6 trender som endrer finansrollen

Et marked i utvikling

Vi er i en ny epoke. Det er 10 år siden finanskrisen, den nye generasjonen har endret arbeidsplassen, og utviklingen av ny teknologi har endret forretningsprosessene.

Markedet har blitt tøffere, og selskaper som ikke klarer å følge med i utviklingen blir utkonkurrert av innovative og fremtidsrettede bedrifter, og ender opp i en voksende ond sirkel som det er vanskelig å komme seg ut av. Derfor er det helt avgjørende at du som jobber med finans også utvikler deg! Nå kan du lære mer om hvilke trender som påvirker finansrollen i 2019.

Dagens ledere utfordres

For å lykkes i dagens forretningsmiljø, med den økte kompleksitet er bedrifter stadig mer avhengige av den økonomiske og strategiske kompetansen til sine økonomiledere. Dagens ledere er nødt til å kunne navigere seg i en rekke nye utfordringer og ansvar, samt ha kontroll på fortid, nåtid og fremtiden.

Finansrollen har vokst på seg mer ansvar og flere oppgaver. Skal du være en moderne finansleder må du være bindeleddet mellom teknologi og selskapet, bekjempe risiko, drive innovasjon og omfavne den nye generasjonen. Det er derfor viktig at man er bevisst hvordan finansrollen endres.

 

Kundenes krav endres og tvinger selskap til å tilpasse seg for å kunne overleve.

 

For å lykkes i dagens forretningsmiljø, med den økte kompleksitet er bedrifter stadig mer avhengige av den økonomiske og strategiske kompetansen til sine økonomiledere. Dagens ledere er nødt til å kunne navigere seg i en rekke nye utfordringer og ansvar, samt ha kontroll på fortid, nåtid og fremtiden.

Finansrollen har vokst på seg mer ansvar og flere oppgaver. Skal du være en moderne finansleder må du være bindeleddet mellom teknologi og selskapet, bekjempe risiko, drive innovasjon og omfavne den nye generasjonen. Det er derfor viktig at man er bevisst hvordan finansrollen endres.

Nå kan du lære mer om 6 trender som endrer finansrollen

I e-boken 2019 Finance Trends Report har Microsoft sett på hvilke trender som vil prege finansrollen i nær fremtid. De har analysert den generelle markedsutviklingen, teknologiutviklingen og hvordan finansrollen har utviklet seg, for å samle det i noen store trendbilder som beskriver hva som påvirker og endrer finansrollen

I denne e-boken leser du om disse trendene:

  1. Finanserollen vokser
  2. Skiftende kundekrav som endrer markedet
  3. Teknologi gjør økonomien smartere og raskere
  4. En tid med usikkerhet
  5. Den nye generasjonen endrer selskapet
  6. Selskaper står ovenfor nye risikoer og utfordringer

Klikk her for å åpne e-boken: 2019 Finance Trends Report

Fokus på vekst

Teknologi endrer industrien og finans har en kritisk rolle på veien mot den moderne virksomhet. For å henge med i markedets endringer blir det desto viktigere å omfavne den digitale utviklingen for kunne skape verdier for kunder og ansatte, optimalisere drift og utvikle produkter.

Med Microsoft Dynamics 365 og tilhørende applikasjoner gjør det mulig for bedriften å optimalisere forretningsprosessene. Dynamics for Finance and Operations gir deg alle de verktøyene som trengs for å styrke bedriftens evne til å ta smartere beslutninger, forandre prosesser og drive raskt vekst.

Les 2019 Finance Trends Report

Les mer og finn ut hvilke trender som vil prege finansrollen i nær fremtid

Produksjonsindustrien 2019: Trendrapport

Er du interessert i å lese om trender som endrer produksjonsindustrien? Les om trendrapporten for 2019 her.
Axdata er leverandør av Microsoft Dynamics 365 Manufacturing

Microsoft Dynamics 365

I et marked som stadig blir tøffere, med økt konkurranse og høye krav til effektivitet og nøyaktige data, er det avgjørende å ha et forretningssystem som håndterer utfordringer og kan følge utviklingen i markedet. Microsoft Dynamics 365 forener løsninger for ERP, CRM og BI i en og samme skyløsning, noe som forenkler og forbedrer dine prosesser.

Om Axdata

Flere og flere kunder har opplevd med hvilken kvalitet Axdata leverer forretningsløsninger, noe som har gitt en sterk vekst de siste årene og selskapet er i dag er å finne i flere ulike land. Med ca. 50 dyktige medarbeidere som hver dag jobber med stor lidenskap for ERP og forretningsløsninger, betjener vi kunder på tvers av landegrenser og gir alt for å skape økt verdi for våre kunder – hver dag.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne om du ønsker å vite mer om hvordan du kan utnytte trender i finansmarkedet med Microsoft Dynamics 365.