E-book: Seven emerging trends that are changing manufacturing

En industri i endring

Som et resultat av kunders økte forventninger til innovasjon, økt konkurranse og ny teknologi, har få industrier opplevd så stor endring som produksjonsindustrien det siste tiåret. Utviklingen av sensor-teknologi har blant annet endret R&D, hvordan ulike prosesser gjennomføres, og gitt store mengder data som gir nye muligheter. Med den raske utviklingen er det derfor viktig å se hvilke trender som beveger seg i markedet for å være rustet for tiden som kommer.

E-boken som tar for seg syv fremvoksende trender i produksjonsindustrien:

I dagens globale økonomi står du som jobber i produksjonsindustrien overfor flere krav enn aldri før. Kundene forventer produkter som er tilpasset deres individuelle behov, stiller krav til innovasjon og forbedringer, og toleransen for feil har blitt mindre. Microsoft sin e-bok belyser syv viktige trender innen produksjonsindustrien som gjør deg bevisst på disse endringene.

I e-boken kan du blant annet lese om:

Internet of Things. Ved å bidra til økt innsikt og forutsigbart vedlikehold, har Internet of Things (IoT) en stor innvirkning på produksjonsindustrien. I dag bruker 41% av produksjonsselskaper sensor data.

Emerging technology. Teknologi har alltid vært en drivkraft for innovasjon i produksjonsindustrien. Nyskapende verktøy og teknikker som  3D-printing til nanoteknologi endrer hvordan produkter lages.

Agile manufacturing. Mange produsenter beveger seg mot en fleksibel produksjonsmetode for å holde følge med kundenes voksende krav og for å møte behovet for større produkttilpasning.

Small is the new big. Fremskritt innen produksjonsteknologi, lavere innkjøpspris, krav om kortere leveringstid og etterspørsel etter mer tilpassede produkter fører til fremvekst av mindre, mer fleksibel og lokal produksjon.

I tillegg kan du lese mer om hvordan dere som produksjonsselskap kan bedre marginene og differensieringen gjennom å knytte de produksjonen og forsyningskjeden tettere sammen, samt øke farten på forretningsprosessene.

Bransjeløsning for produksjonsindustrien

Som Microsoft-partner og bruker av Microsoft Dynamics-løsninger, gir Axdata produksjonsselskap mulighet til forbedret effektivitet. Les mer om ERP  og forretningsløsninger for produksjonsindustrien og våre bransjeløsninger.
Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 er neste generasjons intelligente forretningsapplikasjon. Løsningen forener CRM og ERP og fungerer sømløst sammen for å hjelpe til med å administrere bestemte forretningsfunksjoner og lar organisasjonen din raskere møte kundenes behov og se nye muligheter.

Seven emerging trends that are changing finance

Se her for å lese e-boken eller les om e-boken som tar for seg trender som endrer CFO rollen.

Axdata er produksjonseksperten

Med vår lange erfaring som partner til produksjonsselskap som bruker Microsoft sine ERP- / forretningsløsninger har vi opparbeidet oss unik kunnskap om hvordan et produksjonsselskap bør håndtere sin dataflyt. I tillegg er vi fremoverlente og skaffer oss tidlig erfaring med nye løsninger samtidig som at vi har utviklet bransjeløsninger for produksjonssektoren.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du ønsker informasjon om vår bransjeløsning for produksjonsindustrien eller Dynamics 365