Et innblikk: AI og Produksjon

AI har gjort sitt inntog inn i produksjonsbransjen og i denne inspirerende e-boken fra Microsoft kan du lese reelle historier fra produksjonsindustrien. Den beskriver hvordan selskap har omfavnet AI og skapt innovative prosesser som styrker effektiviteten og produktiviteten. I tillegg får du vite hvordan organisasjoner utvikler ferdigheter med AI, og på hvilken måte dette bidrar til digital transformasjon. Alle i produksjonsbransjen som er nysgjerrig på AI bør lese denne e-boken.

De første stegene mot AI

For å ha suksess med digital transformasjon er endringer i organisasjonskulturen vel så viktig som endringer i teknologien. Ansatte må trenes og motiveres til å ta i bruk ny teknologi og bruke data som beslutningsgrunnlag. På denne måten kan man opprette smarte systemer som for eksempel retter opp potensielle feil før de får sjansen til å utfolde seg. Det er gjennom samlingen av kvalitetsdata og utviklingen av teknologiske ferdigheter, at man kan forbedre maskinlæring og etter hvert bygge ekte AI.

 

«Everything is a system. People systems are the most dynamic and most rewarding»

 

Økt effektivitet, produktivitet og ytelse er drømmescenario for de som jobber innen produksjon. På den andre siden, så er nedetid og foreldet utstyr noe som bekymrer produksjonssjefer. I e-boken fra Microsoft får du historier om hvordan produksjonsbedrifter bruker data og teknologi for å skape økt effektivitet, produktivitet og ytelse i sine bedrifter samt forhindrer nedetid.

Selv om teknologien er en viktig del av bruken av AI i næringslivet, er det menneskene bak som vil gjøre det mulig for virksomheter å bygge opp AI som et konkurransefortrinn. Bidragsytere som våger å tenke annerledes for å finne nye og bedre måter å jobbe på, vil være verdifulle ressurser for produksjonsselskaper. Les om hvordan enkeltindivider har bidratt til store forbedringer ved hjelp av små grep i sine produksjonsbedrifter.

AI gjør inntog i produksjonsbransjen

AI og arbeidsstyrken i produksjonsbransjen

De siste års utvikling innen sensorteknologi og industriell AI har åpnet muligheten for at roboter samarbeider med mennesker og inkluderes i produksjonsmiljøet på en annen måte enn tidligere. Dette frigjør de ansatte fra repetitive oppgaver og farlige arbeidssituasjoner, og de kan bruke tiden sin til å jobbe med mer interessante utfordringer.

 

«The only thing I fear about AI is that people will fear AI»

 

E-boken forteller hvordan automatiserte kontrollsystemer bidrar til økt effektivitet og bedre diagnostikk. AI kan hjelpe virksomheter med å forbedre store deler av produksjonsmiljøet, men man vil alltid komme til et punkt hvor man skal løse komplekse og uforutsigbare problemer. Da vil det ikke lenger lønner seg å ha automatiserte prosesser og det vil være behov for mennesker som kan ta over.

AI bringer også med seg muligheter for å skape spennende jobber innen produksjon. Det handler ikke om at teknologi skal erstatte mennesker, men fungere som en støttespiller for arbeiderne. Slik at de kan få mer ut av arbeidsdagen og bryne seg på tilfredsstillende arbeidsoppgaver.

AI bringer med seg muligheter for å skape spennende jobber innen produksjon

Teknologi bidrar til ansvarlig innovasjon

Det er mennesket og ikke maskinen som tar de avgjørende beslutningene. Industriene og selskapene som klarer å bruke AI som et verktøy for smart beslutningstaking, skaper vekst og utvikling. Men man må også huske på at veksten man ser som et resultat av teknologiske framskritt i produksjonsbransjen, ikke er uten etiske utfordringer.

