Digital teknologi setter fart på energi- og kraftbransjen

Endringer i energi-og kraftbransjen

Energi- og kraftbransjen er en viktig del av norsk økonomi, og energiforsyningen i Norge består av alle deler av energisektoren innenlands som produserer, omsetter og frakter energi til sluttbrukere. Økonomisk vekst, digitalisering av samfunnet og økt bruk av elektrisitet, gjør at avbrudd i kraftforsyningen får økende konsekvenser. Energi- og kraftbransjen står derfor ovenfor nye utfordringer når det gjelder balansegangen mellom produksjon og forbruk av energi. Mer enn noen gang før er forbrukere selv med på å produsere energi, og det er et økende press på virksomheter for å opprettholde effektiv drift og lave kostnadsnivåer. Det er derfor viktig for bransjen å ha forretningsløsninger som sikrer forutsigbar og effektiv drift.

Digitalisering av energi- og kraftverkbransjen

Norge har alltid vært en fremoverlent nasjon når det kommer til produksjon og distribusjon av energi. Den norske kraftsektoren har den høyeste fornybarandelen og de laveste utslippene i Europa.

Det er likevel et stort potensial for å forbedre effektiviteten i energi- og kraftverk bransjen. Produksjon og styring av energi har forflyttet seg i større grad fra de sentrale aktørene på markedet, til å inkludere den enkelte husholdning. Dette betyr at forbrukeren får en økende makt i energisystemet, som gjør at energi- og kraftverkbransjen må finne smarte løsninger som tilfredsstiller krav fra opplyste forbrukere.

Flere og flere energi- og kraftselskaper ser på muligheter til å utnytte digitaliseringen av samfunnet for å skape mest mulig effektiv drift, redusere kostnader og møte krav fra forbrukere gjennom de mulighetene moderne ERP og forretningsløsninger tilbyr. At energisystemer innrettes slik at det skaper mest mulig verdier for samfunnet til lavest mulig kost, vil være en viktig faktor for å sikre at Norge forblir en ledende nasjon for energi og kraft.

Fremtidens energikilder

Verden står ovenfor en styrket global klimainnsats. Dette skjer samtidig med en rask teknologisk utvikling, og mulighetene for sammenslåingen av disse er mange.

Ren energi for alle er inkludert i FNs mål for bærekraftig utvikling. Arbeid mot dette målet skal sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris til alle. Fornybar energi er en viktig energikilde i Norge og resten av verden. Norge har en stor industri med utgangspunkt i vannkraft, samtidig som det brukes store mengder fornybar strøm i husholdninger og deler av transportsektoren.

Viktigheten av å kunne drive kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon og distribusjon av energi er et viktig tema på dagsordenen. Da er det også viktig å legge til rette for at smarte systemer er tilgjengelige, slik at man sikrer minst mulig nedetid og feil i produksjon og distribusjons prosessene.

Samling av data, analyse, AI og maskinlæring vil være verdifulle verktøy for å skape en fremtidsrettet energi- og kraftindustri som jobber sammen mot et mål om bærekraftighet. Flere selskap er allerede i gang med implementeringen av smarte teknologiske verktøy i sine operasjoner. Siemens Gamesa er et av selskapene som har skyløsningen Azure som en sentral komponent for å sikre effektivitet og nøyaktighet i inspeksjonene av sine vindkraftverk.

Les mer om Siemens Gamesa her

Fra reaktiv til proaktiv drift

En stor fordel med implementeringen av digitale teknologier i energi- og kraftbransjen, er muligheten for å sikre en proaktiv fremfor reaktiv drift av virksomheten.

AI og maskinlæring gjør det mulig å få tilgang til prediktiv analyse, slik at trender og problemer kan identifiseres raskt. Smartere styringssystemer tilrettelegger for at virksomheter i energi- og kraftbransjen kan opprettholde den optimale balansen mellom energi som blir produsert og forbruket. Økt intelligens og fleksibilitet i digitale verktøy, gjør det mulig å forutse denne balansen helt ned til timeforbruket til individuelle husholdninger.

Nøyaktige analyser skapt i sikre skysystemer som Microsoft Azure sikrer optimalisert energikontroll, som får en stadig viktigere rolle på markedet. Distribusjonsnettverk kan bli oppgradert ved bruk av digitale verktøy som skaper bedre prosesser for fordelingen av energiressurser, enhetskontroller og forutsigbar planlegging. Samtidig kan prediktiv analyse varsle behovet for korrigerende vedlikehold av forretningskritisk utstyr før det blir ødelagt og forårsaker stans. Microsoft har samarbeidet med Agder Energi for å lansere et Smart Grid Pilot Program. På Microsoft sine sider kan du lese mer om samarbeidet, som er spennende lesing for alle i energi- og kraftbransjen.

 

Agder Energi og Microsoft - Smart Grid Pilot Program

Tryggere og mer effektive arbeidsplasser

Et økende antall bransjer har sett verdien av digitale teknologier, når det kommer til effektivitet og sikkerhet på arbeidsplassen. Muligheten til å forutse nedetid, komme i forkant av potensielle problemer og ha tilgang til relevant informasjon på rett tid uten forsinkelser, er viktig del av å kunne drive en profitt maksimerende virksomhet.

