Fjerde generasjons ERP er her
– les hva dette innebærer

Fjerde generasjon Enterprise resource planning (ERP) har utviklet seg til å bli kjernen for digital forretningstransformasjon. Et moderne ERP-system gir bedrifter blant annet nye muligheter for sømløse transaksjoner, prediktiv analyse og strategisk planlegging gjennom integrerte forretningsapplikasjoner. Les videre for å å gjøre deg kjent med hva som kjennetegner den fjerde generasjons ERP og hvordan denne vil påvirke organisasjonen og forretningsprosessene deres.

Vi har nå gått inn i den fjerde generasjonen av ERP. Den første begynte i 1990, da Gartner utvidet definisjonen av MRPII til å inkludere backoffice-funksjonalitet, og ERP har fortsatt å utvikle seg i stor fart siden da. Etter hvert som ERP-løsninger utviklet seg, prøvde organisasjoner å utnytte forretningssystemet på nye måter, og dette presset ERP langt utover de opprinnelige grensene i sin andre generasjon. Innen den tredje generasjonen var omme, hadde ERP blitt en strategi framfor en teknologisk enkelinvestering. Denne strategien omfatter alle forretningsmuligheter organisasjonen anser for å være relevante eller nødvendige for å levere “ERP” og de nødvendige applikasjonene som kreves for å støtte disse prosessene.

 

«Behovet for å registrere, administrere og forstå data er avgjørende i den fjerde generasjonen av ERP»

 

Den fjerde generasjonen, utgjør mer et radikalt skifte som går utover ressurser og planlegging, og omfatter et langt bredere økosystem. Dette økosystemet omfatter ikke bare kunder og leverandører, men også partnere, konkurrenter og interessenter, ofte med utskiftbare roller. «Gartner spår at innen 2023 vil 65% av organisasjonene bruke ERP-applikasjoner som omfatter ett eller flere kjennetegn fra fjerde generasjon,» sier Bhandare, Senior Director i Gartner. For å hjelpe til med å gjenkjenne og utnytte denne trenden, har Gartner identifisert en rekke kjennetegn ved denne fjerde ERP-generasjonen. Vi tar for oss fem av disse i denne artikkelen, og dersom du ønsker å lese originalartikkelen fra Gartner, kan du klikke her.

«Innen 2023 vil 65% av organisasjoner bruke ERP-applikasjoner som omfatter ett eller flere kjennetegn fra den fjerde generasjonen» – Bhandare, Senior Director i Gartner

5 kjennetegn for den fjerde ERP generasjonen:

1. Drevet av kunstig intelligens

AI, eller kunstig intelligens, er uten tvil det sterkeste kjennetegnet på den fjerde generasjonen av ERP. AI vil fundamentalt endre måten organisasjoner samhandler med klienter, leverandører, applikasjoner og disse imellom. Mer spesifikt vil AI hjelpe organisasjoner med å administrere og integrere stadig mer mangfoldige og komplekse applikasjonsporteføljer, samt støtte komplekse beslutninger gjennom prediktive analysemuligheter. Dette er nettopp hvorfor data er så viktig, da dette utgjør drivstoffet for AI. Kunstig intelligens kan nemlig analysere større datasett enn tidligere mulig, og støtter derfor ERP-systemets hovedfunksjoner som nettopp er å hjelpe bedrifter til å forenkle og effektivisere arbeidsflyten. Slik kan man igjen ta bedre beslutninger, både vedrørende produksjon og strategi. AI kan i tillegg lese historisk data, lære fra tidligere mønstre og derfor hjelpe deg med prediktiv analyse.

2. Datasentrisk

Ikke undervurder viktigheten av data i den digitale æra. Med innpasset av «big data» kommer det stadig mer data fra flere applikasjoner, kilder og tjenester enn før. Behovet for å lage, administrere og forstå data er derfor avgjørende i den fjerde generasjonen av ERP, når fokuset skifter fra prosesser til dataene de genererer.

Dette skiftet går hånd i hånd med AI og fokuset på hvordan man bruker data for å forbedre gitte utfall, for eksempel ved å hjelpe mennesker med strategisk planlegging eller å identifisere risiko. Data og innsikt har derfor i den fjerde epoken blitt en viktig ressurs som fører til intelligens handling, og gir deg muligheten til å komponere, endre og utvide prosesser i sanntid.

Communication network concept. GUI (Graphical User Interface).

3. Forsterket av mennesker

Akkurat som roboter og automatisering har gjort sitt innpass i arbeidslivet, blir AI stadig mer integrert og overtar en rekke menneskesentrerte prosesser. Det er likevel viktig å bemerke at AI skiller seg ut ved å gjøre mennesker mer effektive, i stedet for å erstatte rollene deres på arbeidsplassen. AI har eksempelvis blitt viktig for menneskesentrerte prosesser ved at de kan gi prediktiv analyse og forsterker vurderingsbaserte prosesser. ERP i den fjerde generasjonen hjelper dermed ansatte til å prestere raskere og bedre, og gjør dem i tillegg i stand til å bruke mer tid på arbeid som gir større verdi.

4. Muliggjørende

Mangelen på fleksibilitet i tidligere ERP-generasjoner var en stor hindring, og grunnen til at implementeringen ofte ble en fiasko. Med fjerde generasjon som kjennetegnes av smidig implementering og støtte i programvare er generelt en sentral driver for å gjøre ERP til en muliggjørende teknologi. Muliggjørende teknologier innebærer teknologier som er så gjennomgripende at de fører til store endringer i samfunnet, og danner grunnlag for andre, nye teknologier. Dette har spesielt oppstått i den fjerde generasjonen av ERP som i økt grad finner sted i skyen. Fleksible funksjoner innen skybasert ERP kan føre til langt raskere realisering av forretningsmessige fordeler, herunder muligheten til å bruke data til å forutse trender og reagere proaktivt på endringer.

5. Kundesentrisk

I informasjonsalderen handler alt om forbrukeren. ERP i fjerde generasjonen hjelper organisasjoner med å forstå og avdekke kundenes behov før konkurrentene gjør det. Alle funksjoner i bedriften kan bruke ERP til å skape økt kundeverdi, f.eks gjennom raskere levering som følge av forbedret vareflyt. I den fjerde epoken er det ikke lenger en «one size fits all» filosofi – ERP-løsningen må være tilpasset kunden, samt industrien de opererer i. Dette er et skifte fra fortidens ERP som i større grad var fokusert på å levere intern verdi.

Et ERP-system laget for vekst

Microsoft Dynamics 365 gir virksomheten din en komplett og fleksibel forretningsløsning som forenkler alle prosesser din bedrift måtte ha fra dag en – om det så er produksjon, salg, rapportering eller fakturering. Sammenslåingen av flere Microsoft løsninger til en ren skyløsning har resultert i flere fordeler, og gjør innsikt til intelligent handling i sanntid.

Kan vi hjelpe deg?

Vi hjelper deg med enn gjerne med de spørsmålene du måtte ha tilknyttet ERP eller Dynamics 365. Våre konsulenter har flere år med bransjeerfaring, og er klare til å bistå.