Lisensendring for Dynamics 365

Ny lisensstruktur

Microsoft har besluttet å gjøre en lisensendring for Dynamics 365. De ønsker å møte markedets behov for en mere fleksibel struktur som hensyntar selskapenes ulike behov for deler av løsningen samt tilrettelegge for at det enda enklere skal kunne skaleres i forhold til selskapets vekst og endringer. Dette innebærer blant annet at bruken av Dynamics 365 for Finance and Operations vil lisensieres på en mer markedstilpasset måte i tiden fremover.

Bakgrunnen for endringene

Lisensendringene er en del av Microsoft sin tilnærming for å gjøre Dynamics 365 mer fleksibel. Det nye lisensformatet gjør det enklere å ta i bruk spesifikke kombinasjoner av apper for ulike brukere. Endringer som dette er en del av å sikre at Dynamics 365 forblir en fremtidsrettet løsning som støtter opp under deres selskape sin digitale transformasjon i årene fremover.

Ferdige planer for Customer Engagement og Unified Operations vil for nye brukere ikke lenger være tilgengelig. Fra 1. oktober vil alle Dynamics 365 Customer Engagement og Unified Operations appene være individuelt tilgengelig for abonnement som full bruker gjennom Base og Attach lisenser. For selskap som er på en plan lisensieringsmodell vil endringene trå i kraft ved neste lisensfornyelse.

Slik blir lisensieringen for Customer Engagement og Unified Operations appene i Dynamics 365 seende ut.

Les mer om lisensierings oppdateringen for Dynamics 365 og få svar på Microsoft sin FAQ side her

Fleksibilitet for selskaper som opplever vekst og endring

I dagens marked er det viktig at selskaper har muligheten til å være fleksible og omstille seg etter endringer raskt. Den nye a la carte lisensieringen tilrettelegger for at selskapet ditt kun behøver å abonnere på de appene som dekker behovet til de ulike rollene som bruker løsningen. Dette gjør løsningen og lisensieringen mere fleksibelt og dere betaler ikke for noe som ikke er i bruk.

Gjennom denne typen lisensiering kan dere også legge til eller fjerne apper etter hvert som behovet i virksomheten endrer seg. Dermed kan du lisensiere de appene du trenger, akkurat når du trenger de. Med Dynamics 365 kan du bygge en fleksibel og skalerbar plattform som legger til rette for fremtidsrettet forretningsdrift.

Les mer om lisensierings oppdateringer for Dynamics 365 og få svar på Microsoft sin FAQ her

Base og Attach lisenser

Endringene i lisensieringen, vil først og fremst merkes av de virksomhetene som bruker to eller flere av appene i Dynamics 365. For å utvide den enkelte ansattes bruk av løsningen setter dere sammen hvilke Dynamics 365 apper dere ønsker å abonnere på gjennom Base, Attach, Activity eller Team lisens. Hvilken lisenstype som skal tas i bruk, tilrettelegges etter de ulike brukernes behov. Base lisensen representerer hoved-appen for brukeren, som kan suppleres med flere apper fra Dynamics 365 på Attach lisens etter behov. På denne måten kan dere fortsette å bygge Dynamics 365 planen deres på tvers av hele virksomheten og ulike brukere.

Oppbygningen av en plan kan dermed se slik ut

Slik kan oppbyggingen av en plan i Microsoft Dynamics 365 se ut med den nye endringen i lisensieringen. Finance og Operations deles i appene Finance og Supply Chain Management.

En fullbruker med Base lisens på Finance, som i tillegg trenger tilgang til Supply Chain Management, kjøper da en Attach lisens for Supply Chain Management. Trenger brukeren også tilgang til flere, for eksempel Sales, kan man legge på enda en Attach lisens for dette. Det er ingen endringer på Device, Activity eller Team Members brukerne.

Produktendring for Dynamics 365 Finance and Operations

Fra oktober 2019 vil Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations komme i ny drakt og bli splittet i to separate applikasjoner, Finance og Supply Chain Management. Dette er en del av Microsoft sin bevegelse fra en allmenn fler-applikasjonsmodell, mot lisensiering av individuelle apper basert på behovet hos brukerne.

 

Innsyn i økonomien og lønnsomhet med Dynamics 365 Finance

Dynamics 365 Finance automatiserer og moderniserer globale økonomioperasjoner. Du kan forsterke driften av virksomheten ved å ta strategiske økonomibeslutninger med hjelp av kunstig intelligens, samtidig som dere kan samle og automatisere økonomiprosesser. På denne måten hjelper Dynamics 365 Finance dere med å redusere driftsutgifter, global økonomisk kompleksitet og risiko.

 

Med oppdelingen av Dynamics 365 Finance and Operations blir følgende funksjoner tilgengelig i Dynamics 365 Finance:
 • Financials and Accounting
 • Budgeting
 • Project Management

Disse funksjonene hjelper deg med å få god økonomisk kontroll og gir deg et beslutningsgrunnlag du kan stole på.

 

Proaktiv drift med Dynamics 365 Supply Chain Management

Med Dynamics 365 Supply Chain Management kan du ta i bruk intelligente produksjonsoperasjoner, modernisere lagerstyring og optimalisere produksjonsytelsen. Dynamics 365 appen bidrar også til å maksimere levetid for utstyret deres og skaper en automatisert og effektiv forsyningskjede.

 

Med oppdelingen av Dynamics 365 Finance and Operations blir følgende funksjoner tilgengelig i Dynamics 365 Supply Chain Management:
 • Distribution
 • Transportation
 • Manufacturing
 • Cost Accounting
 • Engineering
 • Procurement
 • Sales Orders
 • Customer Service/Marketing/ Field Service

Ønsker du en best mulig utnyttelse av forsyningskjeden og en optimalisert utnyttelse av produksjonen hjelper disse funksjonene deg med det.

Les mer om oppdelingen av Dynamics 365 Finance and Operations

Les mer om bakgrunnen for oppdelingen av Dynamics 365 Finance and Operations. Bli bedre kjent med Dynamics 365 Finance og Dynamics 365 Supply Chain Management.

Er du usikker på hvordan den nye lisensieringen vil påvirke din bedrift?

Ta kontakt med oss for en gjennomgang av deres lisenser slik at dere er compliant med de nye reglene.