Produksjonsbedrifter må tilpasses fremtidens marked

Det fokuseres ofte på maskinene og teknologiene som har kommet frem som følge av de ulike industrielle revolusjonene verden har vært gjennom. I den fjerde industrielle revolusjonen som vi nå er inne i, snakkes det høyt og lavt om revolusjonerende teknologier, effektiv produksjon og digital transformasjon som endrer produksjonsindustrien til en markedsorientert industri. Det som også skjer som følge av dette, er at vi er i ferd med å skape forventninger til fremtidens arbeidere. Denne endringen må produksjonsselskap omfavne da arbeidsmarkedet vil ha helt andre krav til selskap og arbeidsoppgaver enn de har i dag. Måten de ansatte vil arbeide på er den største revolusjonen vi kommer til å være vitne til i produksjonsbransjen fremover.

En endring mot serviceorienterte bedrifter

Industrier blir én etter én mer serviceorienterte, og det er få fremtidige bedrifter som kan overleve på dagens marked med en ren produksentrisk forretningsplan. Tradisjonell produksjon karakterisert av rene transaksjonsforhold, er i større grad i ferd med å erstattes av komplekse kundeforhold og relasjonstransaksjoner. Det betyr at alle som arbeider i produksjonsbransjen, helt fra de som jobber på gulvet til salgsarbeidere, kontinuerlig må jobbe med verdiskapning for kunden i fokus.

 

Det nye kundefokuset åpner også opp for at produksjonsselskaper må ha en verdikjede som tilrettelegger for markedstilpasninger. Systemene må være fleksible og tåle hurtige endringer som følger av økende krav fra kunder når det gjelder tilpasninger og innovative løsninger. Her spiller teknologi en viktig rolle for produksjonsselskaper. Derimot, er det ikke teknologien i seg selv som vil være revolusjonerende når det gjelder å skape merverdi for kundene. Det er de som skal jobbe med teknologien som åpner muligheten for nye måter å skape verdi, og en forståelse for kundenes prosesser og behov.

Digital transformasjon i produksjonsbransjen

Er frykten for roboter ødeleggende for virkelighetsbildet av produksjonsbransjen?

Digitaliseringen i produksjonsbransjen har skapt mange overskrifter og bekymringer. At fremtiden bringer med seg endringer i hvordan oppgaver blir strukturert i produksjonsbransjen er det lite tvil om, og det at roboter vil ta over mange arbeidsoppgaver som i dag gjøres av mennesker er også et faktum.

Det at repetitive oppgaver blir automatisert og tatt over av ny teknologi trenger likevel ikke å ha dystre konsekvenser for arbeidsstyrken i produksjonsbransjen. Dette kan være en stor mulighet til å fornye hvordan stillinger blir sett på og skape nye assosiasjoner til hva det betyr å jobbe innen produksjon.

En undersøkelse som Deloitte gjorde på det amerikanske markedet, viste at mindre enn 50% av respondentene betraktet produksjonsbransjen som interessant eller givende å arbeide innen. Mindre enn 30% svarte at de ville oppfordre barna sine til å gå inn i produksjonsbransjen. Dette gir et signal om behov for å revitalisere inntrykket av produksjonsbransjen og gjøre det attraktivt å jobbe der, det er her digitale teknologier kan gjøre en stor forskjell.

Produksjon kan bli attraktivt for den yngre generasjonen

Arbeiderne som kommer inn i produksjonsindustrien nå har et helt annet forhold til digitale løsninger og teknologi enn foregående generasjoner. Den nye arbeidsstyrken har større krav til selskapene de vurderer når det kommer til bruk av teknologi for innovasjon og bærekraftighet.

Digitalisering bør derfor brukes aktivt av virksomheter i produksjonsindustrien til å skape en attraktiv arbeidsplass. Det er en stor konkurransefordel når blir kjent i arbeidsmarkedet at selskapet lar digitale løsninger ta over for fysiske og repeterende oppgaver og skaper nye spennende arbeidsområder. Da er det en stor sannsynlighet for at en større del av arbeidsmarkedet mener at produksjonsindustrien er en interessant, fremtidsrettet og innovativ industri å jobbe i. På denne måten blir det enklere å tiltrekke seg nok kvalifisert arbeidskraft.

Produksjonsbransjen må gjøres attraktiv mot en yngre generasjon av arbeidere

Hold de ansattes ferdigheter oppdatert og fremtidsrettet

Endringene som skjer i produksjonsbransjen kan gjøres til en fordel for den nåværende arbeidsstyrken ved at det investeres i de ansattes kunnskap og kompetanse rundt digitale teknologier.

Raske endringer skaper større kunnskapsforskjeller mellom nåværende arbeidere og nye stillinger som blir skapt av digital transformasjon. Deloitte og Manufacturing Insitute gikk sammen om å undersøke kunnskapsforskjeller i produksjonsbransjen, og fant at disse forskjellene kan resultere i 2.4 millioner stillinger i produksjonsbransjen som ikke blir fylt mellom 2018 og 2028.

