Aker Horizons, Axdata og Microsoft Norge satte ny «verdensrekord» i implementering av ERP!

I begynnelsen av september bestemte Aker Horizons seg for å sette ny «verdensrekord» i valg og implementering av nytt ERP-system. Sammen med Axdata og Microsoft Norge har de gått live – kun drøye to måneder etter at prosessen startet.

Aker Horizons har, gjennom et godt, gjensidig samarbeid med Axdata og Microsoft, implementert og startet driften med Microsoft sin ERP-løsning Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management Project Operations. Dette har de gjort for sine to nyetablerte og børsnoterte selskaper på litt over to måneder. Dette er et av de raskest gjennomførte prosjektene av så komplisert karakter noen av partene har deltatt i og svært effektiv ERP implementering.

Fleksibel og sikker løsning

Aker Horizons startet med en grundig evaluering av ulike ERP-løsninger i markedet og vurderte at Microsoft Dynamics 365 var den løsningen som dekket de tekniske og funksjonelle kravene, hvor sikkerhet var ivaretatt samt en løsning som kan skalere ettersom selskapene vokser og krav til funksjonalitet øker. Deretter begynte en krevende og arbeidsintensiv prosess med å finne en solid partner som hadde relevant kompetanse, forstod oppgaven, hadde et agilt metodeverk for implementering, som tok utfordringen og ble med på «verdensrekordforsøket». En partner som kunne vise til effektiv ERP implementering.

Kay-Arne S. Aarlie som er Solution Sales Specialist – Dynamics 365 i Microsoft Norge mener: «At Aker Horizons valgte Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management Project Operations bekrefter at vi har et produkt og løsning som er fullverdig for markedet og denne industrien. Produktet er modent, teknologien er sikker og skalerbar samt fremtidsrettet med innovativ utvikling støttet av Power Plattformen. Vårt samarbeid med Axdata har vært veldig positivt i denne prosessen. Jeg synes Axdata angrep oppgaven på en strukturert og metodisk måte med grundig analyse av kundenes behov. Dermed viste de sin kompetanse rundt produktet og sin leveransemetodikk som skapte trygghet for kunden når implementering av produkt skulle starte.»

Høyt kompetansenivå

Denne prosessen startet med å kartlegge ulike partneres kompetansenivå og bransjekunnskap. Tidlig i prosessen pekte Axdata seg ut som en partner med dyp kompetanse og ikke minst en prosjektmetodikk som ville være den mest effektive implementeringsmetoden for å sikre fremdrift og kvalitet. Etter at Aker Horizons og Axdata ble enige om et samarbeid den 26.10.2020 startet implementeringsprosessen umiddelbart.

 

«Axdata og Microsoft har gjennom prosessen bidratt med kompetanse og innsikt i hvilke funksjoner som dekker våre behov, både i dag og i nær fremtid. Vi er svært fornøyde med at dette ambisiøse prosjektet kom i mål til planlagt tid»

– Petter Natås, Group Chief Controller i Aker Horizons.

Godt samarbeidsklima

Takket være stor endringsvilje, gode samarbeidsevner, et tydelig scope fra Aker Horizons, samt et prekonfigurert oppsett til Dynamics 365 med en godt innarbeidet metodikk og mye kompetanse hos Axdata, gikk Aker Horizons selskapene Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind live med Microsoft Dynamics 365 Finance 1.12.2020. Dette kun drøye 2 måneder etter at de initierte prosjektet med å anskaffe en ny ERP-løsning! Noe som må være skoleeksempelet på effektiv ERP implementering.

 

«Om det er verdensrekord vet vi ikke, men at dette har vært en utrolig intensiv og effektiv prosess er hevet over enhver tvil. Aker Horizons hadde en klar målsetning med prosjektet og de viste hele tiden stort engasjement og vilje til å stole på våre anbefalinger og at vår kompetanse var til deres beste. Dette, sammen med et fokus på å finne løsninger, ikke problemer, gjorde at det ble lite friksjon som stjal tid i prosjektet.»

-Eivind Tengs, prosjektleder Axdata.

Aker Horizons utøver aktivt eierskap i selskaper innenfor fornybar energi og løsninger for karbonfangst. I tillegg har de industrielle ambisjoner på områder som hydrogen og andre grønne teknologier. Aker Horizons’ ambisjon er å være en pådriver i dekarbonisering gjennom selskaper som utvikler og leverer industrielle løsninger. Målet er å bygge en langsiktig plattform for verdiskaping, hvor Aker Horizons kan dra nytte av teknologier, industriell kompetanse og software i Aker-eide selskaper.

«Aker er et fantastisk spennende konsern, og at vi har fått muligheten til å samarbeide med Aker om deres nye satsning i Aker Horizons er vi meget stolte av. I tillegg til at vi kan få ta del i den reisen Aker Horizons har startet på tror vi også at vi har mye å bidra med når det kommer til gode råd på veien rundt prosesser og teknologi. Axdata har over flere år gjort store investeringer i Dynamics 365, og har i dag blant annet prekonfigurerte løsninger for de industrier vi satser på. Dette i kombinasjon med dyktige medarbeidere i Axdata og Aker, samt Aker sin innstilling til prosjektet gjorde oss trygge på at vi ville evne å levere på Aker Horizons tøffe ambisjoner. Vi gleder oss til fortsettelsen av samarbeidet med et så proaktivt selskap»

-Trond Johansson, Administrerende direktør, Axdata.

Kontakt oss

Ønsker du å vite mer om hvordan vi greide å få installert Dynamics 365 så raskt eller hvordan vi generelt jobber med våre kunder, ta kontakt i dag.