Kunstig intelligens (AI) – Ta steget inn i fremtiden nå

Hva er kunstig intelligens eller Artificial Intelligence (AI)

Flere selskaper retter nå sin oppmerksomhet mot teknologien som kan bidra til å forbedre driftsresultatene og stimulere til innovasjon.  AI kan bli definert som «et systems evne til å korrekt tolke eksterne data, å lære av slike data, og å bruke denne kunnskapen til å oppnå spesifikke mål og oppgaver gjennom fleksibel tilpasning».

Det er gjerne kombinasjonen av maskinlæring og automatisering som blir sett på som AI, og det siste tiåret har økt datakraft med kraftigere prosessorer, big data, Tingenes Internett, nettskyen og nye algoritmer innen maskinlæring vært viktige drivere for den raske utviklingen og utbredelsen av AI.

«Kunstig intelligens er den nye elektrisiteten. Akkurat som elektrisitet forvandlet nesten alt for 100 år siden, kan jeg i dag vanskelig komme på en bransje som jeg ikke tror blir transformert av AI.»

– Andrew Ng, Grunnlegger og CEO Landing AI.

Hvordan forholder ledende selskap seg til AI

Rapporten «Artificial Inteligence in Europe» er en oppsummering av en undersøkelse utarbeidet av EY for Microsoft. Det er samlet inn data fra ledere i 277 selskaper i 7 sektorer og 15 land over hele Europa, deriblant Norge. I rapporten kan du lese hvordan norske og europeiske selskap ser på mulighetene for å utnytte kunstig intelligens (AI) til å optimalisere driften og forberede selskapet for fremtiden. Ved å lese denne kan du bli inspirert, og se hvordan AI kan utvikle og forberede selskapet for fremtiden.

 

Rapporten tar sikte på å legge frem en dypere forståelse av bedrifters nåværende og planlagte bruk av kunstig intelligens, samt hvilke fremtidige utfordringer og muligheter de ser.

 

Kort fortalt sier Microsoft sin rapport at temaet Kunstig Intelligens (AI) har fått et solid fotfeste i ledelsen i de spurte bedriftene. Hele 71% av selskapene svarer at kunstig intelligens anses som et viktig tema for den operative bedriftsledelsen, mens kun 38% av respondentene rapporterte at det er viktig for styret deres. Et punkt som trekkes frem er at kun 28% av selskapene anser dette som er viktig felt for medarbeiderne i resten av organisasjonen.

Rapporten viser at en av to bedriftsledere tror AI vil ha stor eller svært stor påvirkning på bransjen de tilhører, og to av tre tror at kunstig intelligens vil åpne helt nye forretningsområder for egen virksomhet. Men til tross for optimisme og en av verdens ledende digitale økonomier her til lands, skiller norske selskap seg ikke ut fra resten av Europa.

Hele 65% forventer at kunstig intelligens vil få stor eller svært stor betydning for kjernevirksomheten og 48% av de spurte mener at AI kommer til å ha en signifikant påvirkning på industrien i løpet av de neste 5 årene. I form av at det vil endre måten industrien driver og frembringe nye produkter, servicer og forretningsmodeller. Til tross for den tilsynelatende betydelige innvirkningen selskapene forventer at kunstig intelligens vil gi er det kun en liten andel selskaper, 4%, som rapporterer at kunstig intelligens allerede aktivt bidrar i mange prosesser i selskapet og muliggjør avanserte oppgaver i dag.

 

Nye muligheter med maskinlæring

I dagens marked er maskinlæring trolig den mest brukte av alle AI-teknologiene. Av de forskjellige typene maskinlæring er «veiledet læring» den aller mest brukte. Denne maskinlæringen innebærer at strukturerte data mates til programvare for å finne mønstre og forutse hendelser. Sammen med maskinlæring er robotikk kanskje den mest nyttige og utbredte av teknologiene. Dette kan skyldes at disse teknologiene er de enkleste startpunktene og lett tilgjengelige.

AI har potensial til å transformere bedrifter på en radikal måte. Men bedriftsledere må forstå hele spektret av AI-teknologier og teknologienes bruksområder. Bare da kan de se mulighetene og truslene teknologiene utgjør. Undersøkelsen til Microsoft viser at 89% av respondentene forventer at kunstig intelligens skal skape forretningsmessig verdi ved å optimalisere selskapets virksomhet i fremtiden, og at 74% tror at kunstig intelligens og maskinlæring er nøkkelen til å engasjere kunder ved å forbedre brukeropplevelser og forutse kundenes behov.

 

Hva må til for å komme i gang?

Det å skaffe seg kunnskap om håndtering av data og avansert analyse er det viktigste for at bedrifter kan komme i gang med teknologien, sammen med en klar strategi fra ledelsen. I dag er det veldig få som er kompetente på emosjonell intelligens og ledelse, som innebærer (mangel på) evnen til å lede en transformasjon det vil si lage en strategi og visjon, sette mål og sikre bred adopsjon på tvers av organisasjonen.

Bedriftsledere anerkjenner potensialet til talegjenkjenning, datasyn, virtuelle agenter og andre avanserte AI-teknologier. Bruken er imidlertid langt fra utbredt. Dagens fokus er på smalere, spesifikke bruksteknologier som støtter de eksisterende forretningene. Men denne begrensede satsingen gjør samtidig at selskaper utvikler evnen til å bruke mer avanserte AI-løsninger i fremtiden.

 

Start prosessen i dag

Det ligger det et enormt potensial i å benytte kunstig intelligens allerede i dag. Det er selskap som opparbeider seg store konkurransefortrinn ved å mestre bruk av denne teknologien. Mange har satt i gang innovasjonsprosjekter, men det er de selskapene som har en «bottoms-up» tilnærming på tvers av organisasjonen som får best uttelling, særlig når det kombineres med et «outside-in» syn slik at det er kundenes (og også de ansattes) behov som påvirker bruken av teknologien.

Undersøkelsen fra Microsoft og EY viser også at en emosjonell tilnærming til AI er helt vesentlig. De fleste selskaper rangerer dette aspektet lavt i undersøkelsen, men rapporten viser samtidig at selskaper som mestrer dette aspektet lykkes best med å hente verdi fra AI-prosjekter.

Kort oppsummert tyder underskelsen på at utfordringene fremover handler like mye om kultur og ledelse som selve teknologien, data og analyse. Norske bedrifter bør se på innovasjon med AI som en prosess mer enn enkeltstående prosjekter, drevet av en åpen og inkluderende kultur der innovasjonen foregår i hele selskapet – drevet av en dyp erkjennelse og forståelse av de ansattes og kundenes behov.

 

Du kan også lese Microsoft sin artikkel om interessante funn fra undersøkelsen her

Artificial Inteligence in Europe

Les hele rapporten «Artificial Inteligence in Europe» ved å laste den ned her

Axdata et fremoverlent selskap

Vi søker hele tiden å tilegne oss kunnskap og erfaring om utviklingen på produkt og markedssiden. Vår lange erfaring har lært oss at vi gjør den beste jobben når vi selv har erfaring med det vi jobber med og at dette kommer våre kunder til gode.

Kontakt oss

Dersom det er noe du lurer på vedrørende bruk av AI og maskinlæring, ta kontakt med oss.