Business team at the office

Prosjektorientert industri

Leverer din virksomhet produkter og tjenester via prosjekter, eller har behov for kontroll på utviklingskostnader ved nye produkter? Da er det viktig å ha en forretningsløsning som håndterer både vareflyt og prosjektregnskap. Axdata bistår din virksomhet med valg av riktig forretningsløsning for din bransje.

Kontroll på ressurser og prosjektregnskap

Dersom du ikke har kontroll over kostnadsforløp eller ressursplanlegging er det lett å overskride en deadline, noe som kan bli en dyr affære. Derfor er det viktig med en forretningsløsning som gir deg full kontroll over ressurser, vareflyt og prosjektregnskap.

 

Axdata spesialiserer seg på ERP og forretningsløsninger for prosjektorientert industri og har konsulenter med lang erfaring fra bransjen, noe som nesten er en forutsetning for en vellykket implementering.

Vårt mål er optimalisering av hele

verdikjeden for våre kunder og minimering

av risiko forbundet med prosjekter.

 

For å nå vårt mål har vi fokus på kompetanse, respekt og engasjement i alle ledd av implementeringsprosessen.

Forretningssystemet Microsoft Dynamics 365 har en kraftfull prosjektmodul som håndterer både vareflyt og prosjektregnskap.

 

Løsningen håndterer blant annet Tid- og materiale prosjekt, Fastpris prosjekt, Investeringsprosjekt, Kostnadsprosjekt og Internprosjekt.

 

Prosjekter synliggjøres globalt i forretningsløsningen, slik at virksomheter som leverer prosjekter via flere juridiske enheter kan jobbe etter samme plan – der også ressurser planlegges og reserveres på tvers av selskaper.

Skybasert forretningsløsning

Vi vet at mange ofte ser seg hindret til å anskaffe eller oppgradere forretningssystem grunnet høye investeringskostnader og tunge implementeringsprosesser. Skybaserte forretningsløsninger har forandret perspektivet på forretningsdrift og kostnader forbundet med investering i nytt forretningssystem. Drift av forretningssystem på en skyplattform åpner for en skalerbar løsning hvor du kun betaler for kapasiteten som faktisk benyttes, lavere investeringskostnad og en kortere implementeringsprosess.
Les mer.

 

Bransjeløsninger

Du har behov for relevant og riktig data med rapportering tilpasset din bransje, derfor har Axdata utviklet flere bransjeløsninger spesielt tilpasset ERP og forretningsløsninger for prosjektorientert industri. For eksempel gir vår tilleggsløsning Axdata Advanced Project utvidet funksjonalitet for håndtering av livssyklusen til et prosjekt, helt fra tidlig tilbudsstadier og til prosjektets livssyklus er ferdig.

 

I tillegg har vi løsninger som Axdata Shipments som forenkler håndteringen av forsendelser av varer og inkluderer tilhørende fraktomkostninger, Axdata Employee Services som strukturert fanger opp data fra medarbeidere på timer og reiseregninger og Axdata Installation som gir mulighet til å spore alle varer, helt ned på individnivå, og leverer en nøyaktig og detaljert oversikt over varens lokasjon, installasjon og servicehistorikk.

 

Last ned:

 

 

Vi samarbeider også med AXtension og tilbyr gode løsninger for dokumentasjon i prosjekt (AXtension ECM) og fakturahåndtering (Axtensions IP). Les mer om løsningene.

 

Axdata er sertifisert Gold ERP partner og kan levere både on-premise løsninger så vel som Dynamics 365 driftet i skyen. Vårt fokus på optimalisering av forretningsprosesser innebærer å finne riktige løsninger for våre kunder.

Microsoft Gold Partner - Enterprise resource planning

Prosjektmetodikk

Axdata er spesialister på prosjektorientert industri med konsulenter som har solid erfaring fra flere implementeringsprosjekter i bransjen. Vårt mål er optimalisering av hele verdikjeden for våre kunder. For å nå vårt mål fokuserer vi på kompetanse, respekt og engasjement i alle ledd av implementeringsprosessen.

For at du som kunde skal å få en implementeringsprosess som er smidig, mins mulig tidkrevende og som sikrer kvaliteten i hele prosjektet, benytter vi en prosjektmetodikk som heter «Conference Room Piloting«.

Conference Room Piloting er en prosjektmetodikk som er prosessorientert og «rett på målet».

 

Fra første workshop starter vi effektivt med å arbeide i standardløsningen sammen og utgangspunktet for workshopene er et ferdig basisoppsett for prosjektorientert industri som Axdata har med inn i prosjektet. Dette gjør at prosjektteamet kommer raskt i gang og har et utgangspunkt å jobbe ut fra, i stedet for å starte med helt blanke ark.

 

I workshopene jobber vi sammen med fokus på de enkelte prosessområdene, der vi konfigurerer løsningen, bygger inn testdata og prosesstester forretningsprosessene i fellesskap. Dette gjør vi iterativt per prosess frem til den enkelte prosess er ferdig satt opp, testet og akseptert. Via denne prosessen vil superbrukere og prosjektteamet få en god kompetanseheving, som gjør at behovet for kurs og opplæring før driftsettelse reduseres. Dette er en metodikk som er velprøvd og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder for vår måte å gjennomføre prosjekter.

 

Customer Care

Når du har blitt kunde av Axdata er du det viktigste vi har og vi ønsker å ta best mulig vare på de investeringene dere gjør sammen med oss. Derfor har vi et eget Customer Care team som gjennom Customer Care programmet sørger for at du får tett oppfølging og at løsningen fungerer optimalt. Dette programmet kan tilpasses etter ditt behov noe du kan lese mer om her.

 

Få innsikt i ERP for prosjektorientert industri

Bruk påmeldingsskjemaet på høyre side og meld deg på vårt nyhetsbrev for å få nyttig informasjon, råd og tips fra våre ERP eksperter.

 

Lær mer om Axdata AS.

 


 

Les mer om erfaringene til vår kunde Loyds Industrier og hvordan de brukte ERP-systemet Microsoft Dynamics AX og vår bransjeløsning i Paxter-prosjektet.

ERP for prosjektorientert industri