SAF-T blir obligatorisk – vi hjelper deg med løsningen!

SAF-T blir obligatorisk

Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften slik at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Endringen gjelder for bokføringsperiode som begynner 1. januar 2020 eller senere. Etter denne datoen skal bokføringspliktige kunne levere i SAF-T (Standard Audit File – Tax) format.

Sørg for å være klar før det er for sent

Det er smart å starte implementeringen av de nye kravene nå, for å sikre at din virksomhet er klar fra første overføring.

Det anbefales at alle virksomheter oppdaterer systemene sine så tidlig som mulig og gjør seg klare for innføring av SAF-T. Det kan ta litt tid å implementere SAF-T og være klar for kravene som kommer med analyse, implementering og testing. Med denne teknologien er Skatteetaten i stand til å gjøre hyppigere kontroller og behandle saker raskere enn tidligere. Det er viktig at selskapet har oppdaterte systemer før myndighetene iverksetter sine kontroller, slik at det er mulig å hente ut regnskapsdata i SAF-T format. Det er med andre ord en stor fordel at du og din virksomhet er godt forberedt og har et utprøvd system så raskt som mulig.

Microsoft har publisert SAF-T funksjonaliteten for Dynamics 365 Finance. Den er inkludert i 10.0.8 versjonen, mens for de foregående versjonene må hotfixer installeres før oppsett via Electronic Reporting. Dette kan du lese mer om på denne siden hos Microsoft. 

Her kan du også lese om Microsoft sin støtte for SAF-T til Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 og Microsoft Dynamics AX 2009 SP1. Ønsker du assistanse med dette, ta kontakt så forteller vi deg hvordan vi kan hjelpe deg.

 

Har du Microsoft AX 4.0, Concorde XAL eller Axapta 3.0 kan du få implementert vår Add-On løsningen og være klar for SAF-T.

 

Kontakt oss og få vite om våre solide løsninger som gjør ERP-løsningen forberedt, testet og klar til det blir krevd at du leverer i SAF-T format.

Hva er SAF-T?

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata, utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Standardformatet angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene i form av en xml-datafil. SAF-T vil mest sannsynlig bli obligatorisk i hele Europa, og Norge er et av de landene som har ligget lengst fremme i forhold til innføringen av dette.

Klikk her for å lese Skatteetaten sin spørsmål og svar side rundt SAF-T.

I følge Skatteetaten innebærer innføringen at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Dette er gitt med mindre virksomheten har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eller har færre enn 600 bilag i året. Kravet gjelder likevel dersom disse virksomhetene har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig.

Hva vil innføringen si for virksomheten?

Innføringen av formatet vil gjøre det enklere å analysere data, oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter. Standardformatet vil også gjøre det lettere å utføre interne kontroller i bedriften og dele data med andre, samt enklere å oppbevare regnskapsopplysninger.

SAF-T vil bli innført i flere faser

SAF-T vil bli innført i flere faser. I første fase vil obligatorisk innhold til filen være kontospesifikasjon (hovedbok), kunde og leverandørspesifikasjoner (reskontro), mva-koder og nødvendige faste data. Hvilke krav som stilles til innholdet i en SAF-T XML-fil kan du finne på Skatteetatens nettsider Generell dokumentasjon for implementering av SAF-T og Teknisk beskrivelse

Fremtidige versjoner, som trolig vil bli delt opp i andre og tredje fase, vil sannsynligvis inneholde krav om mer omfattende regnskapsdata som for eksempel detaljerte fakturaopplysninger, varelager, anleggsmidler og særavgifter. Det vil trolig også bli obligatorisk å sende inn datafilen hver termin sammen med merverdiavgiftsoppgaven.

Obligatorisk ved kontroller og bokettersyn fra myndighetene
Fase 1
  • Kontospesifikasjon (hovedbok)
  • Kunde- og leverandørspesifikasjoner (reskontro)
  • MVA-koder
  • Nødvendige faste data
Obligatorisk ved kontroller og bokettersyn samt løpende rapportering
Fase 2
  • Detaljerte fakturaopplysninger
Obligatorisk og brukes ved løpende rapportering og til myndighetsfastsetting
Fase 3
  • Alle opplysninger, som for eksempel:
  • - Varelager
  • - Særavgifter
  • - Anleggsmidler
  • - Eierinformasjon

Vi tilfører kompetanse

Gjennom vår lange erfaring med tilrettelegging av finansfunksjoner i ERP løsningene fra Microsoft har vi blant annet tilegnet oss en unik kompetanse om hvordan man mest mulig effektivt kan løse myndighetenes pålagte krav.

Vi er klare, og vi hjelper deg

Ta kontakt med oss for å vite om ditt system er klar for SAF-T, og få samtidig vite hvilke muligheter som ligger i utnyttelse av SAF-T i forhold til ERP-systemer.