En økonomisjefs guide til digital transformasjon

Dagens økonomisjefer er under stadig press når det kommer til å prioritere og finansiere digitale investeringer, samtidig som bedrifter tilpasser seg nye, ofte hybride arbeidsmiljøer og nye forretningsmodeller. For å ta gode strategiske beslutninger trengs det en klar oversikt over hva den digitale strategien er og har som formål.  Gartner har derfor utviklet fem grunnleggende spørsmål du bør stille bør stille for å sikre at riktige ressurser brukes på de strategiene som er mest sannsynlig til å styre bedriften mot suksess og digital transformasjon. 

Fem grunnleggende spørsmål finansledere bør stille seg

For at økonomisjefer skal lykkes med implementeringen av digitale strategier, må de være tro mot organisasjonens mål og ambisjoner. Dette har blitt vanskeligere å gjøre i lys av pandemien, som har bidratt til å fremskynde digital transformasjon for en rekke bedrifter. I selskaper hvor det også ofte er kamp om ressursens kan det være enda vanskeligere å holde oversikt. Gartner har derfor formidlet fem viktige spørsmål en bør stille seg for å lykkes bedre med digital transformasjon. Vi tar utgangspunkt i arbeidet til Gartner, og presenterer dette i artikkelen under. Dersom du ønsker å lese originalartikkelen fra Gartner, kan du klikke her.

1. Hva betyr digitalisering for organisasjonen vår?

Digitalisering beskriver generelt bruken av digitale teknologier for å oppgradere prosesser, forbedre interaksjoner mellom mennesker, organisasjoner og ting, eller gjøre nye forretningsmodeller mulig. Men hver organisasjon har forskjellige mål og ambisjoner, og som finansdirektør kan du ikke prioritere investeringsvalg uten å først vite hvilke konkrete resultater organisasjonen din forventer av den digitale strategien.

Du bør derfor spørre deg: hva prøver organisasjonen å oppnå, og hvordan vil vi oppnå disse målene?

Svaret vil hjelpe deg å forstå hvordan du bør prioritere tiltak på best mulig måte. For eksempel viser en Gartner-undersøkelse fra 2020 at 69 % av styrene responderte på virkningen av COVID-19 ved å akselerere sine digitale forretningsinvesteringer og strategier. Den viste også at styrene forventet en økning på 6,9 % i IT/teknologibudsjett.

«Kort sagt, hva prøver organisasjonen å oppnå og hvordan vil den oppnå disse målene? ”

2. Har vi fokus på digital transformasjon eller digital optimalisering?

«Digitalisering» er ikke en ensformig strategi, og det er avgjørende å skille mellom to viktige mål: digital transformasjon og digital optimalisering.

Digital forretningstransformasjon endrer forretningsmodeller eller produkt- og tjenestetilbud. Det endrer radikalt måten en organisasjon leverer verdi til kunder eller segmentene den betjener. Endring av den totale forretningsmodell er sjeldent; transformasjon skjer vanligvis i én del av virksomheten, avhengig av hvor nye forretningsmuligheter finnes.

Digital optimalisering forbedrer eksisterende drift og forretningsmodeller. Forretningsmodellen, og hvordan du skaper verdi, forblir den samme, men hvordan organisasjonen opererer endres. For eksempel kan du digitaliserer nøkkelfunksjoner som påvirker gitte områder i din bedrift. Optimalisering på kort sikt kan være en byggestein for transformasjon senere.

3. Hva er den optimale kombinasjon av digital transformasjon og optimalisering for oss?

Den digitale strategien til de fleste organisasjoner krever en kombinasjon av transformasjons- og optimaliseringsorienterte resultater, men den rette kombinasjonen avhenger helt av målene dine. Gartner-undersøkelser viser at i 2020 dedikerte den gjennomsnittlige organisasjonen 37 % av sin kapasitet for digitale investeringer til optimalisering, 29 % til transformasjon og 35 % til investeringer som tjener begge målene. Som finansdirektør er det ditt ansvar å bruke digital finansiering på riktig måte for å drive riktig strategi for din bedrift.

I overgangstider for eksempel, kan du dedikere mer ressurser til banebrytende, transformative strategiske grep. Dette medfører høyere risiko – og krever risikovilje fra seniorledelsen. Under andre omstendigheter kan du skape avkastninger på kort sikt fra digital optimalisering, noe som medfører mindre risiko, men som bare går innunder eksisterende forretningsmodeller. Dette er dermed ikke er designet for å generere nye inntektsstrømmer.

Din digitale strategi avgjør også hvorvidt budsjettet for digitale investeringer øker, samt hvordan prioriteringer av ressurser bør skifte mellom optimalisering og transformasjon. Dynamisk flytting av midler mellom investeringer er et kjennetegn på en effektiv, digital finansdirektør.

Picture of female hands with pen.Businessmans crew working investment project modern office.Using contemporary laptop. Worldwide connection technology icons,stock exchanges graphics interface.

4. Hva er kostnadene og fordelene ved digital optimalisering?

Digital forretningsoptimalisering retter seg mot ytelsesforbedringer, og bidrar til økte inntekter og driftsmarginer, forbedret medarbeider- og kundeopplevelse, samt større ressursutnyttelse.

Økonomisjefer må være i stand til å skape den riktige balansen av resultater og sikre at alle digitale utgifter bidrar til ønskede resultater. En måte å gjøre det på er å allokere ressursene til viktige differensieringsområder for virksomheten. Differensiatorer kan dreie seg om immaterielle eiendeler, for eksempel IPR (intellectual property), eller materielle eiendeler. Økonomisjefens rolle er å sikre at investeringer og finansiering for disse, og andre typer investeringer, ikke blir overskygget av aktiviteter som ikke bidrar til strategiske digitale resultater.

Det er også viktig å definere KPIer som tydelig måler både digital fremgang og forventede resultater.

5. Hva er kostnadene og fordelene ved digital transformasjon?

Digital forretningstransformasjon er et radikalt skifte som presser en bedrift utover dens nåværende forretningsmodell. Det er derfor mest hensiktsmessig når organisasjonens driftsmiljø endres. På sitt mest ekstreme beveger digital forretningstransformasjon bedrifter inn i helt nye bransjer.

Din rolle som økonomisjef er å identifisere de høyest prioriterte mulighetene for digital forretningstransformasjon basert på hvilke transformasjonsalternativer som har størst potensiale for å skape inntekter og støtte sterk fremtidig vekst.

Et moderne økonomisystem i skyen

Microsoft Dynamics 365 kan hjelpe deg med å få større kontroll over økonomien i selskapet, og du kan ta strategiske beslutninger ved hjelp av moderne teknologi samt automatisere økonomiprosesser for mer effektiv drift.

Kontakt oss

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om Dynamics 365, og hvordan vi kan hjelpe deg med digitaliseringen av ditt forretningssystem.