Tre fordeler med å ha ERP løsningen i skyen

Den digitale gjelden øker i et enormt tempo for selskap som enda ikke har migrert til skyen. Forskjellen mellom eldre on-premise løsninger og moderne skyløsninger fortsetter å øke, og eldre systemer sliter med å holde tritt med de nyere løsningene. Avansert teknologi, kontinuerlige oppdateringer og økt sikkerhet gjør at et økende antall bedrifter velger å flytte ERP løsningen opp i skyen.

Skyløsninger får mer oppmerksomhet fra markedet enn noen gang før, og 59% av bedrifter ser på denne formen for ERP løsninger som eneste alternativ for sin neste implementering eller oppdatering av forretningssystemet. Om du er en av de som fortsatt befinner seg på gjerder når det gjelder utviklingen i ERP markedet, må du få med deg disse tre viktige fordelene med skybaserte løsninger.

1. Lettvinte oppdateringer

Mange bedrifter kjører på løsninger med et høyt antall tilpasninger og modifikasjoner. Dette gjør at oppdateringer blir ekstremt tidkrevende og kostbart, og i noen tilfeller umulig. Derfor vil mange av selskapene som sitter på eldre løsninger være lite konkurransedyktige i et marked som er hurtig endring, på grunn av svært lite fleksibilitet i systemet. Ifølge Microsoft sine undersøkelser er bedrifter som opererer med utdaterte systemer:

  • 5% mindre sannsynlig til å fullføre komplette leveranser innen tidsfristen
  • 6% mindre sannsynlig til å møte interne frister
  • 4% mindre sannsynlig til å holde nøyaktig varetelling
  • 8% mindre sannsynlig til å ha tilgang til tidsriktig data for å ta avgjørelser
  • 3% mindre sannsynlig til å se forbedringer i lønnsomhet

Selskap som bruker siste versjonen av ERP-systemet har dobbelt så stor sannsynlighet for å ha tilgang til avansert forretningsanalyse og opplever mange fordeler i form av raske oppdateringer og tilgang til nye funksjoner. Moderne ERP løsninger, som Dynamics 365, gir deg mulighet til å operere med en fullkommen plattform for forretningsløsninger med kontinuerlig og verdiskapende oppdateringer.

Det er mange som sitter på eldre versjoner av ERP løsningen sin og bekymrer seg for å implementere en nyere versjon grunnet hurtige oppdateringer og sikkerheten til sensitiv data som følge av dette. Moderne skyløsninger har en rekke funksjoner som fjerner disse bekymringene rundt oppdateringer. Micrososft Dynamics 365 har blant annet en funksjon som gjør at bedriften selv kan teste og godkjenne en oppdatering i et testmiljø, før den rulles it i løsningen. På denne måten har du fortsatt full kontroll over hvilke oppdateringer som skal godkjennes og tas i bruk, men du slipper jobben med å utføre oppdateringen da den ligger hos leverandøren.

 

2. Reduserte IT- og systemkostnader

Det ovenfor nevnte passer godt inn sammen med den neste fordelene med å flytte ERP løsningen opp i skyen, som er redusert kostnader. Den største bidragsyteren til disse reduserte kostnadene er tiden man sparer på å drifte løsningen når den flyttes opp i skyen. De fleste skyløsninger blir vedlikeholdt av leverandøren, noe som skaper signifikante kostnadsbesparelser for bedriften.

For mange sitter det langt inne å skulle erstatte en on-premise løsninger hvor det har blitt investert store mengder med tid og ressurser. For større selskap blir overgangen om mulig enda mer utfordrende, da det vil bety en stor forandring som involverer endring for mange personer og prosesser. Det å oppdatere ERP systemet vil selvsagt bli en utgift, likevel vil de langsiktige kostnadsbesparelsene og tiden som nå kan allokeres til nye prosjekter gi en sterk ROI og vil være en viktig langsiktig strategi for selskap som flytter til skybaserte ERP løsninger. Samtidig som det gir mulighet til å se på potensialet for mer effektive forretningsprosesser.

De moderne løsningene som finnes på dagens marked gjør det mulig å spare kostnader ved implementering ved at du kan flytte gradvis opp i skyen. Micrososft tilbyr hele rekken av SaaS, PaaS og Iaas, og gir deg mulighetene til å implementere de løsningene som passer for bedriften på riktig tidspunkt. Skybaserte løsninger kan også spare bedriften for kostnader når det kommer til opplæring og ferdighetsutvikling for løsningen. I løsninger som Dynamics 365, er online support en innbygget funksjon og gir kontinuerlig støtte til bedriften. Opplæringsmulighetene på plattformen gjør det også enklere å gå folk raskt i gang med skyløsningen. Dette er en tjeneste som det er mindre normalt for on-premise løsninger å tilby. Kun 30% av bedrifter med on-premise løsninger har tilgang til support- eller opplæringsportaler.

 

 

3. Smidigere drift og forbedret funksjonalitet

I dagens globale marked er det mer normalen enn unntaket at en bedrift opererer i ulike geografiske markeder og har en spredt arbeidsstyrke. Derfor er det vikti gå operere med løsninger som støtter en slik organisering og kan tilrettelegge for universell data tilgjengelighet.

Brukere av SaaS løsninger som Dynamics 365 rapporterer at de har en høyere andel samarbeid mellom avdelingene i sanntid. I tillegg har de også en større andel integrert data på tvers av hele virksomheten. Det er denne fleksibiliteten og skalerbarheten som gjør skyløsninger til et viktig verktøy for smidigere drift hos selskap med avdelinger på ulike steder.

Nyere forskning viser også at 50% av selskapene som velger å gå over til skybaserte løsninger, gjør dette på grunn av den gamle løsningen hadde for dårlig funksjonalitet. Den økte funksjonaliteten og tilgjengeligheten i skybaserte løsninger, må likevel ikke gå på bekostning av datasikkerhet. Er du i tvil om du har funnet riktig leverandør som kan levere både fleksibiliteten og funksjonaliteten du trenger samtidig som selskapets data er trygg, kan du se gjennom følgende sjekkliste:

  1.  Du har alltid tilgang til å arbeide med kritisk data on-premise
  2.  Leverandørens datasentre møter din bedrift spesifikke data behov
  3.  Leverandøren kan tilby ekspert rådgivning og teknisk overholdelse av nye tilskrifter
  4. Det er en leverandør som mange andre selskap har valgt, og stoler på

Kan du svare ja på disse punktene vurderer du mest sannsynlig en leverandør som er riktig for dere.

Lurer du på om din bedrift er klar for en skyløsning?

Vi i Axdata har lang erfaring med å hjelpe bedrifter fra on-premise til skyløsninger. Ta kontakt med oss for en prat om hva slags løsning som passer din bedrift.
Aktuelt fra Axdata

Mer aktuelt fra Axdata

Les flere artikler og nyheter innen ERP og forretningsdrift. Axdata gir deg oversikt over det siste og gir deg råd og tips til hvordan du skal gå frem for optimal drift av din virksomhet. Vi deler vår kunnskap om forretningsprosesser, Microsoft Dynamics, skytjenester og risikohåndtering gjennom ERP.