavere investeringskostnad og en kortere implementeringsprosess.
Les mer.

 

Prosjektmetodikk for å sikre kvalitet og effektivitet

Axdata har spesialisert seg på ERP og forretningsløsninger for engineering og har konsulenter som har solid erfaring fra flere implementeringsprosjekter i bransjen. Vårt mål er optimalisering av hele verdikjeden for våre kunder. For å nå vårt mål har vi fokus på kompetanse, respekt og engasjement i alle ledd av implementeringsprosessen.

 

Våre kunder får en implementeringsprosess som er minst mulig tidkrevende og kvalitetssikres gjennom hele prosjektet.

 

Vi benytter prosjektmetodikken som heter «Conference Room Piloting» (CRP). Dette er en prosjektmetodikk som er prosessorientert og «rett på mål». Fra første workshop starter vi effektivt med å arbeide i standardløsningen sammen og utgangspunktet for workshopene er et ferdig basisoppsett for engineering som Axdata har med inn i prosjektet. Ved å ha et utgangspunkt å gå ut ifra, gjør dette at prosjektteamet starter på rett vei og kommer raskt i gang i stedet for å starte med blanke ark.

 

I workshopene jobber vi sammen med fokus på de enkelte prosessområdene, der vi konfigurerer løsningen, bygger inn testdata og prosesstester forretningsprosessene i fellesskap. Dette gjør vi iterativt per prosess frem til den enkelte prosess er ferdig satt opp, testet og akseptert. Via denne prosessen vil superbrukere og prosjektteamet få en god kompetanseheving, som gjør at behovet for kurs og opplæring før driftsettelse reduseres.

 

Dette er en metodikk som er velprøvd og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder for vår måte å gjennomføre prosjekter.

 

Customer Care

 

Når du har blitt kunde av Axdata er du det viktigste vi har og vi ønsker å ta best mulig vare på de investeringene dere gjør sammen med oss. Derfor har vi et eget Customer Care team som gjennom Customer Care programmet sørger for at du får tett oppfølging og at løsningen fungerer optimalt. Dette programmet kan tilpasses etter ditt behov, noe du kan lese om her.

 

Få mer innsikt i ERP for engineering

 

Vårt fokus på optimalisering av forretningsprosesser innebærer at vi finner den løsningen som passer dine behov best i forhold til funksjonalitet og datarapportering.

 

Kontakt oss for å vite mer om Dynamics 365 og våre løsninger spesielt utviklet for bedrifter innen engineering.

 

Klikk her for å lese mer om erfaringene til Norsk Titanium ved valg av nytt forretningssystem.


erp for engineering