 

«In short, the people who design and deploy AI systems must be accountable for how their systems operate»

 

Hvordan man skal forholde seg til teknologiske fremskritt i henhold til samfunns- og miljøspørsmål er en spennende diskusjon som blir reflektert i e-boken. Bruken av AI i produksjonsbransjen kan ikke komme på bekostning av personvern, sikkerhet og åpenhet i systemene. Selskap som tar i bruk avansert teknologi har et ansvar for å håndtere teknologien på en transparent og ansvarlig måte.

Veien videre med AI

AI kommer til å bli en kritisk suksessfaktor for at produksjonsselskap skal utvikle måten de opererer på, skape økt verdi for kundene og skape nye muligheter for sine ansatte. For at virksomheter skal kunne ta i bruk AI på en hensiktsmessig måte, er det viktig at organisering rundt AI er i tråd med hvor selskapet befinner seg i sin digitale transformasjonsreise. I E-boken kan du lese om «The AI Maturity Model» som er utviklet av Microsoft og viser hvilke fire stadier virksomheter går gjennom for å utvikle teknologiske evner i takt med bruken av AI og bli en erfaren og moden bruker av teknologien.

 

«Mature organizations ask not just what can we do with AI but what should we do with AI. The organizations also infuse ethical perspectives into their experience creation process»

 

Organisasjoner som vil ta i bruk AI starter reisen med en grunnleggende forståelse av hva AI er og hva det kan gjøre for bedriften. På veien videre går selskapet inn en tilnærmingsfase, der det investeres mer i implementeringen av AI i ulike nivåer av driften.

Deretter blir organisasjoner modigere og mer ambisiøse med bruken av AI. Det settes i gang initiativer for å videreutvikle bruken av AI og øke konkurransefortrinnet til virksomheten. Gjennom denne reisen blir selskapet en erfaren og moden bruker av AI. Erfarne organisasjoner utvikler etter hvert egne ferdigheter innen AI, og klarer å ta i bruk ferdighetene til å utvikle flere AI-drevne initiativer samtidig og får en høyere utviklings og innovasjonstakt.

Produksjonsbransjen endres med Industry 4.0

Data har tatt over som en viktig ressurs i produksjonsbransjen, og produksjonsselskap blir nå i økende grad digitale selskaper. E-boken fra Microsoft gir deg inspirerende skildringer om hvordan selskap rundt omkring i verden har brukt AI for å øke utvikling- og innovasjonstakten.

Les autentiske historier om hvordan fremoverlente produksjonsselskap har utviklet ferdigheter med AI og klart å øke effektivitet, produktivitet og sikkerhet i sin virksomhet. Utviklingen av teknologiske ferdigheter i produksjonsbransjen skaper en mulighet for vekst og vil skape en mer bærekraftig og konkurransedyktig industri.

Microsoft er en pågangsdriver for å gjøre avansert teknologi som AI tilgjengelige for alle. Dette gjøres ved å skape AI-drevne verktøy som er designet for å støtte selskaper gjennom en digital transformasjonsreise. Akkurat som digital transformasjon er en reise som er forskjellig fra organisasjon til organisasjon, er også utnyttelsen av AI en reise som må tilpasses den enkelte bedrift

E-boken The Future Computed fra Microsoft

Les e-boken The Future Computed

Last ned e-boken fra Microsoft for å få spennende og inspirerende lesing fra produksjonsbransjen. Boken er en fin begynnelse på en tilnærming mot AI, og har en realistisk fremstilling av både fordeler og ulemper som kommer med denne teknologien.

Les mer fra produksjonsbransjen

Les trendrapporten for produksjonsindustrien for 2019. Les om utforskningen av seks fremvoksende trender innen produksjonsindustrien, som vi tror kan være nyttige for utviklingen videre med å effektivisere prosesser og øke hastigheten på forretningene.

Bransjeeksperter på produksjon

Axdata har lang erfaring fra produksjonsbransjen og tilbyr en rekke produkter som gjør din virksomhet klar for å gå fremover i en digital transformasjon. Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe dere å øke produktivitet og ytelse i deres produksjon.