Tommy Skaue, Axdata – MVP 2018

Tommy Skaue - blogger, podcaster og Dynamics AX/365 teknisk konsulent i Axdata, mottok for litt siden nyheten om at han i år også er en av Microsoft sine Most Valuable Professionals.

I sommer kom beskjeden fra Microsoft som bekrefter at Axdata har en av de faglig dyktigste medarbeiderne i bransjen:

«It is with great pride we announce that Tommy Skaue has been awarded as a Microsoft Most Valuable Professional (MVP) for 7/1/2018 – 7/1/2019» The MVP Award Team i Microsoft.

 

Microsoft anerkjenner sine viktigste teknologieksperter verden over ved å dele ut en årlig utmerkelse til de som gjennom året har delt sin kunnskap og lidenskap for Microsoft-teknologi med andre i bransjen, evnet å løse reelle problemstillinger og har vært tidlig ute med å prøve ut nye, spennende teknologier for å tilegne seg og dele ny kunnskap. MVPer deler en felles lidenskap for teknologi og en villighet til å hjelpe andre.

«Det er flere MVP’er som ikke har fått fornyet tittelen i år, men det har Tommy klart. Det vil jeg si er godt jobbet!» sier Administrerende direktør i Axdata, Trond-Robert Johansson.

 

Vi i Axdata er svært stolte over Tommy, som ikke bare er en god og viktig medarbeider, men som også har delt kunnskap og inspirasjon gjennom Dynamics Podcast, blogg, og holdt egne foredrag på brukerkonferansen Summit EMEA ved flere anledninger.

 

I Norge er det kun fire stykker som har fått utmerkelsen MVP Business Applications fra Microsoft og dette er femte året Tommy får utmerkelsen MVP.  I år er det bare 25 personer fra Norge som har fått tittelen i ulike kategorier, noe som forteller at vi har en av de mest kunnskapsrike ansatt hos Axdata.

 

«MVPs are technology’s best and brightest, and we are honored to welcome Tommy as one of them.» The MVP Award Team.

 

tommy-skaue_MVP

«Det å dele kunnskap med andre er noe jeg liker, synes er inspirerende, lærerikt og givende. Den dagen jeg slutter å dele, er det mest sannsynlig fordi noen har kuttet internett-tilkoblingen min» Tommy Skaue, Dynamics AX/365 teknisk konsulent, Axdata. 

 

 

Hva er Microsoft MVP:

 

Microsoft MVP står for Most Valuable Professional og er en utmerkelse som årlig tildeles personer i bransjen som har vist en fremdragende bidrag til miljøer som bruker Microsoft teknologier. Microsoft MVP-programmet strekker seg over hele verden, og inkluderer millioner av aktive, deltakende medlemmer innenfor det tekniske fellesskapet. For å bli vurdert som en kandidat til MVP må du bli nominert av kollegaer, Microsoft ansatte eller andre MVPer for ditt bidrag de siste 12 måneder eller du kan søke selv. De som får utmerkelsen Microsoft MVP jobber ikke for Microsoft og de representerer ikke selskapet på noen måte. De blir sett på som uavhengige personer som blir valgt basert på deres prestasjoner og hva de har bidratt med innen tekniske miljøer.

 

Blir man utnevnt som MVP beholder man tittelen kun 1 år, før man eventuelt blir utnevnt igjen. Microsoft MVPer får ingen prispenger, men fordeler fra Microsoft. Som tidlig tilgang til nye Microsoft-produkter og direkte kommunikasjon til de som arbeider med disse produktene, tidlig førstehånds informasjon om produktutvikling og strategi og de blir invitert til et eksklusivt, globalt MVP-toppmøte på Microsoft sitt hovedkontor.

 

Hva kreves for å bli MVP: 

 

Det finnes ingen liste med kriterier på hvordan bli en MVP, men man må vise eksepsjonell kunnskap for å bli nominert eller søke selv for så å bli vurdert. Enten du bidrar med kode til prosjekter, er flink til å holde foredrag, har et talent innen blogg, leder et teknisk community, er flink med sosiale medier, gir tilbakemeldinger til Microsoft eller har en annen nytenkende måte å dele din lidenskap for Microsoft-teknologi og tjenester vil dette telle med i vurderingen i følge Microsoft. Du må du være en ressurs og ekspert på det du gjøre og Microsoft må få vite det – enkelt og greit. Lik og vær flink på du det du gjør, og det vil skinne igjennom. Klikk her for å lese eksempler hva MVPer gjør for å fortjene utmerkelsen.

 

Microsoft feirer, beærer og sier tusen takk til et utvalg av top-noch teknologi eksperter som gir et enestående bidrag til sine miljøer ved å utnevne de til Microsoft MVP. Disse teknologi ekspertene har en ustoppelig trang til å slå kloa i ny og spennende teknologi, forske og utvikle denne samt dele sin kunnskap. Det finnes ingen enkel måte å bli en MVP, men kunnskap, lidenskap, engasjement og lederskap har vist at de har fortjent sin utmerkelse.

 

Det er mulig å lese mere om Microsoft Most Valuable Professional utmerkelsen her.