E-bok: top eight trends every CFO should know about the future of finance

Dagens forretningsmiljø er preget av økende kompleksitet og selskap som i økende grad stoler på den teknologiske og strategiske dyktigheten til økonomilederne. En viktig forutsetning for å lykkes i dagens forretningsmiljø er at du som leder vet hvordan du skal navigere i et marked som er i stadig endring.  Ledere må forholde seg til en rekke nye utfordringer og økt ansvar, samt at de skal håndtere det å rapportere om fortiden, administrere nåtiden, og skape framtiden. Derfor presenterer vi denne e-boken fra Microsoft som omhandler trender innen finans og kan gjøre deg som leder bedre forberedt på hva fremtiden bringer.

E-bok: Åtte trender enhver CFO burde vite om fremtiden for finans

E-bok: Top eight trends every CFO should know about the future of finance

I denne e-boken ser Microsoft på åtte nye trender som enhver som jobber med finans burde vite om og forholde seg til. Ved å lese E-boken vil du stå bedre rustet til å evaluere og håndtere risiko, bygge innovative bedriftsstrategier og sikre vekst for selskapet. Klikk deg inn på e-boken her, eller les videre for en kort oppsummering av de viktigste hovedpunktene i e-boken.

Hva du kan lese om:

I E-boken fra Microsoft «Top eight trends every CFO should know about the future of finance» kan du blant få vite mer om disse trendene:

  1. Hvordan Tingenes Internett (IoT) og kunstig intelligens (AI) vil gi bedre data
  2. Endringene på arbeidsplassen og finanslederens rolle
  3. At gode kundeopplevelser prioriteres annerledes
  4. Den nye drivkraften er intelligent data
  5. Store muligheter med Fintech
  6. Hvordan businessmodeller redefineres
  7. Global usikkerhet gjør at bedrifter tilpasser seg situasjonen
  8. Det nye fokuset på etikk

Nedenfor har vi oppsummert trender innen finans slik at du kan få et innblikk i hva de innebærer.

1. IoT og kunstig intelligens vil gi bedre data

I motsetning til de andre trendene beskrevet i denne artikkelen, er denne trenden mer på makronivå og har innflytelse på hver av de følgende trendene. Det er en trend som handler like mye om enkeltelementer, som totalsummen; nemlig tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (AI). IoT og AI har får alvor gjort sitt innpass, og påvirker samtlige deler av det nye forretningsbildet. Bedrifter som har tatt i bruk IoT er i stand til å gi AI-verktøy mer komplett og fullstendig data. Dette bidrar til at systemene kan gi mer nøyaktige rapporter og levere gode data til alle deler av bedriften slik at det blir mulig å ta beslutninger basert på riktig grunnlag.

For å holde seg konkurransedyktige og innovative, er økonomiledere nødt til å sammenkoble dataene i virksomheten og utnytte nye, intelligente verktøy. Nøyaktig sanntidsdata bidrar til at ledere kan ta gode, datadrevne beslutninger. Skybaserte løsninger gir innsikt i hele bedriften, og intelligente analyseverktøy gjøre data om til handlingsbar innsikt og optimalisert drift.

2. Arbeidsplassen og finanslederens rolle endres

Mens dagens forretningsverden stadig blir mer kompleks, endres også rollen til CFO-en og de som jobber med finans. Trender viser at rollen i økende grad gis ansvar for å sikre bedriftens vekst. Dette innebærer blant annet et større ansvar for organisasjonens strategiske retning, investering i ny teknologi, risikovurderinger,  samt å drive forretningsendring og innovasjon. I tillegg til dette må de også administrere en dynamisk arbeidsplass i stadig endring.  Når det gjelder alt fra bemanning og arbeidsengasjement til produktutvikling, fusjoner og oppkjøp lener moderne virksomheter seg på økonomilederes finansielle og strategisk kompetanse. CFO-ens rolle har blitt allestedsnærværende, med økt innflytelse i hele bedriften, og en leder for virksomhetens transformasjon.

«CFO sin rolle kan oppsummeres i to enkle sannheter: 1) hvis noe påvirker bunnlinjen, er det CFO sitt ansvar, og 2) alt påvirker bunnlinjen.»

3. Gode kundeopplevelser prioriteres

Gode kundeopplevelser har alltid vært fundamentalt for suksessfulle bedrifter. I dagens marked har dette fokuset begynt å ta en ny form. Kundene sitter i dag med store mengder alternativer og informasjon, og dermed endres også forventningene til kundene. Dette innebærer blant annet høy grad av kontroll, økt verdi, samt enkel og praktisk interaksjon med bedrifter.

I tråd med disse nye forventningene, bruker flere og flere ledere moderne teknologi for få bedre innsikt i kundenes behov. Nye måter å gjøre kundeinteraksjoner enklere og bedre for kunden står nå i fokus, og innebærer blant annet mobile og fleksible funksjoner. Slik kan bedrifter enklere skape personaliserte og brukervennlige kundeopplevelser, som igjen bidrar til langvarige kunderelasjoner.

Businessman draw growth graph and progress of business and analyzing financial and investment data ,business planning and strategy on blue background.

4. Intelligent data er den nye drivkraften

Teknologi har lenge vært en drivkraft innen finansverdenen, og økonomer har vært tidlig ute med ulik digital teknologi på arbeidsplassen i flere tiår. Intelligent data blir stadig viktigere innen forretningsverdenen, og  i dag benytter dagens finansledere seg i økende grad av ny, moderne teknologi, som AI og blockchains.