Dette er en utvikling selskap som driver innen produksjon må være klar over. Opplæring og trening av arbeidsstyrken har aldri vært viktigere enn nå som man står ovenfor store endringer i hurtig tempo. Ved å ha kontinuerlig fokus på opplæring og implementering av ny teknologi på en sikker og konsistent måte kan selskap kan gjøre endringene i produksjonsbransjen mindre skremmende for de ansatte. Investering i de ansattes ferdighetsutvikling, gjør at selskapet kan øke de ansattes engasjement og minske kunnskapsforskjellene mellom arbeidsstyrken og arbeidsoppgavene. Dette kan bidra til mer førnøyde ansatte, større innovasjon og høyere produktivitet.

Digitale teknologier skaper spennende arbeidsplasser

Teknologier som AI, maskinlæring og mixed reality utvider ferdighetene det er behov for i produksjonsbransjen, og øker dermed også mulige kandidater som er kvalifisert til jobber i bransjen.

Design, modellering og testing av produkter i virtuelle miljøer, koordinering av hvordan roboter og mennesker skal samspille samt analyse av data fra produksjonsmiljøer skaper spennende nye stillinger som kan, men ikke nødvendigvis må fylles av de med tradisjonell erfaring fra produksjonsmiljøer.

Når automatisering kan ta over rutinepregete oppgaver, åpner dette for muligheter for en helt ny utvinning av menneskelig kapasitet. Det er dette som virkelig kan hjelpe produksjonsselskaper til å finne nye kilder til å skape verdi for sine kunder, og ikke minst gjøre produksjonsbransjen til en svært attraktiv bransje å jobbe i.

Kunnskapsdeling i produksjonsbransjen som et resultat av nye teknologier

Det gamle og det nye forenes

Inntoget av digitale løsninger og ny teknologi er ikke synonymt med at tradisjonell produksjonskunnskap blir overflødig. Snarere tvert imot. Den unike kunnskapen til de som har lang fartstid i industrien og som sitter på unike erfaringer, gjør det enda viktigere å koble det nye med det gamle.

Erfarne arbeidere kan nå mer enn noen gang bruke og dele kunnskapen sin i større skala gjennom kunnskapsdeling gjennom bruk av digitale teknologier. AI og avanserte samarbeidsverktøy bør brukes systematisk og strategisk slik at kompetansen til arbeidere kan deles på tvers av virksomheten, uavhengig av lokasjon og stillinger. Erfarne arbeidere kan på denne måten bli nøkkelpersoner for opplæring og kompetansedeling på et helt nytt nivå i virksomheten, ved at samhandling blir mulig og kunnskap interaktivt tilgjengelig for et større publikum.

Produksjonsindustrien er fremtidens arbeidsplass

Til tross for mange bekymringer når det kommer til digitale teknologier, så ser fremtiden for arbeidere i produksjonsbransjen lys ut. Utbredelsen av innovative og revolusjonerende teknologier skaper spennende muligheter for å dra bedre nytte av arbeidernes kapasitet, kreativitet og kunnskap.

Moderne verktøy gir ansatte mulighet til å dele kunnskap og samarbeide uavhengig av hvor de befinner seg, slik at de sammen kan jobbe både mer kreativt og effektivt for å skape verdifulle løsninger. Ved å sette mennesket i fokus og kontinuerlig investere i ferdighetsbygging hos de ansatte kan man integrere produktivitetsfremmende teknologi på en trygg og fremtidsrettet måte, og på den måten gi de ansatte en markedstilpasset arbeidsplass samtidig som man får fornøyde og produktive ansatte som bidrar til innovasjon.

Digitale løsninger og nye teknologier som AI og mixed reality kan være en viktig bidragsyter for å gjøre produksjonsindustrien til en attraktiv industri å jobbe i, slik at selskapene kan få tilgang til nye og fremragende talenter. Digital transformasjon er ikke slutten på produksjon som man kjenner det i dag, men heller en ny måte å forene eksisterende kunnskap med nye og innovative løsninger som skaper verdi for kundene.

Engineering

Les om AI i produksjonsbransjen

AI har gjort sitt inntog inn i produksjonsbransjen og i denne inspirerende e-boken fra Microsoft kan du lese reelle historier fra produksjonsindustrien. Den beskriver hvordan selskap har omfavnet AI og skapt innovative prosesser som styrker effektiviteten og produktiviteten.
Produksjon

Dynamics 365 for produksjon

Enten din virksomhet produserer deler til et produkt eller står for produksjonen av det ferdige produktet selv, vet vi det er snakk om komplekse og unike prosesser. For å ha oversikt og kontroll er det viktig at du har et forretningssystem som håndterer endringer og støtte alle ledd i produksjonsprosessen. Like viktig er det med en leverandør og partner som forstår din bransje.

Axdata er bransjeeksperter på produksjon

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan du kan bruke Dynamics 365 for å digitalisere dine produksjonsprosesser.
Aktuelt fra Axdata

Mer aktuelt fra axdata

Les flere artikler og nyheter innen ERP og forretningsdrift. Axdata gir deg oversikt over det siste og gir deg råd og tips til hvordan du skal gå frem for optimal drift av din virksomhet. Vi deler vår kunnskap om forretningsprosesser, Microsoft Dynamics, skytjenester og risikohåndtering gjennom ERP.