Axdata hjelper dere i gang med Dynamics 365 Talent

Rekrutering, ivaretagelse og utvikling

Alle selskap trenger å legge til rette for at HR fungerer optimalt når det gjelder rekrutering, ivaretagelse og utvikling av medarbeidere. Med Microsoft Dynamics 365 Talent får du verktøyet som hjelper deg med dette og i tillegg kan være en støtte for gjennomføring av ledelsen sin overordnede strategi.

I Axdata jobber vi kontinuerlig med å oppgradere og utvide vår kompetanse og våre tilbud til markedet. Nå har vi to av landets første Microsoft sertifiserte konsulenter på Talent plattformen. Dette beviser at vi med best mulig kvalitet, og levere en helhetlig plattform for rekruttering og HR.

Hva er Dynamics 365 Talent

Talent er HR applikasjonen til Dynamics 365 og Microsoft sin komplette plattform for alt som har med rekruttering og HR å gjøre. Med de tre applikasjonene Attract, Onboard og Core HR, får dere tilgang til en rekke verktøy som vil effektivisere og forbedre viktige prosesser.

Dynamics 365 Talent: Attract

I Dynamics 365 Talent: Attract, finner dere en rekke muligheter for å lage gode og effektive rekrutteringsprosesser. Du kan få tilgang til noen av de beste kandidatene på markedet, og sørge for at de legger merke til stillingsannonsene deres. Deretter kan dere ha egne prosesser for ulike stillinger, og sikre at kandidatene får en god opplevelse gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Dynamics 365 Attract

Dynamics 365 Talent: Onboard

Etter at selskapet har fått tak i gode kandidater, er det viktig at de blir introdusert til sin nye stilling gjennom en god onboarding prosess. Dynamics 365 Talent: Onboard moderniserer måten nye ansatte blir innlemmet i bedriften, og hjelper dere med å sørge for at alt ligger til rette for gode prestasjoner på et tidlig stadium. Opplæring er systematisert, og alle er klar over hva de skal gjøre slik at den nyansatte skal bli raskt integrert i miljøet.

Dynamics 365 Talent: Core HR

I Dynamics 365 Talent: Core HR blir de viktigste arbeidsområdene i HR avdelingen optimalisert. Applikasjonen gjør det enklere å matche riktig ressurs med riktig arbeidsoppgave, slik at man legger til rette for effektivitet i gjennomføringen av arbeidsoppgavene og fornøyde medarbeidere. I tillegg blir en rekke oppgaver tilgjengeliggjort slik at medarbeidere kan utføre de selv. På denne måten kan HR avdelingen fokusere på de oppgavene som er nødvendig for å skape en god kultur og bedre resultater.

HR som et strategisk ledd i bedriften

De siste årene har HR blitt et begrep og en rolle som omfavner mye mer enn tradisjonelle personaladministrative oppgaver. Bedrifter har økende forventninger til HR som et strategisk ledd som skal bidra til verdiskaping. Derfor det viktig å ta i bruk gode verktøy som tilrettelegger for utvikling av organisasjonens evne til å fokusere på endring, utvikling og strategi. Dynamics 365 Talent er en plattform som gjør det mulig for bedrifter å bruke HRM (Human Resource Management) som en støtte til virksomhetens overordnete strategi.

Gode HR avdelinger sikrer fremgang

Man kan si at HR avdelingen er ryggraden i selskapet. Det er her det skal sikres at bedriftens viktigste ressurs, menneskene, blir godt ivaretatt. HR skal tilrettelegge for engasjement og for at ansatte får dyrket sine talenter. I tillegg skal HR sørge for at selskapet er strukturert på en måte som gjør det mulig å skape en identitet utad, og en felles kultur innad. HR skal i tillegg sikre fremgang i bedriften ved å være et viktig støtteorgan for ledelsen, og hjelpe ledelsen med å fokusere på de rette tingene for å nå målene til virksomheten.

Våre Dynamics 365 Talent konsulenter

Vi i Axdata er stolte av å ha to av Norges første Dynamics 365 Talent konsulenter som er sertifisert av Microsoft; David Kjell og Øyvind Henrik Nilssen. Dette gjør det mulig for Axdata å sørge for at våre kunder har en fremtidsrettet HR-løsning med høy kvalitet som kan integreres med resten av Dynamics for å sikre samhandling og god dataflyt. Våre konsulenter kan også levere Talent som et selvstendig system for nye kunder. Med sterk kompetanse på Talent plattformen kan vi i Axdata gi den ekspertisen som trengs for at du som kunde skal lykkes med dine HR-aktiviteter.

David Kjell er en av Norges første sertifiserte Talent konsulenter
Øyvind Nilssen er en av Norges første sertifiserte konsulenter på Dynamics 365 Talent

Microsoft sertifisering i Dynamics 365 Talent

Konsulenter som har Microsoft sertifisering i Talent, har demonstrert at de evner å sette opp applikasjonene i funksjonelle miljøer og hjelpe kunder med å utnytte potensiale som ligger i Dynamics 365 Talent.

For å bestå kravene for sertifiseringen kreves det god teknisk forståelse og mestring av plattformen, i tillegg til en generell og helhetlig forståelse av hvordan virksomheter kan bruke Talent til å optimalisere sine HR prosesser.

Microsoft sertifiserte Talent konsulenter har høy kompetanse om hvordan virksomheter arbeider med sine menneskelige ressurser. Våre konsulenter hjelper deg med å modernisere rekrutteringsarbeid og andre HR aktiviteter med hjelp av gode teknologiske verktøy, og bidrar til ny innsikt som tilrettelegger for vekst i din bedrift.

Microsoft sertifiserte kosulenter i Dynamics 365 talent
Dynamics 365 Talent

Finn ut mer om Dynamics 365 Talent

Ønsker du å få en dypere innsikt i hva de enkelte applikasjonene kan gjøre for dere kan du klikke på knappen nedenfor. Da vil du blant annet kunne lese at Talent er en løsning med alt fra sentralisering av informasjon om ansatte, til skalerbare rekrutteringsprosesser er integrert i deres systemer. Dynamics 365 Talent er en fullkommen plattform som vil transformere måten din bedrift jobber med HR. Les mer de ulike applikasjonene i plattformen her.

Axdata hjelper dere i gang med Talent

Kontakt oss for mer informasjon om plattformen og hvordan våre konsulenter kan hjelper dere i gang med Dynamics 365 Talent.