5 prioriteringer for HR-ledere i 2021

Markedet er i stadig endring, og mange bedrifter opererer nå i usikre omgivelser. Dette har satt sitt preg på lederes prioriteringer for tiden framover. Gartner har gjennomført en omfattende undersøkelse blant mer enn 800 HR ledere for å kartlegge deres hovedprioriteringer for 2021. Her kan du lese om hva som toppet listene, og hvordan du kan bruke denne informasjonen til å optimalisere din bedrift mens du planlegger for framtiden.

I denne rapporten avdekket Gartner fem prioriteringer HR-ledere vil fokusere på i 2021.  Selv om undersøkelsen tar utgangspunkt i det amerikanske markedet, vil du få god innsikt i relevante trender bedrifter både lokalt og internasjonalt bør forholde seg til. Klikk deg inn på e-boken her, eller les videre for en kort oppsummering av de viktigste hovedpunktene som er fremhevet i undersøkelsen. Nedenfor kan du også finne ut hvordan Microsoft Dynamics 365 HR kan hjelpe deg og din bedrift med å imøtekomme disse viktige endringene og utfordringene:

  1. Bygge kritiske ferdigheter og kompetanse
  2. Organisasjonsdesign og endringsledelse
  3. Nåværende og framtidig utvikling
  4. Framtidens arbeidsliv
  5. Gode medarbeideropplevelser

1. Bygge kritiske ferdigheter og kompetanse i organisasjoner

Solide ferdigheter og bred kompetanse er en svært viktig suksessfaktor for bedrifter. En kunnskapsrik arbeidsstyrke bidrar blant annet til forbedret drift av virksomheten, økt vekst og risikohåndtering, samt innovasjon og forretningstransformasjon.  Det er derfor ikke overraskende at å bygge solid kompetanse innad i bedriften utgjorde den største prioriteten for 68% av lederne som deltok i undersøkelsen. En av utfordringene som ofte ble nevnt er utilstrekkelig innsikt i hvilke kunnskapshull som eksisterer blant de ansatte. I tillegg nevnte mange at de ikke visste hvordan kompetanseheving effektivt kan integreres for de ansatte internt i bedriften, samt at det er vanskelig å tilrettelegge for kompetanseheving raskt nok til å møte det økende behovet for ny kompetanse i markedet. Covid-19 har videre gjort det vanskeligere for mange å gjennomføre reskilling og kompetanseheving.

 

Det som trengs er en dynamisk tilnærming til utvikling av talent der alle berørte interessenter samarbeider for å identifisere skiftende ferdighetsbehov, samt nye måter å utvikle ferdigheter på. Microsoft Dynamics 364 Human Resources gir lederne i selskapet ditt tilgang til informasjonen de trenger for å optimalisere teamet og identifisere potensielle problemer, bekymringer og kunnskapshull raskt. Videre tilrettelegger Microsoft Dynamics 365 HR for vekst og kompetanseheving gjennom opplærings- og sertifiseringssporing. Lett tilgjengelig profiler som viser kompetansen og ferdighetene til de ansatte i bedriften legger ytterligere til rette for intern mobilitet, og lar deg bygge vinnerkultur i bedriften.

2. Organisasjonsdesign og endringsledelse

46% av HR-ledere rapporterte videre at organisasjonsdesign og endringsledelse stod høyt prioritert, samt at dagens lederne ikke er godt nok rustet til å lede endringer i bedriften. Et økende problem i dag er at organisasjoner ikke kan respondere raskt nok til endringer i markedet grunnet tungvinte prosesser innad i selskapet. Jobbdesign har lenge vært sentrert rundt effektivitet, og har etterlatt mange organisasjoner med en organisasjonsstruktur som verken oppfyller dagens behov eller er agilt nok til å møte hurtige endringer i markedet. Videre lider ansatte av effektene av «friksjon» i ulike former for arbeid. Slike friksjoner består blant annet av tungvinte prosesser hvor ansatte heller jobber utenfor systemet, hvilket øker risikoen for menneskelig svikt.

46% omtalte organisasjonsdesign og endringsledelse som en hovedprioritet da dagens bedrift ikke møter hurtige endringer i markedet.

