Supply Chain for fremtiden
– hva blir suksessfaktorene?

Bruk av moderne teknologi i forsyningstjenesten (Supply Chain) utgjør et svært viktig konkurransefortrinn, og digitalisering har blitt et strategisk krav for mange organisasjoner. Gartner spår at de neste tre til fem årene vil vise en markant økning i adopsjon av teknologi og digitalisering av verdikjeden, samt nye og mer IT-fokuserte roller som lederne må integrere. Dette vil bli et viktig konkurransefortrinn i et stadig endrende marked.

Gartner har gjennomført en omfattende undersøkelse for å kartlegge brukernes ønsker og behov for forsyningskjeden og hvilke tiltak som kan dekke dette. Resultatene viste at majoriteten av respondentene anser digitalisering av forsyningskjeden som en nøkkelstrategi for framtidig vekst og konkurransefortrinn. Nedenfor kan du lese mer om Gartner sine spådommer om suksessfaktorer for framtidens forsyningstjeneste. Videre kan du også lese om hvordan du kan fremme digital modenhet og forretningsytelse i din bedrift. Artikkelen er basert på resultatene fra Gartners undersøkelse, og du kan lese mer om den her.

Suksessfaktorer for fremtidens forsyningskjede:

1. Transportsynlighet i sanntid

Gartner anslår at innen 2023 vil 50% av globale produktsentriske virksomheter ha investert i sanntidsplattformer for transportsynlighet. Når forsendelser forlater et lager i dag har kunder og forbrukere liten oversikt over status på bestillinger og forsendelser. Plattformer som viser transportsynlighet i sanntid løser dette problemet. Markedet for dette forventes å vokse raskt de neste par årene.

Ledere i leverandørkjeden som vurderer å implementere dette må være nøye i valget av den rette teknologipartneren for slike prosjekter. Leverandører bør velges basert på regional dekning og hvor godt de passer til selskapets eksisterende operatørnettverk.

2. Robotisert G2B

Gjennom anslag ser Gartner for seg at gjennom 2023 vil etterspørselen etter automatisert G2P (goods-to-person) systemer ved hjelp av robotikk firedobles. G2P-systemer oppfyller to hovedkrav fra lageroperatører. De adresserer behovet for sosial distansering ved å håndtere vareflyt fra en person til en annen. I tillegg utfører diss løsningene denne oppgaven på en så effektiv måte at de øker produktiviteten betraktelig og samtidig forbedrer lagringstettheten.

«Mens det sosiale distanseringsaspektet er en kortsiktig fordel grunnet Covid-19, vil robot-G2P-systemer gi verdi lenge etter at pandemien er over,» sier Klappich. “Denne teknologien er avansert og økonomisk, og kan lett skreddersys til arbeid i alle slags lagermiljøer.”

3. Overordnet kontroll av forsyningskjeden

Interessen og etterspørselen etter løsninger som gir overordnet kontroll i forsyningskjeden er stor og økende. Likevel er antall selskaper som har implementert og utnyttet denne type teknologi i hele forsyningskjeden liten. Dette skyldes blant annet at de fleste deler av forsyningskjeden er inndelt i lukkede siloer, og måles derfor innenfor sine respektive domener. En komplett ende-til-ende transformasjon som utnytter alle funksjoner vil derfor kreve et fullstendig tankeskifte. Fra et teknologiperspektiv vil dette kreve en digital forsyningskjedetvilling. Dette er et steg de fleste selskaper enda ikke er klare til å ta, men bør umiddelbart vurdere.

Shot of a large distribution warehouse full of boxes and containers

4. Redefinerte roller

Innen 2025, vil mer enn 50% av organisasjoner med forsyningskjeder implementere roller for IT-lederskap. Disse rapporterer direkte til lederen for leverenadørkjeden. Undersøkelsen fra Gartner indikerer at 36% av respondentene mener at IT kompetente personer som rapporterer direkte i leverandørkjedeorganisasjonen vil bli viktig framover. Denne prosentandelen forventes å øke i takt med utviklingen av digitale forsyningskjedeinitiativer.

Å stole utelukkende på bedriftsteknologi for å dekke alle teknologiske behov kan redusere digitaliseringen av forsyningskjeden. En dedikert teknologileder innen forsyningskjeden er i en mye bedre posisjon for å fremme digitale transformasjon og skape den teknologisk optimale forsyningskjeden.

5. Kunstig intelligens blir stadig viktigere

Gjennom 2024 vil 50% av organisasjonene med en forsyningskjeden investere i kunstig intelligens og avanserte analysefunksjoner. COVID-19 forsterket behovet for verktøy som bidrar til å ta bedre og velinformerte beslutninger raskere. Derfor bruker ledende organisasjoner i forsyningskjeden kunstig intelligens (AI) avansert analyse, blant annet for å sortere de store datamengdene og trekke ut relevant informasjon. Dette er viktig for å forstå hva som skjer i virksomheten, samt for å forutse hva som vil skje i framtiden. Slik kan man ta gode beslutninger basert på riktig data.

Bedrifter vil fortsette å investere i applikasjoner som tilrettelegger for AI og avanserte analyseverktøy. Dette kan være for å adressere grunnleggende områder som datakvalitet, sammenkobling av forskjellige siloer, eller strategiske mål som overgang til mer automatiserte, elastiske og smartere applikasjoner.

Dynamics-365-logo

Les om Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 er en dynamisk løsning for vekst, som gir deg viktig innsikt i sanntid. Den er utviklet for at det skal bli enklere å ta beslutninger basert på riktige data samt øke effektiviteten og redusere kostnadene. Løsningen er en forretningsplattform som stadig utvikles og berikes med nye applikasjoner.

Kontakt oss

Er du nysgjerrig på Dynamics 365 og hvordan det kan effektivisere din bedrift? Ta kontakt med oss så besvarer vi dine spørsmål rundt ERP, skyløsninger og digitalisering.