Moderne finansledere har behov for mer nøyaktig data og innsyn i bedriftens ytelse, samt nye trender. Å utnytte nye, digitale verktøy gjør det blant annet mulig å effektivisere operasjoner, forespeile resultater, vurdere risiko, samt bygge gode strategier for framtiden. AI og robotisk prosessautomatisering (RPA) bidrar blant annet til dette ved å redusere kostnader, øke behandlingshastigheten, forbedre kvalitetskontrollen, samt frigjøre tid til mer strategisk arbeid.

5. Fintech har blitt en stor mulighet

Dagens forretningsmiljø er preget av hardere konkurranse enn noen gang, og det er en hårfin balanse mellom suksess og fiasko. En liten endring i inndata kan føre til store endringer i produksjon og ytelse. Finansledere ser stadig etter nye måter å oppnå konkurransefortrinn, og mange velger å lene seg på ny finansteknologi.

Selv om Fintech ikke er noe nytt, har det utviklet seg til å bli en sterk konkurransedifferensiator for de bedriftene som vet å utnytte det riktig og er en av trendene alle som jobber innen finans bør forholde seg til. Mange av disse teknologiene er på mikronivå og svært målrettet, men selv de minste teknologiske endringer kan gi massiv avkastning. Følgelig investerer bedrifter mer oppmerksomhet og penger i dette voksende feltet av finansteknologi.

6. Businessmodeller redefineres

Dagens forretningsmodeller endres i takt med markedet, og finansledere har begynt å transformere virksomhetene sine for å møte nye endringer. CFO-er må i økt grad finne nye måter å engasjere kundene sine, samt skape gode, langsiktige kunderelasjoner. Mange selskaper har oppdaget at de lettere kan møte kundenes behov ved å benytte seg av skyen, og eksempelvis transformere produktene sine til lisensbaserte tjenester. Dette innebærer blant annen en fundamental endring av forretningsmodellen og en erkjennelse av hvordan man best kan møte kundenes behov. Videre gir dette bedrifter et viktig konkurransefortrinn i et forretningsmarked som er i stadig endring.

 

7. Bedrifter tilpasser seg global usikkerhet

 

En nylig studie av Deloitte viser at datahåndtering og dataintegritet topper ledernes lister over bekymringer og utfordringer når det gjelder håndtering av cybersikkerhet. Med flere ulike datakilder enn noen gang – og flere systemer og mennesker både innen og utenfor organisasjonen som potensielt kan få tilgang til informasjonen – er det mange selskaper som enten begynner å improvisere eller administrere lappetepper av ulike datasikkerhets tiltak.

Selv om lederne selv rapporterer at digital transformasjon og cybersikkerhet er høyt prioritert for selskapene deres, er de to funksjonene vanligvis ikke godt nok integrert. Dette resulterer i at bedrifter stort sett ikke tar hensyn til innvirkningen ny teknologi kan ha på deres – og deres kunders – datasikkerhet. Med ny cyberrisiko, geopolitiske endringer og nye reguleringer leter økonomiledere etter nye måter å navigere usikkerhet på.

8. Et nytt fokus på etikk

Moderne virksomheter setter mer og mer fokus på sosiale problemer som påvirker deres ansatte, kunder og lokalsamfunn. Dette gjøres både på bakgrunn av etiske imperativer, og fordi markedet begynner å kreve det. Forbrukere i alle aldre kjemper i økt grad for høyere etiske standarder i bedrifter, i tillegg til at ny teknologi og økt bruk av sosiale medier øker bedriftens transparens. Dermed kan små, etiske feiltrinn bli kostbare.

Det er likevel ikke frykten for dårlig PR som gjør at bedrifter stadig ønsker å opptre mer etisk. Flere virksomheter har oppdaget at det er betydelige fordeler tilknyttet etisk drift. Enten det er ved å spare penger gjennom bærekraftstiltak eller forbedret kreativitet og ytelse gjennom arbeidsmangfold. Slik kan de bedre møte et økende press om bærekraftig praksis fra blant annet forbrukere, regulatorer og aksjonærer.

Gjør innsikt til handling

Automatiser og moderniser den økonomiske driften med Dynamics 365 Finance. Dynamics 365 finance hjelper bedriften din med å identifisere trender, forutse muligheter og gir deg grundig innsikt gjennom dyp analyse og datavisualisering. Videre gir det deg de verktøyene du trenger for å møte nye utfordringer og økt ansvar, samt  enkelt rapportere om fortiden, administrere nåtiden, og skape framtiden. Automatiser og moderniser dine økonomiprosesser på tvers av hele virksomheten, og bruk innsikt fra gode analytiske verktøy til å ta bedre beslutninger og ligge i forkant av den økonomiske utviklingen.

E-bok: Åtte trender enhver CFO burde vite om fremtiden for finans

E-bok: Top eight trends every CFO should know about the future of finance

Ønsker du å lese hele E-boken som omhandler trender du som jobber innen finans bør vite om, kan du klikke nedenfor og laste den ned.
Dynamics 365

Les mer om Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 er en løsning som gir deg innsikt og er en dynamisk løsning som er laget for vekst. Den er utviklet for at det skal bli enklere å ta beslutninger basert på riktige data samt øke effektiviteten og redusere kostnadene. Løsningen er en forretningsplattform som stadig utvikles og berikes med nye applikasjoner.

Kontakt oss

Ønsker du å finne ut mer om mulighetene med Microsoft Dynamics 365? Vi har lang og bred kompetanse med ERP-løsninger, og hjelper deg med alle spørsmål du måtte ha.