Worldwide marketing concept.

GDPR for AX 2009

Med innføringen av GDPR stilles det større krav til dere som selskap og deg som ansvarlig. Du må sørge for å ha oversikt over persondata, mulighet for å rapportere og slette. Bruker dere Dynamics AX 2009 kan vi hjelpe deg med systemstøtte for dette.

Gjør deg klar for GDPR

Har du Dynamics AX 2009 og lurer på hvordan ditt ERP system skal bli klar for EUs nye personvernlov (GDPR), er GDPR for AX 2009 fra Axdata løsningen.

GDPR for AX 2009 fra Axdata ivaretar de nye kravene til håndtering av persondata for AX 2009

Axdata har utviklet en løsning alle som bruker AX 2009 kan installere. Da får du lettere oversikt over personopplysninger, en rapporteringsløsning og muligheten for anonymisering av data. I tillegg til installasjonen får dere også en dags workshop med gjennomgang av GDPR for AX 2009, opplæring i løsningen og konfigurasjon av sikkerhetsroller.

 

GDPR - AX 2009


Kontakt oss for mer informasjon om hvordan du på en enkel måte kan bli klar for GDPR i AX 2009

 

Ja takk, jeg vil gjerne få systemstøtte for GDPR i AX 2009

 

Med GDPR er det en del krav som blir skjerpet når det gjelder håndtering av personvern:

 

Oversikt over persondata:

I følge den nye loven skal du ha oversikt over hvor du oppbevarer personopplysninger i virksomheten. Med GDPR for AX 2009 får man kartlagt og registrert nøyaktig hvilke felter i ERP-systemet som inneholder personopplysninger. Løsningen gjør det dessuten enkelt å registrere hva slags personopplysninger det dreier seg om, hvor de oppbevares og bearbeides, på den måten kan det dokumenteres slik personvernloven krever.

 

Rapportering og håndheving av informasjonsplikten:

Dersom en registrert bruker spør, skal du kunne informere om opplysninger som hvilke data som er samlet inn om vedkommende, hvordan de brukes og hvem som har tilgang til dataene. Dette må du kunne ta ut i en rapport, samtidig som du skal kunne overføre data til vedkommende eller tredjepart. Med GDPR for AX 2009 løses dette på en enkel måte og du har de rapportene som trengs for å følge loven.

 

Anonymisering eller sletting av persondata:

Et sentralt element i de nye reglene er at du skal sikre enkeltpersoners rett til å bli slettet. I praksis betyr det blant annet at du skal slette/anonymisere opplysninger om en person når det ikke lenger er grunn til å oppbevare dem eller hvis vedkommende ber om det. I Dynamics AX 2009 er det ikke uten videre mulig å slette personopplysninger, men med GDPR for AX 2009 er det mulig å anonymisere data ugjenkallelig, noe som er fullt lovlig i systemer der sletting ikke er mulig.

 

Har du spørsmål rundt GDPR som gjelder din bedrift?

Kontakt oss på care@axdata.no så hjelper vi deg.

 

GDPR for AX 2009 fra Axdata gjør ditt Dynamics AX 2009 GDPR klart!

 

Du kan lese mer om GDPR her.

 

Nyttige lenker: