Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance
Axdata Engineering

Hva mener kundene om løsningen?

Axdata Engineering har bidratt til at flere av våre kunder har fått komplett kontroll på alle data og relevante komponenter knyttet til det enkelte produkt og produksjoner. Dette fordi vi leverer en løsning som dekker de bransjebehovene hos våre kunder som standardløsningen til Dynamics 365 ikke ivaretar. Derfor er det flere engineering- og produksjonsselskap som foretrekker Microsoft Dynamics 365 med Axdata Engineering. Nedenfor kan du lese historier fra kunder som forteller om sine meninger om løsningen og hvilke fordeler løsningen har for dem.

Loyds Industri

 

 

– Dekker våre behov som engineeringselskap

 

Loyds Industri produserer utstyr for varebiler som leveres til en rekke fabrikker og importører i Europa med Toyota Motor Europe som største kunde. – Gjennom Axdata Engineering har vi nå et system som passer bra til Loyds/Paxster, sier Purchasing & Logistic Manager i Loyds Industri; Ola Kvam.

Det er 65 ansatte i selskapet som årlig omsetter for 120 millioner kroner i et produksjonslokale på 11.500 kvadratmeter på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg. I dag fremstår Loyds Industri som den mest moderne produksjonsbedriften i sin bransje. Selskapet leverer innredning til over 40.000 biler årlig.

Loyds er sertifisert i henhold til ISO 9001-2000 – ISO 14001 og innehar godkjenningen Confirmity of Production for produksjon av sikkerhetsprodukter.

Selskapet tegner, utvikler og produserer skreddersydde komponenter for bedrifter med komplekse behov deriblant kledning til varebiler, skillevegger og varebilinnredningen Smartfloor. Ved design og utvikling av produkter, som skal tilfredsstille svært spesifikke krav fra oppdragsgiveren, er det et stort behov for en forretningsløsning som tar hånd om alle prosesser i et prosjekt og i virksomheten fra start til slutt.

 

– Bedre oversikt over revisjoner og avvik

 

– Det var i forbindelse med Paxter prosjektet at vi gikk til innkjøp av Microsoft sin ERP-løsning med Axdata Engineering. Den store fordelen med ETL-modulen fra Axdata er at vi nå har en løsning som passer godt til vår form for produksjon. Denne ETL-modulen har en standardløsning som dekker de fleste behov, noe som ikke var helt tilfelle i standardløsningen fra Microsoft. Denne modulen passer veldig bra for Loyds/Paxster og har gjort at vi kan utnytte ERP-løsningen uten å lage veldig mange spesialtilpasninger, forteller Ola Kvam. I løsningen er prosjektøkonomi og lønn innebygget, og i tillegg oppfyller versjonshåndteringen og sporingen internasjonale myndigheters strenge krav på dette området.

 

Paxster-prosjektet

 

Behovet for en partner, som forstod produksjon og som kunne tilby en bransjerettet modul for engineering, ble funnet hos Axdata. I samarbeid ble ERP-løsningen, med Engineering-modulen, parametersatt, implementert og fullt ut tatt i bruk i forbindelse med Paxster-prosjektet.

Paxster er et 100 prosent elektrisk kjøretøy som er spesielt utviklet for levering av post og pakker i urbane strøk. Kjøretøyet er registres som firehjulsmoped/motorsykkel og produseres i en prosess der 400 komponenter fra 80 leverandører over hele verden skrus sammen til et lite knippe varianter av kjøretøyet. Til sammen ligger det 1400 linjer i produksjonsstrukturen som ble designet for Paxster-prosjektet, derav 500 av disse linjene er konkrete arbeidsoppgaver.

– Paxster-prosjektet hadde vært en mye større utfordring uten Dynamics og bransjeløsningen Axdata Engineering fra vår partner Axdata, påpeker Kvam. I dag er Paxster skilt ut som eget selskap og leverer kjøretøy til post og distribusjon over store deler av verden.

 

Prosjekt-metodikken i Paxster-prosjektet

 

I prosjektet ble det benyttet Conference Room Piloting (CRP) som prosjektmetodikk. Dette innebar at prosjektgruppen med deltakere fra Loyds/Paxster og Axdata startet umiddelbart å jobbe i standardløsningen istedenfor å bruke mye tid på at Axdata skulle analysere selskapet. Utgangspunktet for workshopene var et ferdig basisoppsett for engineering som Axdata brakte med seg inn i prosjektet. Da hadde man et utgangspunkt og kom raskt i gang, fremfor å starte med blanke ark.

Det ble jobbet med fokus på de enkelte prosessområdene der løsningen ble konfigurert, og det ble bygget inn testdata og forretningsprosessene ble prosesstestet i felleskap. Dette ble gjort iterativt for hver prosess frem til den enkelte prosess var ferdig satt opp, testet og akseptert. – Paxster-prosjektet hadde vært en mye større utfordring uten Dynamics, bransjeløsningen Axdata Engineering og vår partner Axdata mener Ola Kvam.

 

– Microsoft Dynamics og Axdata Engineering dekker i større grad våre behov innen design, produksjon og logistikk enn andre forretningsløsninger.

Purchasing & Logistic Manager i Loyds Industri; Ola Kvam.

