5 trender for Supply Chain Management

Gartner gjennomførte nylig en omfattende undersøkelse med mer enn 500 ledere innen Supply Chain Management. Her kom det fram at CSCO-leverandører vil måtte navigere gjennom fem store endringer i løpet av de neste årene. Les om hvilke trender som vil prege markedet, samt hvordan du kan tilrettelegge for effektiv transformasjon av forsyningskjeden. 

Undersøkelser gjort av Gartner viser at 38% av supply chain ledere er bekymret for at deres forsyningskjeder ikke er godt nok posisjonert for å takle utfordringer de neste årene. Er du forberedt?

Gartner har laget e-boken «Future of Supply Chain: 5 trends to act on now» som tar for seg fremtiden innen SCM. Vi har sett på de viktigste hovedpunktene og presenterer de  nedenfor. Dersom du ønsker å lese hele e-boken, kan du klikke på linken under. Hold deg oppdatert på viktige trender, og få spesifikke anbefalinger om hvordan du kan omstille din forsyningskjedestrategi. Kort oppsummert kan du lese mer om:

  • Fem endringer ledere bør være forberedt på
  • Et innblikk i resultatene fra Gartners «Future of Supply Chain» undersøkelse med mer enn 500+ globale Supply Chain ledere
  • Stegene for effektiv transformasjon av forsyningskjeden

1. Digitalisering av forsyningskjeden

Mens samfunnet gjenoppbygges etter Covid-19 ser fler CEOs at digitalisering er nøkkelen til å skape forretningsmuligheter i tiåret framover. Grafen til høyre illustrerer hvordan ledere ser for seg digitaliseringen av forsyningskjeden.

Supply chain ledere bør ta en proaktiv tilnærming til digitalisering av forsyningskjeden. Økt digitalisering vil resultere i en mer robust og agil forsyningskjede, drevet av teknologier som IoT, AI og blockchain. Disse teknologiene vil digitalt koble sammen økosystemet i forsyningskjeden og forbedre nettverkssamarbeid, synlighet og risikostyring. Økosystemer som deler ende-til-ende-informasjon i sanntid vil gjøre det mulig å reagere raskere og bedre på uventede endringer i markedet.

2. Globalisering og offshoring

Globaliseringen er under press. Komplekse og langstrakte forsyningskjeder, med varer transportert over lange avstander, øker både arbeidskapitalen og leveringstid. Grafen til venstre illustrerer ventende utfordringer innen handel de neste årene. Supply chain ledere bør derfor vurdere offshoringstrategien og hvordan nettverket er strukturert på nytt. Reshoring må balanseres mot kostnader, ferdigheter, skatteimplikasjoner og lokale markedsressurser. En balanse mellom globaliserte, regionaliserte og lokaliserte forsyningskjeder er vesentlig.

Det spås derfor at halvparten av forsyningskjedene vil flytte produksjonen til forskjellige land eller regioner. Bedrifter vil i økt grad investere i lokal sourcing for økt smidighet, samt for å sikre vedvarende vekst i lokale markeder. Flere vil for eksempel sørge for at flere lokale småbedrifter kan produsere for globale forsyningskjeder.

3. Nye businessmodeller

79% av supply chain ledere mener at en internett- og skybasert tilnærming blir den viktigste endringen for forretningsmodellen. Dette anses å være vesentlig for framtidig suksess. I kjølvannet av pandemien har nemlig nye forretningsmodeller skutt fart for å støtte sårt tiltrengt vekst i en periode med økonomisk nedgang. Flere supply chain ledere tilpasser nå nye strategier i tråd med nye forretningsmodeller. Slik tilpasses virksomheter i økt grad et marked i stor endring.

Eksempelvis vil flere forsyningskjeder utvikles for tilpasse skreddersydde produkter og tjenester som krever mer fleksible prosesser. Operasjonelt sett kan dette kreve forskjellig produksjons- og distribusjonsutstyr, anleggsdesign og planlegging av mannskap. En internettbasert forretningsmodell vil bidra til å tilrettelegge for dette. Grafen til høyre viser forretningsmodellene som anses som mest kritiske for deltagerne i undersøkelsen.

Automatic warehouse concept with 3d rendering robot arm with forklift truck and conveyor belt

4. Endringer i E-handel

Konsekvensene av COVID-19 har ført til redusert forbrukertrafikk i butikkene, mens forbrukertrafikken på nett har økt betraktelig. Organisasjoner uten integrerte offline og online kanaler havner derfor bakpå i markedet. Supply chain ledere bør derfor bygge en skalerbar online løsning som tilrettelegger for denne økning i volum på nettbaserte kanaler.

Forsyningskjeden vil på denne måten kunne bli en robust og agil del av organisasjonen som forbedrer kundeopplevelsen ved å levere sterkere på kundens preferanser. Dette inkluderer for eksempel skreddersydde produkter og tjenester levert hvor som helst, når som helst og under hvilke som helst forhold. I markedet etter pandemien vil forsyningskjeder samarbeide med merkevarer og produktutviklingsteam for å utvikle bærekraftige løsninger, tilpasset ulike kanaler.

5. Økt fjernarbeid og hjemmekontor

Gartner har også avdekket store endringer i hvordan arbeidsstyrken jobber i etterkant av pandemien. I en industri som lenge har vært preget av on site arbeid, øker nå omfanget av fjernarbeid. Ledere tilrettelegger nå for en hybrid arbeidsstyrke, og tar steg for å forbedre produktiviteten til distribuerte team.

Det spås derfor at supply chain organisasjoner vil ha en hybrid (on site og ekstern) arbeidsstyrke på permanent basis. Økningen i fjernarbeid vil gi tilgang til enda flere talentfulle potensielle medarbeidere. Samtidig vil produktivitetssporingsteknologier bli utbredt i økt grad, i likhet med virtuell tidslogging. Fysiske produksjonsanlegg, lager og de tradisjonelle kontorene vil fortsette å eksistere, men vil i økt grad transformeres til rom for samarbeid og innovasjon.

Gå fra reaktiv til proaktiv

Automatiser og moderniser den økonomiske driften med Dynamics 365 Supply Chain Management. Dynamics 365 Supply Chain Management bruker smart teknologi som automatiserer og øker effektiviteten i bedriften. Ved hjelp av innsikt og kunnskap fra AI og IoT kan du effektivisere planlegging, produksjon, beholdning, lager og transport. Slik står du bedre rustet til å møte trendene nevnt ovenfor og optimalisere din bedrift.

Microsoft Dynamics 365 fra Axdata

Les mer om Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 er en dynamisk løsning som er laget for vekst. Den er utviklet for at det skal bli enklere å ta beslutninger basert på riktige data samt øke effektiviteten og redusere kostnadene. Løsningen er en forretningsplattform som stadig utvikles og berikes med nye applikasjoner.

Mer aktuelt fra Axdata

Les flere artikler og nyheter innen ERP og forretningsdrift. Axdata gir deg oversikt over det siste og gir deg råd og tips til hvordan du skal gå frem for optimal drift av din virksomhet. Vi deler vår kunnskap om forretningsprosesser, Microsoft Dynamics, skytjenester og risikohåndtering gjennom ERP.

Kontakt oss

Axdata er spesialister på Dynamics 365 Supply Chain Management og vi hjelper deg gjerne med spørsmål du måtte ha tilknyttet løsningen. Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hvordan du kan få en fleksibel og effektiv drift som skaper vekstmuligheter for din bedrift.