Opplev interaktiv innsikt med analyse i Power BI

Ta de gode beslutningene ved hjelp av prediktiv analyse, datavisualisering og sanntids intelligens

I en ideell verden tas forretningsbeslutninger med lav risiko. De tas etter at alle dataene er belyst, alle variabler analysert, alle alternativer gjort rede for og vurdert, og beslutningene blir omgjort til noe som ender med en mer effektiv prosess, eller en lykkeligere kunde eller økt salg. Problemstillinger løses med svært avanserte analyser og kjennskap til trender som vil styre fremtidige krav til produksjon, forutse endringer i markedet, og proaktivt analysere sanntidsdata om virksomheten. I de fleste bedrifter ligger det et stort potensiale i utnyttelse av data og informasjon for å optimalisere den daglige driften. Selv om du kanskje allerede samler alle dataene som gjør slik innsikt mulig, tror du kanskje ikke du har muligheten og kunnskapen til å analysere all den dataen for å få relevant, meningsfullt informasjon. Det er her Power BI kommer inn i bildet.

Med Power BI kan du enkelt koble til ulike datakilder, visualisere og oppdage hva som er viktig, og dele med de du ønsker.

Power BI er bygd opp av programvaretjenester, apper og koblinger som i samarbeid endrer dine separate datakilder til sammenhengende, visuelt imponerende og interaktiv innsikt. Dataene dine kan være et Excel-regneark eller en samling av skybaserte og lokale hybride datalagre.

Power BI gjør det mulig med avansert analyse

I e-boken «Advanced Analytics with Power BI» fra Microsoft kan du lese om hvordan Power BI bringer avansert analyse inn i daglige beslutningsprosesser i selskapet ved å få verdifull kunnskap fra dataene som grunnlag for å ta beslutninger. E-boken beskriver de avanserte analysemulighetene i Power BI, inkludert prediktiv analyse, datavisualisering, R-integrasjon og dataanalyseuttrykk.

Data er overalt, utnytt det.

Verden inneholder en astronomisk mengde data, en mengde som blir større og større hver dag. Denne enorme samlingen av informasjon har endret måten verden samhandler på, avdekket gjennombrudd i medisin, og avslørte nye måter å forstå trender i næringslivet og i vårt daglige liv. Med den økende tilgjengeligheten av data kommer nye utfordringer og muligheter, samtidig som bedriftsledere trenger å tilegne seg viktig innsikt og omforme data til relevant og meningsfylt informasjon.

Når mer data blir tilgjengelig, kan det være en utfordring å håndtere de store mengdene på en smart måte for å skaffe seg innsikt og ta riktige beslutninger. Uten det riktige redskapet må bedriftsledere på alle nivåer være datakyndige og kunne forstå data og analytiske konsepter som tidligere har virket utilgjengelige, inkludert statistiske metoder, maskinlæring og datamanipulasjon. Med denne variasjonen av datakompetanse som trengs, er det viktig å ha muligheten til å ta kvalifiserte beslutninger basert på smart bruk av data, heller enn på individets meninger. Tidligere var disse oppgaver ekstremt komplekse og ville bli overlevert til ingeniører, men med verktøyene som eksisterer i dag kan bedriftsledere dykke inn i sine egne analyser og skaffe seg den viktige innsikten.

E-boken «Advanced Analytics with Power BI» inneholder temaer som:

Advanced analytics in Power BI
Predictive analytics with Azure
R integration
Quick Insights feature

Segmentation and cohort analysis
Data grouping and Binning

Data streaming in Power BI
Real-time dashboards
Setup of real-time streaming data sets

Visualizations in Power BI
Community-sourced visualizations
R visualizations
Custom visualizations

Data connection and shaping
Azure services
DirectQuery
Data fetching with the R connector
Data shaping in Power Query with R

Data Analysis Expressions

Få oversikt og utnytt dine data

Power BI gjør at brukere på alle nivåer i en organisasjon kan analysere data og dele innsikt. Gjennom instrumentpanelet gir Power BI en 360-graders visning av de viktigste beregningene på ett sted, oppdatert i sanntid, og tilgjengelig på alle enhetene. Med et klikk kan du utforske data ved bruk av intuitive verktøy for raskt å finne svar og avdekke ny innsikt.

Power BI lar deg grave dypt inn i dataene dine, samtidig som du kan være produktiv og kreativ med den visualiseringen du bygger. Med mer enn 20 innebygde måter å visualisere data på og mulighet for tilpassede visninger, gjør Power BI det enkelt å bruke avansert analyse for effektivt å kommunisere budskap og adressere utfordringer.

Les e-boken: Advanced Analytics with Power BI

E-boken beskriver de avanserte analysemulighetene i Power BI, inkludert prediktiv analyse, datavisualisering, R-integrasjon og dataanalyseuttrykk.

Utforsk mulighetene med Power BI

Utforsk hvordan du kan ta bedre beslutninger, identifisere risiko og bidra til økt vekst ved å samle, analysere og få oversikt over din virksomhet sine data, filer og kuber.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker å vite mer om Power BI