En guide til moderne supply chain teknologi

Det økende behovet for mer integrerte, solide og bærekraftige forsyningskjeder krever innovative teknologier som håndtere makroskift i markedet. Denne artikkelen baserer seg på Gartner’s artikkel, «A CSCO’s Guide to Supply Chain Innovation», og tar for seg de ulike teknologiene som hjelper deg håndtere endringene i markedet. 

«Det er mange forsyningskjedeteknologier på markedet, og det blir stadig vanskeligere for organisasjoner å bestemme hvilken teknologi de trenger for å navigere i sine respektive industrier og skape konkurransefortrinn,» 

 

 Christian Titze, VP Analyst, Gartner.

En guide til forsyningskjedeteknologier

Ledere av forsyningskjeder (CSCO) må forholde seg til ett hovedtema i årene som kommer, nemlig håndtering av makroskifter- enten det er økt behov for digitalisering og automatisering, økt netthandel eller endring i markedet. Teknologiske innovasjoner er avgjørende for at ledere i forsyningskjeden skal kunne navigere sin bedrift gjennom disse skiftene suksessfullt.

Derfor har Gartner laget en guide til moderne forsyningskjede teknologier, som ledere bør bruke for evaluering av dagens forsyningskjede og prioritering av hvilke teknologier de bør innføre i sin bedrift. Totalt består guiden av åtte temaer, og ikke individuelle teknologier, da innovasjoner i forsyningskjeden ofte kombinere flere ulike teknologier for å løse forskjellige utfordringer i forsyningskjeden. Vi oppsummerer disse under, ellers kan du lese originalen her.

«Organisasjoner som kontinuerlig evaluerer teknologiske innovasjoner i forsyningskjeden, vil være bedre rustet til å suksessfullt implementere ny teknolog i sin langsiktige strategi.» – Christian Titze, VP Analyst, Gartner.

1. Hyperautomation

Hovedprinsippet for hyperautomation er at alt som kan automatiseres vil bli automatisert. Teknologier som maskinlæring (ML), kunstig intelligens (AI) og robotisk prosessautomatisering (RPA) kan alle implementeres for å forenkle eller automatisere oppgaver som opprinnelig krevde en form for menneskelig vurdering eller handling. Microsoft Power Automate er et nyttig verktøy bedrifter kan utnytte til denne trenden.

I løpet av de neste 10 årene må mennesker og bedrifter delegere mer og mer ansvar for beslutningstaking til intelligente applikasjoner, roboter og software assistenter. Hyperautomation forventes å hjelpe til med å automatisere transaksjonsprosesser, for eksempel ordre til kontanter og komplekse beslutninger. Etter hvert vil denne innovasjonen i forsyningskjeden forsterke menneskelige evner og støtte utviklingen av en selvstyrende forsyningskjede.

2. Digitale Supply Chain Tvillinger (DSCT)

En digital tvilling er definert som «en digital profil av den historiske og nåværende adferden til et fysisk objekt eller prosess, som hjelper med å optimalisere virksomhetens resultater». Disse tvillingene gjør det enklere å lage kompliserte produkter, eksempelvis vindturbiner, motorer eller andre komplekse installasjoner. Dersom en bedrift eksempelvis skal utvikle en ny type vindturbin, vil en digital simulering med en tvilling redusere sjansen for feiltrinn. Simuleringen drar nytte av all relevant data på tvers av forsyningskjeden, og resultatene blir bedre samtidig som man sparer seg for potensielle merkostnader.

Fenomenet med digitale tvillinger har særlig akselerert innen olje, gass – og luftfartindustrien, og det forventes at markedet for digitale tvillinger vil øke med 38% i snitt årlig frem til 2023.

3. Virtuelle opplevelser og applikasjoner

Kunstig virkelighet og opplevelsesteknologi gjør det mulig for brukerne å oppfatte og samhandle med den virtuelle verden. Hodemonterte skjermer (HMD-er), smartbriller, 5G og til og med smarttelefoner eller nettbrett gir infrastrukturen og forbedringene til virtuelle opplevelser gjennom en blanding av grafisk prosessering, AI og andre forretningsapplikasjoner.

