Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance

Axdata Currency Import

Axdata Currency Import for Norges Bank

Axdata Currency Import gjør det mulig og enkelt importere valutakurser fra Norges Bank til Dynamics 365 Finance. Norges Bank noterer rundt 40 valutakurser og dekker de aller fleste selskap sine behov. Registering av valutakurser er for de fleste i dag manuelt arbeid som tar tid og er forbundet med en viss risiko for menneskelige feil når dette skal overføres til Dynamics 365 Finance. Axdata Currency Import kutter ned på dette arbeidet, ved at du med et par tastetrykk enkelt kan få alle valuta oppdatert inne i applikasjonen.

Full kontroll med Axdata Currency Import

Axdata Currency Import er en integrasjon som er bygget opp mot standard Microsoft rammeverk i Dynamics 365 Finance. Ved å ta i bruk denne ferdigutviklete løsningen, kan bedriften slippe mye av arbeidet det innebærer å oppdatere valutakursene manuelt i applikasjonen.

Norges Bank noterer om lag 40 valutakurser som oppdateres daglig som resulterer i en stor mengde informasjon som må føres inn i Dynamics 365 Finance. Når dette gjøres manuelt øker risikoen for feilinformasjon, noe som kan være skadelig for bedriftens økonomi eller skape misnøye hos kunder.

Ved å bruke Axdata Currency Import reduserer selskapet risikoen for nettopp dette, ved å få tilgang til oppdaterte valutakurser etter deres behov. Integrasjonen tilrettelegger for at dere selv velger når dere ønsker å importere valutakurser fra Norges Bank, om det skulle være daglig, ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig.

Axdata Currency Import

Triangulering av valutaer

Har dere legal entities i utlandet har dere ofte behov for beregning av andre valutaer en NOK. Når løsningen leser inn valutakurser fra Norges Bank er disse alltid i NOK, derfor har vi en funksjon som triangulerer valutakurser basert på NOK.

Har dere for eksempel en britisk legal entity og har behov for valutakurs mellom GBP og EUR, så får vi ikke disse kursene fra Norges Bank. Derfor har vi løst dette gjennom triangulering. Med triangulering tar vi utgangspunkt i NOK/GBP og NOK/EUR og beregner valutakurs mellom GBP og EUR. Dette sikrer samtidig at all valuta innenfor et konsern er beregnet ut fra NOK som fra konsern perspektiv og rapportering i valuta NOK blir presist.

Enkel valutahåndtering

Valutakurser er viktig informasjon for alle bedrifter som driver med handel eller har økonomi på tvers av landegrenser. En valutakurs er prisen på en utenlandsk valuta notert i antall enheter av landets egen valuta. For økonomiavdelingen til bedriften vil det være viktig å ha tilgang til det korrekte vekslingsforholdet mellom valutakurser, for å optimalisere reguleringen av kapital på globalt nivå.

Reduser risiko

Alle selskap som handler i utlandet vil ha visse risikoer som kommer som følge av svingninger i valutakursen. Har man kunder i utlandet som ønsker å faktureres i egen valuta, er det viktig å ha tilgang til disse i systemer som Dynamics 365 Finance. Gjennom bedre oversikt over dagens valutakurser, vil bedrifter kunne minimere risikoen som kommer gjennom handel med utenlandsk valuta, og sikre at man opererer med oppdaterte valutakurser fra Norges Bank.

Axdata currency import

Er du interessert i Axdata Currency Import?

Vi hjelper dere raskt i gang med vår integrasjon Axdata Currency Import i Dynamics 365 Finance.
Dynamics 365

Dynamics 365

I et marked som stadig blir tøffere, med økt konkurranse og høye krav til effektivitet og nøyaktige data, er det avgjørende å ha et forretningssystem som håndterer utfordringer og kan følge utviklingen i markedet. Microsoft Dynamics 365 forener løsninger for ERP, CRM og BI i en og samme skyløsning, noe som forenkler og forbedrer dine prosesser.