Axdata SAF-T –
forenkler utveksling av regnskapsdata!

Innføringen av SAF-T

Finansdepartementet har endret bokføringsforskriften slik at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne rapporter regnskapsdata i et gitt standard format. Endringen gjelder for bokføringsperiode som startet 1. januar 2020 eller senere. Etter denne datoen skal bokføringspliktige kunne levere i SAF-T (Standard Audit File – Tax) format. Axdata har ferdigutviklet en Add-On løsning som gjennom et enkelt og effektivt oppsett som dekker de lovpålagte krav som blir stilt. Med et oppdateringsabonnement som automatisk oppdaterer til siste versjon, kan du også sikre at selskapet leverer rapporter med regnskapsdata i henhold til fremtidige SAF-T krav.

Sørg for å få rapporteringen riktig

Implementerer dere vår løsning blir selskapet i stand til å levere rapporter med regnskapsdata etter kravene for SAF-T. Med SAF-T standarden er Skatteetaten i stand til å gjøre hyppigere kontroller og behandle saker raskere enn tidligere. Det er derfor viktig at selskapet har oppdaterte systemer før myndighetene iverksetter sine kontroller, slik at det er mulig å hente ut rapporter med regnskapsdata i SAF-T format. Det er med andre ord en stor fordel at du og din virksomhet er godt forberedt og har et utprøvd system så raskt som mulig.

Microsoft har lansert SAF-T funksjonaliteten for Dynamics 365 Finance. Den er inkludert i 10.0.8 versjonen og nyere, mens for de foregående versjonene av Dynamics 365 må hotfixer installeres før oppsett via Electronic Reporting. Dette kan du lese mer om på denne siden hos Microsoft. 

Her kan du også lese om Microsoft sin støtte for SAF-T til andre versjoner av ERP løsningen. Ønsker du en løsning som enkelt kan implementeres og er utviklet av et norsk selskap, bør du lese mer om Axdata SAF-T Add-On

Axdata SAF-T Add-On - raskt implementert og klar til bruk

For å sikre at selskapet enkelt skal kunne levere regnskapsdata i riktig SAF-T format har vi utviklet Axdata SAF-T Add-On til Microsoft sine ERP-løsninger. I tillegg har vi et tilleggsvalg hvor du er garantert at du har en løsning som sender filer som inneholder den til enhver tid lovpålagte informasjonen som kreves.

Med Axdata SAF-T Add-On får du raskt en ferdigutviklet SAF-T løsning som:

– har et enkelt og effektiv oppsett
– i de aller fleste tilfeller bli implementert og klar på ca. 10 timer
– gir mulighet for oppdateringer som sikret at selskapet oppfyller alle kommende lovpålagte krav til SAF-T
– er en selvstendig løsning som bygges ved siden, og ikke påvirker Microsoft løsningen
– oppdateres tidligere og inneholder flere funksjoner enn Microsoft sin løsning
– blir implementert og oppdatert online
– validerer XML-rapporteringen og utfører automatisk kontroll på filstørrelse

Vi har utviklet løsning for:

– Dynamics 365 F&O
– Dynamics AX 2012 R3, R2 og R1
– Dynamics AX 2009
– Dynamics AX 4.0
– Dynamics AX 3.0
– Concorde XAL

Har du en av disse løsningene kan du enkelt få implementert vår add-on løsning og raskt bli klar for SAF-T.

Vi implementerer også Microsoft standardløsning til Dynamics 2012 R3 og Dynamics 365 F&O

 

Kontakt oss og få vite hva du bør gjøre for at ERP-løsningen enklest mulig skal levere regnskapsdata i SAF-T format.

Klikk for å få vite mer om Axdata SAF-T

Tilleggsløsninger Axdata SAF-T

For at du skal kunne tilpasse løsningen til selskapets behov har vi utviklet tilleggsløsninger som gjør det enda enklere å håndtere utvekslingen av data i SAF-T formatet.

Validering av data
 • - Verktøy som gjør det lett å se XML filenes innhold
 • - Mulighet for å rette manglende, slik at man unngår de samme feil neste gang
 • Løsningskrav: Axdata SAF-T
Intercompany
 • Løsningen integrerer / deler oppsettet på:
 • - Finanskonto
 • - Momskonto
 • Løsningskrav: Axdata SAF-T
Assist SAF-T
 • - Oppsett av finanskonto og momskoder
 • - Mapping mellom egen og standard kontoplan / momskoder
 • Løsningskrav: Standard Microsoft 2012 R3 eller Dynamics 365 F&O
Valideringsverktøy for
Dynamics 365
 • 1 500,- pr. mnd. Uavhengig av antall brukere
Valideringsverktøy for
AX 2012 R3
 • Oppstart: 20 000,-
 • 500,- pr. mnd uavhengig av antall brukere

SAF-T tillegg til Microsoft standardløsning: Validering av filer

For å gjøre SAF-T enklere å håndtere har vi utviklet flere tilleggsløsninger du kan velge ut fra deres behov. En av disse er et valideringsverktøy som gjør at du enklere ser innholdet i XML-filene og hva som eventuelt kan være feil. Vi har utviklet dette tillegget til Microsoft sin standardløsning da vi i forbindelse med implementeringen av SAF-T har opplevd at det er flere som har utfordringer med identifisering av feilaktige data når de får feilmelding fra Skatteetaten på SAF-T rapporter.