“Virtuelle opplevelsesteknologier har potensial til å radikalt påvirke rammene for supply chain management. Pioneer selskap drar allerede nytte av resultater som tryggere arbeidsmiljøer, raskere reparasjonstider og bedre samarbeid», – Christian Titze, VP Analyst, Gartner.

Automatic warehouse concept with 3d rendering robot arm with forklift truck and conveyor belt

4. Edge økosystemer

Edge økosystemer og utviklingen av IoT Edge og Edge Computing er en konsekvens av utfordringene som er tilknyttet tradisjonelle skyløsninger. I korte trekk gjør Edge teknologier det mulig å prosessere og analysere data som produseres av IoT-enheter nærmere kilden, i motsetning til å sende dataene til datansentre eller skyløsninger. Edge Computing dreier seg om analyse av data på enheten som analyserer dataene, det vil si helt på kanten av nettverket – derav navnet edge. Microsoft er en ledende aktør innen Edge økosystemer, og lister opp flere fordeler, herunder:

  • Sanntidsinnsikt
  • Bøtemiddel for ustabil nettverkstilkobling
  • Datasikkerhet
  • Reduserte båndbreddekostander

5. Supply chain sikkerhet

Supply chain sikkerhet tilfører en mer omfattende tilnærming for håndtering av sikkerhetsrisiko, som forfalskninger eller nettkriminalitet på tvers av E2E -forsyningskjeden (ende-til-ende). Med digitalt tilkoblede E2E -nettverk som et ambisiøst mål for mange organisasjoner, vil en ny generasjon skalerbare løsninger for sikkerhetsteknologi i forsyningskjeden utvikle seg i årene som kommer.

6. Miljø, Sosiale- og Forretningsetiske forhold (ESG)

Globale forsyningskjeder har en sentral rolle i sitt bidrag til både å kartlegge og vurdere ESG -risikoer og muligheter. Gjeldende teknologier gjør det mulig å spore opprinnelsen til produkter, for eksempel palmeolje eller soya, og tilpasse produksjon i samsvar med bedriftens mål for klimaendringer deretter. Hvis selskaper velger å ikke investere i verktøy og teknologiske innovasjoner som styrer, forutsier og tilpasser seg nye ESG -effekter, kan det ha en betydelig innflytelse på merkevaren. Eksempler på dette omfatter blant annet selskapets image og derav selskapets suksess i markedet.

7. Innebygd AI og analyse

Innebygd AI og analyse er programvarefunksjoner som leverer sanntidsrapportering, interaktiv datavisualisering og avansert analyse og intelligens direkte i en virksomhetsapplikasjon. Denne innovasjonsteknologien er svært nyttig i alle funksjonelle domener i forsyningskjeden. I lagre, for eksempel, kan mobile robotkontroller eller intelligente robotplukkingssystemer utnytte deres innebygde analyser for å ytterligere optimalisere driften og øke produktiviteten.

8. Forsterket data intelligens

Augmented data intelligence er en kombinasjon av flere teknologier som muliggjør avansert databehandling på toppen av en data lake, og som videre gir mulighet for innsiktsfull informasjon og prediktiv analyse. Disse løsningene samler, korrelerer og analyserer flere typer data, og gir ledere i forsyningskjeden informasjonen de trenger for riktig beslutningstaking.

Dynamics 365 Supply Chain Management

Dynamics 365 appen Supply Chain Management bruker IoT-intelligens for å forutse og redusere nedetid i produksjonsprosessen. Moderne teknologi tilrettelegger for at du kan utføre produksjonsplanlegging og vedlikehold i sanntid. Den gir deg et godt grunnlag for å takle og dra nytte av de overnevnte teknologiske trendene.

Kontakt oss

Dersom du ønsker mer informasjon om Dynamics 365 er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.