Har du oversikt over dine data?

Det handler ikke om å ha mest mulig data. Verdien ligger i måten vi håndterer og systematiserer dataene på, og hvordan vi klarer å dra nytte av de dataene, filene og kubene som vi har tilgjengelig.

 

Selskapers behov for tilgang til informasjon har vokst drastisk de siste årene. Likevel ligger det fortsatt et stort potensiale i utnyttelse av data som støtte, og som et sikkerhetsgrunnlag til å ta strategiske beslutninger. Det ligger en stor gevinst i å kunne utnytte disse dataene på en god måte, som verken krever tid eller ekspertise.

Det handler nødvendigvis ikke om å ha mest mulig data, men om å utnytte den dataen du har på best mulig måte til å skaffe ny innsikt, økt effektivitet og se nye forretningsmuligheter.

Analyseverktøy for et sterkere beslutningsgrunnlag

Vi vet at mengden tilgjengelig data kan være overveldende og vanskelig å sortere. Vi i Axdata har den ekspertisen, kunnskapen og det verktøyet som trengs for at du enkelt skal kunne samle, analysere rapportere fra et mangtall kilder. Power BI er et skybasert analyse- og rapporteringsverktøy fra Microsoft som gir deg muligheten til å samle, analysere og få oversikt over data, filer og kuber både innenfor og utenfor Microsoft Dynamics AX/ 365. Med Power BI kan alle brukere jobbe i sanntid, på tvert av dine enheter. Lag oppdaterte statusrapporter fra ulike områder av din virksomhet og få et bedre grunnlag for å ta gode strategiske beslutninger.

 

Se introduksjonsvideoen til Power BI

 

Les mer for å utforske dine muligheter med Power BI eller kontakt oss for å lære mer