Nå blir Dynamics 365 Finance and Operations to frittstående apper

Endringer i Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 er en skalerbar løsning driftet i skyen, som kontinuerlig utvikles for at du skal få bedre oversikt over virksomheten sin og handle strategisk. Moderne og modulære apper skal bidra til at du kan bygge en optimal plattform, tilpasset din virksomhet og de individuelle brukerne av løsningen. En av de siste oppdateringene i Dynamics 365 plattformen er at Finance and Operations nå blir delt inn i de to selvstendige appene Finance og Supply Chain Management.

Slik blir endringene i Dynamics 365 Finance and Operations

Fra 1. oktober 2019 blir Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations delt inn i de to separate appene Dynamics 365 Supply Chain Management og Dynamics 365 Finance.

Finance & Operations deles opp i Supply Chain Management og Finance

Med denne oppdelingen blir det nå mulig for deg å ha enkelte apper fra Unified Operations, som tidligere har vært knytte sammen gjennom ferdiglagde planer.

Dynamics 365 Unified Operations porteføljen vil dermed bli bestående av de fire frittstående appene:

 

 • Supply Chain Management
 • Finance
 • Retail
 • Talent

Dette innebærer at det blir mulig å få tilgang til en mindre del av løsningen for de rollene som ikke har behov for alt Finance and Operations tilbød, samt at det blir enkelt å tilpasse løsningen til de spesifikke behov som organisasjonen har. For de som har flere apper vil dataflyten fortsatt gå sømløst på tvers av løsningen. Retail og Talent vil også være frittstående apper, men det skjer ingen endringer utover det som er beskrevet i Lanseringsbølge 2, 2019.

Hvorfor deles Dynamics 365 Finance and Operations?

Produktendringen i Finance and Operations appen er et resultat av Microsoft sin markedstilpasning og fører også til en endring i Microsoft sin lisensieringsmodell.

For at Dynamics 365 plattformen skal kunne tilrettelegges deres bruk og behov, vil abonnement på appene nå gjøres gjennom en “A La Carte” lisensiering. Dere kan abonnere på de en eller flere apper med Base eller Attach lisens, basert på behovet til de forskjellige brukerne i virksomheten.

Det vil si at det som tidligere har vært delt inn i ferdige planer, i form av Customer Engagement og Unified Operations, nå vil selges som individuelle apper slik at det er mulig å bygge skreddersydde løsningskombinasjoner for deres virksomhet. Det betyr at du kan få lisens til de Dynamics 365 appene du trenger, når du trenger det og til de som trenger det.

Bli kjent med Dynamics 365 Supply Chain Management

Få bedre innsikt inn i hvordan du kan automatisere og effektivisere forsyningskjeden i din virksomhet med Dynamics 365 Supply Chain Management. Er du kjent med Finance and Operations så vil du gjenkjenne det meste i Supply Chain Management. Her får du tilgang til en rekke funksjonaliteter som hjelper deg å forme en strømlinjeformet forsyningskjede.

Appen bruker innsikt og intelligens fra AI og IoT for å øke lønnsomheten i alle dine prosesser, fra planlegging til utgående logistikk. Økt effektivitet i driften, strategisk beslutningstaking og optimalisert produktivitet er bare noen av fordelene med Dynamics 365 Supply Chain Management.

 

Følgende funksjoner fra Finance and Operations blir tilgengelig i Supply Chain Management appen:
 • Distribution
 • Transportation
 • Manufacturing
 • Cost Accounting
 • Engineering
 • Procurement
 • Sales Orders
 • Customer Service/Marketing/ Field Service

Les mer om Dynamics 365 Supply Chain Management på Microsoft sine sider

 

Automatiser og effektiviser forsyningskjeden din med Dynamics 365 Supply Chain Management

Se hvordan du kan modernisere forretningslogistikken, jobbe proaktivt og forene prosesser fra start til slutt med Dynamics 365 Supply Chain Management

Bli kjent med Dynamics 365 Finance

Tilgang til data i sanntid, prediktiv analyse og global økonomihåndtering hjelper deg å ta raskere og smartere beslutninger på vegne av din virksomhet. Få tilgang til fremragende verktøy og produkter fra Microsoft som gjør at du kan ta strategiske beslutninger for virksomhetens økonomi, med hjelp av kunstig intelligens.

Bruk mer tid på det som er viktig ved å automatisere rutinepregete økonomiprosesser, slik at du kan ha fokus på mer krevende oppgaver. Ansvaret for å sørge for sunn drift av økonomien til virksomheten er en viktig og krevende oppgave som er i stadig endring. Derfor er det viktig at dere bruker en løsning som er tilpasningsdyktig og skalerbar, slik at dere kan reagere raskt på endringer i markedet.

Dynamics 365 Finance gir dere tilgang til teknologi som gir handlingsrettet informasjon slik at du kan jobbe mot å drive vekst i virksomheten med strategiske og innovative tiltak. Transformer virksomheten med AI-drevet innsikt, slik at dere forblir konkurransedyktig i et globalt forretningsmiljø preget av hyppige endringer. Dynamics 365 Finance vil bygge videre på funksjonaliteter som tidligere ble funnet i Finance and Operations.

Funksjonaliteter fra Finance and Operations som blir tilgengelig i appen er:
 • Financials and Accounting
 • Budgeting
 • Project Management

Du kan lese mer om Dynamics 365 Finance på Microsoft sine sider

 

Se hvordan du som CFO kan drive vekst og lønnsomhet med Dynamics 365 Finance

Se videoen fra Microsoft for å få vite mer om hvordan Dynamics 365 Finance kan bidra til at dere driver ansvarlig forretningsdrift som støtter opp under lønnsomhet og vekst.

Axdata er leverandør av Microsoft Dynamics 365 Manufacturing

Les mer om Microsoft Dynamics 365

I et marked som stadig blir tøffere, med økt konkurranse og høye krav til effektivitet og nøyaktige data, er det avgjørende å ha et forretningssystem som håndterer utfordringer og kan følge utviklingen i markedet. Microsoft Dynamics 365 forener løsninger for ERP, CRM og BI i en og samme skyløsning, noe som forenkler og forbedrer dine prosesser.

Spørsmål rundt oppdelingen av Finance and Operations?

Vi svarer gjerne på spørsmål du har rundt oppdelingen av Finance and Operations eller hvordan denne oppdelingen vil påvirke deg med eksisterende plan for appen. Ta kontakt med oss i dag så hjelper vi deg med å navigere rundt endringene i Dynamics 365 plattformen.