Microsoft dynamics 365

Energi- og kraftverk

Energi- og kraftverksindustrien gjennomgår hurtige endringer. For din virksomhet er det viktig å holde følge med forandringene gjennom utvikling og ivaretakelse av bedriftsprosesser for god distribusjon og leveranse.

Radoy Gruppen

Reager raskt på endringer i markedet

For deg som jobber i energi- og kraftverk er det i dagens marked viktig å kunne planlegge, drifte og administrere bedriftsprosesser som stadig blir mer komplekse og utfordrende på en effektiv måte. I tillegg er det viktig å møte økende krav til miljøvennlighet og stadig økende krav fra kunder, noe som gjør det viktig å ha kontroll i alle ledd.

Innsikt og oversikt med Micrososft Dynamics 365

Axdata har spesialisert seg på ERP- og forretningsløsninger mot energi- og kraftbransjen, og er sertifisert Gold ERP partner som leverer både on-premise løsninger og Dynamics 365 driftet i skyen. Vårt fokus på optimalisering av forretningsprosesser innebærer å finne riktige løsninger for våre kunder.

Forretningssystemet Microsoft Dynamics 365 sammen med våre bransjeløsninger, er utviklet for å samle og rapportere relevant data, og gir deg en løsning som håndterer hele verdikjeden og sørger for at din virksomhet får riktig data i sanntid fra alle operasjonelle prosesser.

Få innsikt i forretningskritisk data som gjør det mulig å reagere raskt på endringer, og ha riktig informasjon for et bedre beslutningsgrunnlag.

For at du skal få enda bedre kvalitet på informasjonen, utnytter Dynamics 365 data fra andre Microsoft løsninger som Office 365. Dette gir deg en enda bedre dataflyt og sørger for optimal utnyttelse av data som allerede finnes i ulike systemer.

Bransjeløsninger

For at du skal kunne utnytte ERP- eller forretningsløsningen optimalt, og være sikker på at du får relevant og riktig data, er det essensielt med en partner som har erfaring fra bransjen og kan levere bransjetilpassede løsninger. I tillegg til at flere av våre konsulenter har lang erfaring fra energi- og kraftbransjen har vi har flere løsninger tilpasset ERP og forretningsløsninger for energi- og kraftverk. Som for eksempel Axdata Installation som sporer varer helt ned på individnivå, Axdata Employee Services som sørger for datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger samt Axdata Experian Integration.

Vår prosjektmetodikk - Conference Room Piloting sikrer kvalitet og effektivitet

Axdata er spesialister på ERP- og forretningsløsninger for energi- og kraftverk, med konsulenter som har god erfaring fra flere implementeringsprosjekter i bransjen. Vårt mål er optimalisering av hele verdikjeden for våre kunder. For å nå vårt mål fokuserer vi på kompetanse, respekt og engasjement i alle ledd av implementeringsprosessen.

For at du som kunde skal å få en implementeringsprosess som er smidig, mins mulig tidkrevende og som sikrer kvaliteten i hele prosjektet, benytter vi en prosjektmetodikk som heter «Conference Room Piloting». Conference Room Piloting er en prosjektmetodikk som er prosessorientert og «rett på målet». Fra første workshop starter vi effektivt med å arbeide i standardløsningen sammen og utgangspunktet for workshopene er et ferdig basisoppsett for energi- og kraftbransjen som Axdata har med inn i prosjektet. Dette gjør at prosjektteamet kommer raskt i gang og har et utgangspunkt å jobbe ut fra, i stedet for å starte med helt blanke ark.

I workshopene jobber vi sammen med fokus på de enkelte prosessområdene, der vi konfigurerer løsningen, bygger inn testdata og prosesstester forretningsprosessene i fellesskap. Dette gjør vi iterativt per prosess frem til den enkelte prosess er ferdig satt opp, testet og akseptert. Via denne prosessen vil superbrukere og prosjektteamet få en god kompetanseheving, som gjør at behovet for kurs og opplæring før driftsettelse reduseres. Dette er en metodikk som er velprøvd og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder for vår måte å gjennomføre prosjekter.

Customer Care

Kunden er det viktigste vi har i Axdata, og vi gjør vårt beste for å ta vare på investeringene dere gjør sammen med oss. Axdata Customer Care teamet brenner for å gi deg den beste kundeservicen, fordi våre kunders suksess med våre løsninger er også vår suksess.

Ved bruk av forretningssystemer vil det forekomme feil og endringer som kan gjøre løsningen upålitelig. Da fortjener kunder å bli godt tatt vare på og noen ønsker å bli ekstra tett fulgt opp. Gjennom kundeprogrammet Axdata Customer Care får du tettere oppfølging samt at vi er i forkant og avdekker våre kunders behov for støtte og support noe som gjør at du minimaliserer risikoen for at løsningen ikke fungerer.

Axdata Customer Care er et kundeprogram som følges opp av et eget Team i Axdata og er utviklet for å sikre at din bedrift opplever nærhet, mere forutsigbarhet, tilgjengelighet og at vi raskt løser de utfordringene dere har.
Med en Customer Care avtale får du som kunde responstids garanti, tettere oppfølging, faste møter og en mer forutsigbar pris for tjenestene.

dynamics-365-manufacturing

Skybaserte forretningsløsninger

Mange er hindret fra å anskaffe eller oppgradere forretningssystem grunnet høye investeringskostnader og tunge implementeringsprosesser. Skybaserte forretningsløsninger har forandret perspektivet på forretningsdrift og kostnader forbundet med investering i nytt forretningssystem. Drift av forretningssystem på en skyplattform åpner for en skalerbar løsning hvor du kun betaler for kapasiteten som faktisk benyttes, lavere investeringskostnad og en kortere implementeringsprosess.
Axdata er leverandør av Microsoft Dynamics 365 Manufacturing

Microsoft Dynamics 365

I et marked som stadig blir tøffere, med økt konkurranse og høye krav til effektivitet og nøyaktige data, er det avgjørende å ha et forretningssystem som håndterer utfordringer og kan følge utviklingen i markedet. Microsoft Dynamics 365 forener løsninger for ERP, CRM og BI i en og samme skyløsning, noe som forenkler og forbedrer dine prosesser.

Se flere av våre bransjeløsninger

Få mer innsikt med forretningsløsning for Energi- og kraftverk

Kontakt oss for å vite mer om Dynamics 365 og våre løsninger spesielt utviklet for bedrifter innen energi- og kraftverkindustrien