Her må HR-ledere tilrettelegge for et agilt og framtidsrettet arbeidsdesign, samt innføre smidige prosesser som effektiviserer arbeidet  til de ansatte. Slik kan de ansatte lettere oppdage kundebehov, forutse endringer i disse behovene, og tilpasse deres tilnærming og aktiviteter deretter. Microsoft Dynamics 365 HR er et verktøy som hjelper deg med dette ved å gjøre organisasjonen mer fleksibel. Automatiserte prosesser, arbeidsflyt og og oppgavebehandling forbedrer både effektivitet og produktivitet, og reduserer friksjon i form av overarbeid for de ansatte. Møt hyppige endringer i markedet med en tilpasningsdyktig og skalerbar HR-løsning som er enkel å skreddersy, utvide og koble til eksisterende systemer.

Picture of female hands with pen.Businessmans crew working investment project modern office.Using contemporary laptop. Worldwide connection technology icons,stock exchanges graphics interface.

3. Nåværende og framtidig utvikling

For lite mangfold i ledergruppen ble også omtalt som et problem for 44% av HR-ledere. Videre rapporterte kun 44% av de ansatte at de stoler på organisasjonens ledelse for å navigere godt i en krise. Her undergraves tillit til ledelsen av mangel på mangfold og evne til utvikling. Utilstrekkelig planlagt oppfølging ble nevnt som et vanlig problem, og utviklingen til de ansatte hemmes av tungvinte og ineffektive prosesser. Igjen skaper dette misnøye hos de ansatte, og hemmer vekst og optimalisert drift av selskapet.

4. Framtidens arbeidsliv

Flere HR-ledere bemerket framtidens arbeidsliv som en ytterlig prioritet, da flere føler de mangler en god, langsiktig strategi for dette. Vanskeligheter rundt det å tilpasse strategier de hyppige endringene i markedet ble særlig uthevet som et problem. Samtidig mente mange at organisasjonen ikke var forberedt på å adressere kunstig intelligens og hvordan det automatiserer arbeidsplassen. Sett sammen med Covid-19 og de langsiktige konsekvensene av pandemien blir utfordringene enda større ettersom behovet for mobilitet vokser.

HR-ledere er nødt til å identifisere framtidige trender som er relevant for deres bedrift. Det er viktig å forstå hvordan trendene påvirker bedriten, og hvilke måter bedriften bør tilpasses disse. Microsoft Dynamics 365 HR , gjerne i kombinasjon med andre apper, lar deg omgjøre data og innsikt til intelligent handling som tillater deg å komponere, endre og utvide prosesser i sanntid for å imøtekomme nye trender og endringer i markedet. Slik innsikt lag deg skape gode strategier som tilrettelegger for suksess.

5. Gode medarbeideropplevelser

Medarbeideropplevelsen var også på listen over det HR-ledere prioriteter i 2021. Det ble nevnt utfordringer rundt medarbeiderstrategier og hvordan tilrettelegge for og styrke ansattes engasjement. Dette forsterkes av skiftet til fjernarbeid og mobile arbeidsplasser. Her er det viktig at HR bevarer organisasjonskulturen og sørger for at medarbeideropplevelsene er i samsvar med ansattes forventninger og behov.

Microsoft Dynamics HR lar deg transformere medarbeideropplevelser, og lar de ansatte få den informasjonen de trenger gjennom brukervennlige HR-verktøy. Møt de ansattes behov og forventninger ved å aktivere selvbetjening, som lar de ansatte håndtere profiloppdateringer, opplæring, ytelsessporing samt fraværsforespørsler helt på egen hånd. Slik tilrettelegger du for mobilitet og effektivitet, mens du ivaretar de ansattes engasjement, forventinger og behov.

Gartner Report: Top Five Priorities for HR-leaders in 2021

Denne artikkelen er basert på undersøkelsen utført av Gartner blant over 800 HR-ledere. Ønsker du å lese hele undersøkelsen som har mer utfyllende materiell kan du laste den ned her.
Dynamics-365-logo

Les mer om Dynamics 365 Human Resources

Dynamics 365 Human Resources er Microsoft sin applikasjon for HR-administrasjon. Applikasjonen gir deg oversikt og hjelper deg overkomme flere av de overnevnte utfordringene, samt skape en arbeidsplass der både de ansatte og forretningen blomster.

Kontakt oss

Ønsker du å finne ut mer om mulighetene med Microsoft Dynamics 365 HR? Vi har dyktige kollegaer som har lang og bred kompetanse med HR systemer, og hjelper deg med alle spørsmål du måtte ha.