Automatiserte operasjoner drevet med maskinlæring, frigjør ansatte fra rutinepregete oppgaver og bidrar til økt ansattproduktivitet og sikkerhet. Dette gjør at de ansatte får en mer variert arbeidsdag og føler seg tryggere på jobb, noe som bidrar til å øke trivselen. AI kan også forutse farlige situasjoner som kan oppstå i driften, og varsle ansatte ved behov for handling. På Microsoft sine nettsider kan du lese mer om hvordan Shell bruker AI for å avdekke sikkerhetsfarer.

Shell bruker AI for risikoanalyser

Tryggere og mer effektive arbeidsplasser

Kundenes makt i energi- og kraftbransjen

Som i mange andre industrier, er det også en økende trend i energi- og kraftbransjen om at det som tidligere har vært en produksentrisk operasjon, til stadighet blir mer tjenesteytende.

Begrepet «Prosumers» har vokst frem som et begrep i energi og kraftbransjen de siste årene. Kunder er i større grad med på både produksjon og forbruket av energi, ved at de selv kan installere solcellepaneler, og produsere egen energi. Denne utviklingen i markedet har skapt økt press på energi- og kraftselskaper for å øke fokus på kundene og løsninger som skaper merverdi for alle parter.

Dynamics 365 Field Service for energi- og kraftbransjen

Microsoft Dynamics 365 Field Service er en applikasjon for feltoperasjoner som tilrettelegger for ekstern overvåkning og kvalitetsarbeid. Gjennom prediktiv analyse kan virksomheten unngå uforutsette hendelser og service henvendelser, ved å forutse behov for vedlikeholdsarbeid.

Dersom det skulle oppstå en feil gjør applikasjonen det mulig for dispatch-operatører å sende egnete teknikere ut til kunder eller enheter på en effektiv måte, ved at de har full oversikt over tilgjengelige ressurser gjennom applikasjonen. Azure IoT sensorer gir full oversikt over hele distribusjonsnettverket, og sørger for overvåkning og varsling, og dermed rask service håndtering.

Når teknikere er sendt ut på oppdrag, har Dynamics 365 Field Service funksjoner som sikrer kvalitet og hurtighet i operasjonen. Feltteknikere kan bruke håndholdte videoanrop med mobiltelefon eller HoloLens, slik at de raskt kan få bistand fra eksterne eksperter. På denne måten kan servicen optimaliseres og selskap kan redusere sannsynligheten for tilbakefall av problemet.

Dynamics 365 Field Service kan bistå virksomheter i energi- og kraftbransjen med å forutse vedlikehold av selskapets enheter og overgå kunders forventninger til responstid og service.

Microsoft Dynamics Field Service

 

 

 

 

 

 

 

Lofotkraft satser på digitalisering

Lofotkraft er en av Axdata sine kunder som satser på digitalisering av virksomheten. Hovedformålet til Lofotkraft er å sørge for strøm gjennom distribusjonsnettet i hele Lofoten. Lofotkraft konsernet driver også med produksjon av strøm, og har satt i gang utbyggingen av et moderne og fremtidsrettet høyhastighets fibernett i Lofoten. Hvis du leser årsberetningen til Lofotkraft uttaler Julie Nilssen, ansvarlig for digitalisering og automatisering i Lofotkraft:

 

«Digitalisering handler om smartere måter å jobbe på»

 

Lofotkraft er opptatt av kvalitet og pålitelighet på tvers av hele virksomheten. Dette gjelder innen produkter, tjenester, mennesker og måten det arbeides på i hele konsernet. Implementering av løsninger som Dynamics 365 gjør det enklere å bidra til integrering av felles løsninger på tvers av hele virksomheten. Noe som sikrer effektive operasjoner, slik at det blir enklere å sørge for kvalitet og pålitelighet.

Radoy Gruppen

Microsoft Dynamics 365 for Energi- og Kraftverk

Energi- og kraftverksindustrien gjennomgår hurtige endringer. For din virksomhet er det viktig å holde følge med forandringene gjennom utvikling og ivaretakelse av bedriftsprosesser for god distribusjon og leveranse.

Axdata er en partner for energi- og kraftverk bransjen

I Axdata har vi lang erfaring med å jobbe mot energi- og kraftbransjen. Ansatte sin erfaring fra bransjen kombinert med god og bred kompetanse på Microsoft Dynamics 365, og sørger for sikker og effektiv implementering for ditt selskap. Kontakt oss for en prat om hvordan dere kan komme i gang med Dynamics 365.
Aktuelt fra Axdata

Mer aktuelt fra Axdata

Les flere artikler og nyheter innen ERP og forretningsdrift. Axdata gir deg oversikt over det siste og gir deg råd og tips til hvordan du skal gå frem for optimal drift av din virksomhet. Vi deler vår kunnskap om forretningsprosesser, Microsoft Dynamics, skytjenester og risikohåndtering gjennom ERP.