 

Valideringsverktøyet kan brukes før data sendes inn til Skatteetaten for å se etter mangler, eller når de kommer i retur med melding om feil. Skatteetaten har et verktøy som fanger opp om det er noen feil i dataene og sende de tilbake med feilmelding. Disse tilbakemeldingene er ofte lite brukervennlig og krever en del tid og innsats av mottageren for å tolke de. Det kan være en utfordring å finne feilaktige data og ikke minst unngå at de dukker opp igjen. Dette valideringsverktøyet gjør denne jobben mye enklere og det blir lettere å få med seg alle feil, samt unngå at de blir sendt på nytt.

 

Vi har laget valideringsverktøyet for å gjøre det lett å se innholdet i XML-filene. Det kan f.eks. mangler landskoder på kunder og leverandører. Verktøyet gjør at du enkelt kan se hvilke kunder og leverandører som mangler landskoder. Modulen er en del av Axdata sin standard SAF-T-løsning, men det er mulig å kun kjøpe valideringsmodulen hvis du har Dynamics AX 2012 R3 eller Dynamics 365 og har implementere standardløsningen fra Microsoft.

Hva er SAF-T?

SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata, utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Standardformatet angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene i form av en xml-datafil. SAF-T vil mest sannsynlig bli obligatorisk i hele Europa, og Norge er et av de landene som har ligget lengst fremme i forhold til innføringen av dette.

Klikk her for å lese Skatteetaten sin spørsmål og svar side rundt SAF-T.

I følge Skatteetaten innebærer innføringen at bokføringspliktige som har bokføringen tilgjengelig elektronisk skal kunne utlevere regnskapsdata i et gitt standard format. Dette er gitt med mindre virksomheten har mindre enn 5 millioner kroner i omsetning eller har færre enn 600 bilag i året. Kravet gjelder likevel dersom disse virksomhetene har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig.

Hva er SAF-T?

Hva vil innføringen si for virksomheten?

Innføringen av formatet vil gjøre det enklere å analysere data, oversende regnskapsmateriale til offentlige myndigheter. Standardformatet vil også gjøre det lettere å utføre interne kontroller i bedriften og dele data med andre, samt enklere å oppbevare regnskapsopplysninger.

SAF-T vil bli innført i flere faser

SAF-T vil bli innført i flere faser. I første fase vil obligatorisk innhold til filen være kontospesifikasjon (hovedbok), kunde og leverandørspesifikasjoner (reskontro), mva-koder og nødvendige faste data. Hvilke krav som stilles til innholdet i en SAF-T XML-fil kan du finne på Skatteetatens nettsider Generell dokumentasjon for implementering av SAF-T og Teknisk beskrivelse

Fremtidige versjoner, som trolig vil bli delt opp i andre og tredje fase, vil sannsynligvis inneholde krav om mer omfattende regnskapsdata som for eksempel detaljerte fakturaopplysninger, varelager, anleggsmidler og særavgifter. Det vil trolig også bli obligatorisk å sende inn datafilen hver termin sammen med merverdiavgiftsoppgaven. Vi følger Skatteetatens oppdateringer tett og holder Axdata SAF-T oppdatert i henhold til gjeldende krav.

Skatteetatens foreløpige faseinndeling:

Obligatorisk ved kontroller og bokettersyn fra myndighetene
Fase 1
 • Kontospesifikasjon (hovedbok)
 • Kunde- og leverandørspesifikasjoner (reskontro)
 • MVA-koder
 • Nødvendige faste data
Obligatorisk ved kontroller og bokettersyn samt løpende rapportering
Fase 2
 • Detaljerte fakturaopplysninger som
  - Debitor (Fakturering og betaling)
  - Kreditor (Fakturering og betaling)
Obligatorisk og brukes ved løpende rapportering og til myndighetsfastsetting
Fase 3
 • Alle opplysninger, som for eksempel:
 • - Varelager
 • - Særavgifter
 • - Anleggsmidler
 • - Eierinformasjon

Vi tilfører kompetanse

Gjennom vår lange erfaring med tilrettelegging av finansfunksjoner i ERP løsningene fra Microsoft har vi blant annet tilegnet oss en unik kompetanse om hvordan man mest mulig effektivt kan løse myndighetenes pålagte krav.

Vi er klare, og vi hjelper deg

Ta kontakt med oss for å vite hvordan din Microsoft ERP-løsning kan håndtere SAF-T på en enklere måte og sende riktige rapporter.