Fire data- og analysetrender for finans og økonomi.

Dagens forretningsmiljø blir stadig mer og mer komplekst, og mens du som jobber med finans eller økonomi prøver å ta de beste beslutningene på kortest mulig tid, blir dataen du baserer deg på stadig mer irrelevant. Bedre data og analyse (D&A) er viktig for å ta bedre beslutninger, og det er vesentlig å forstår rollen og verdien av teknologibaserte innovasjoner når det gjelder beslutningstaking. I lys av dette bør du notere deg disse, viktige teknologibaserte trendene.

«CFOer har ikke råd til å vente og reagere på trender når de først har gjort sitt innpass i markedet,» sier Richard Ries, VP, Advisory, Gartner. «De må proaktivt overvåke, eksperimentere med og utnytte viktige data- og analysetrender for å svare på utfordringer, innovere og møte endringer i markedet.»

Som nøkkelpersoner for digital strategi, er det du som ansvarlig for finans og økonomi som skal forstå D&A-trender og deres innvirkning på investeringer for bedriften. Det bør iverksette D&A-innovasjoner for å utnytte muligheter og håndtere risiko, ved hjelp av stadig mer sofistikerte og varierte analyser som brukes på tvers av organisasjonen. I denne artikkelen, som er basert på omfattende arbeid utført av Garner, ser vi nærmere på fire nøkkeltrender som bør vurderes i forhold til selskapets strategi. Les videre for å gjøre deg kjent med dem, og hvordan de kan utnyttes til fordel for din bedrift. Om du ønsker å lese originalartikkelen fra Gartner, kan du klikke her.

Trend 1: Dynamic storytelling

Ledere på tvers av organisasjoner sliter fortsatt med å tolke innsikt fra finansanalytiske verktøy. Til tross for moderne analyse- og business intelligence (A&BI)-plattformer, mangler innsikt nemlig ofte kontekst, og er ikke lett å forstå eller reagere på for flertallet av brukerne. Nye teknologier, forsterket med maskinlæring (ML) og kunstig intelligens (AI) kan hjelpe med dette, ettersom de nå kan generere historier tilknyttet dataen og bygge dem inn i applikasjoner. Den økte bruken av dynamiske, kontekstbasert dataformidling for innsiktsovervåking og analyse vil redusere tiden brukerne bruker i forhåndsdefinerte dashboards – og tiden som teamene for økonomisk planlegging og analyse (FP&A) bruker på å fylle ut disse dashboardene manuelt.

Trend 2: Augmented data management

Datahåndtering handler om alt fra sikker innsamling til hvor data skal arkiveres til slutt. Målet er å sikre god og troverdig data som gjenspeiler virksomhetens ytelse på en måte som tilfredsstiller alle bedriftens interessenter. De ulike interessentene innad i bedriften ønsker heller ikke å måtte bruke mye krefter på å organisere dataene for å analysere og bruke dem i beslutningstaking. Det betyr at beslutningstakere enten ignorerer rapporter eller håndplukker den dataen som støtter ønsket utfall. Utvidet datahåndtering (augmented data management) som utnytter ML- og AI-teknikker, kan imidlertid hjelpe med dette.

Utvidet datahåndtering er nyttig i den forstand at det automatiserer en rekke datahåndteringsoppgaver, slik som datasikkerhet og identifisering, segregering og lagring av datakilder og analyse. Dette er kritisk, ettersom dagens digitale vekst har gjort tidligere hverdagslige og enkle oppgaver for mange til å håndtere. Behovet for utvidet datahåndtering vil også fortsette å øke etter hvert som fler og fler organisasjoner flytter dataressurser til skyen, og data-og analyseteam sliter med mangel på riktig tekniske ferdigheter og mangel på tillit til dataen.

Trend 3: Pervasive cloud deployment

Det er flere gevinster tilknyttet skyteknologi, hvorav kostandsbesparelser er en av de. Men selv om skyteknologien ofte er mer konstandseffektiv enn tradisjonell teknologi er det mange utfordringer som kan oppstå underveis. Etter hvert som fler og fler tar i bruk skyen, vil data- og analyseteam måtte håndtere det vanskelige spørsmålet om datastyring og integrasjon. Det kan virke enkelt å sette opp løsningen, men det blir vanskelig å oppnå kostnadsbesparelse om man ikke endrer både prosesser, kompetanse og organisasjon. Det er derfor du må koordinere med andre data- og analyseledere på tvers av organisasjonen din for å utvikle en helhetlig og sammenhengende tilnærming til å administrere data når de flyttes til skyen. Vel så viktig er det å se verdien tilknyttet smidig utvikling, kortere tid til marked og økt innovasjon.

I følge Deloitte kan noen virksomheter oppnå en avkastning på mer enn 10 ganger skyinvesteringen når alle kostander og gevinster er beregnet. I tråd med de overnevnte trendene, gjør skyen det mulig å standardisere og forenkle prosesser gjennom utvidet datahåndtering, slik at man får tilgang til beslutningsinformasjon i sanntid. For mange bedrifter er dette en uvurderlig fordel.

Communication network concept. GUI (Graphical User Interface).

Trend 4: Coverging D&A platforms

Data- og analyseprosesser (D&A), herunder analytics, business intelligence og dataverktøy, blir mindre og mindre definert som enkeltstående verktøy for bedrifter. I stedet oppstår det nå en overlapping mellom disse, og data- og analyseprosesser vil i økende grad forekomme på enkeltstående plattformer som inkluderer flere funksjoner på tvers av datalivssyklusen, fra dataregistrering og lagring til analyse og AI og ML. Dette gir rom for et helhetlig syn, hvor koblingene mellom data- og analyseinvesteringer, praksiser, prosesser og viktige forretningsresultater er mer tydelige. Dette kan bidra til å skape større konkurransefortrinn i et marked som er i stadig utvikling.

For å utnytte disse mulighetene må bedrifter og finansavdelinger starte med å håndtere de fragmenterte data- og analysenettverkene deres. Selv om data- og analyse har blitt en prioritet for finansdirektører i løpet av de siste fem årene har mye av den økte investeringen i D&A skjedd på en oppstykket måte, hvor finansavdelingen tar i bruk inkompatible verktøy og systemer. Dette har skapt siloer, som igjen har gjort det vanskelig å produsere analyser som bidrar til effektiv beslutningstaking. For å sikre kompatible analyseverktøy og hensiktsmessig styring, må du utvide analytiske evner, roller og prosesser, forutse endringer i både produkter og praksis, samt planlegge for konvergens mellom plattformer. I tillegg må du legge til rette for samarbeid mellom data- og analysemiljøer på tvers av organisasjonen.

Et dynamisk økonomisystem i skyen

Microsoft Dynamics 365 kan hjelpe deg med å få større kontroll over økonomien i selskapet, og du kan ta strategiske beslutninger ved hjelp av moderne teknologi samt automatisere økonomiprosesser for mer effektiv drift.

Ønsker du mer informasjon om løsninger som kan hjelpe deg i hverdagen?

Kontakt oss for å få mer informasjon om Microsoft sine økonomiløsninger. De vil bidra til bedre arbeidsflyt og større kontroll over økonomien.