Konkurransefortrinn

– Vi har spesielt stor nytte av revisjonsstyringen som er en forutsetning for en effektiv drift og i forhold til oversikt over lagerbeholdningen. Her får vi en veldig bra oversikt over de ulike godkjenningsversjonene og historikk i denne sammenheng.

– I tillegg har avviksrapporteringen innen Axdata Engineering vært til stor nytte. Dette er et veldig bra verktøy som systematiserer avvik både når det gjelder mottak og produksjon av varer, sier Ola Kvam. Han er derfor ikke i tvil om at samarbeidet med Axdata og bransjeløsningen Axdata Engineering har gitt Loyds et konkurransefortrinn.

Visning av løsningen

Hvis dette virker interessant klikk her for å avtale en uforpliktende gjennomgang av Microsoft Dynamics 365 med Axdata Engineering.

Axdata Sjekkliste

Hva må du huske når du bytter ERP system?

Et nytt ERP system kan være et kostelig og tidskrevende prosjekt. Er du usikker på om ditt selskap er klare for å gå i gang med implementeringen av en ny løsning for å effektivisere driften og forbedre prosessene? Da er du ikke alene. Mange av våre kunder har hatt akkurat de samme spørsmålene du sitter med nå og vi i Axdata har lang erfaring med hva som skal til for å implementere et vellykket ERP prosjekt. Derfor har vi utviklet en sjekkliste, slik at du får en oversikt over viktige faktorer du må ta hensyn til når du velger et nytt ERP system.

Radøygruppen

 

– Trenger å få mer kontroll

RadøyGruppen lager blant annet stålstrukturer og utstyr til undervannsinstallasjoner for olje og gass. – Årsaken til at vi vurderer å gå til innkjøp av Axdata Engineering er at vi trenger å få mer kontroll på planlegging, prosesser og økonomistyring, sier Technical Manager i Radøygruppen; Ivar Alver.

RadøyGruppen bygger, utstyrer og monterer undervannsinstallasjoner. I tillegg tilbyr selskapet tjenester som sveising, rørfabrikkering, maskinering, overflatebehandling, testing og verifisering. Selskapet tar seg blant annet av vedlikehold av oljerigger, og de har nå en kundebase som består av flere ledende selskaper innen subsea, offshore og maritim næring.

 

Kompetanse og innsikt

RadøyGruppen tar for seg alle trinn i de aktuelle prosjektene, alt fra planlegging, prosjektering og bygging helt til et ferdig og godt dokumentert produkt. Bedriften har rundt 90 ansatte og holder til på Vetås på Radøy som ligger nord for Bergen. Konsernet er nå ledende inne sitt markedsområde.

I tillegg til et behov for en forretningsløsning, som støtter både dagens og fremtidens drift, var det viktig for RadøyGruppen å velge en partner med sterk kompetanse om deres bransje. Axdata ble valgt på bakgrunn av å være en partner som forstår RadøyGruppens forretningsbehov og som har sterk kompetanse med å implementere den optimale løsningen for sine kunder.

 

I prosess

Prosjektet «7 mil» blir gjennomført etter Conference Room Piloting (CRP)-metodikken. Dette betyr at allerede fra første workshop ble RadøyGruppen involvert for å arbeide sammen i standardløsningen. Det gjorde at prosjektet umiddelbart kom i gang med å sette opp og teste prosesser.

Selskapet er nå også inne i en prosess i forbindelse med Axdata Engineering og Dynamics 365, og det nå går nå mot implementering.  – Ja, vi nærmer oss, og jeg regner med en implementering i løpet av høsten, forteller Technical Manager i Radøygruppen; Ivar Alver.

 

– Mer kontroll over kostnader

– Årsaken til at vi nå går opp denne stien er at vi trenger å få mer kontroll på planlegging, prosesser og økonomistyring. Dette er helt avgjørende for vår virksomhet. Vi har i dag ikke noe eget ERP-system, og det systemet vi har er altfor tungdrevent, sier Ivar Alver som nå vil gå for en løsning med å lagre dataen i skyene.

– Vi har ønsket oss en løsning som er sikker og stabil med mest mulig oppe-tid. Det er også er svært viktig at vi kan stole på at alle data og informasjon som ligger i systemet er korrekt. For «Shit in», er jo «shit out». Jeg forventer at en løsning med Dynamics 365 og Axdata Engineering, blant annet vil gi oss enda bedre kontroll på våre kostnader, sier Technical Manager i Radøygruppen; Ivar Alver.

Gjennomgang av løsningen

Kan dette være aktuelt for deres selskap, Klikk her for å avtale en uforpliktende demo av Microsoft Dynamics 365 med Axdata Engineering.

Produktark Axdata Engineering

Last ned produktark for Axdata Engineering

Her kan du lese en mer detaljert beskrivelse av løsningen som flere engineeringselskap har stor nytte av å bruke. Vi håper du finner løsningen interessant og at den sammen med Microsoft Dynamics 365 dekker deres behov. Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål, eller om du ønsker mer informasjon om Dynamics 365 og løsninger vi leverer.

Les mer om Axdata Engineering

Les mer om løsningen Axdata Engineering og hvordan den enkelt integreres med Microsoft Dynamics 365, slik at du får en helhetlig løsning som dekker alle behovene i din bedrift.

Om Axdata

Ønsker du å vite mer om hvordan selskap vi er kan du klikke på les mer om oss knappen.