Microsoft Dynamics 365

Produksjon

Enten din virksomhet produserer deler til et produkt eller står for produksjonen av det ferdige produktet selv, vet vi det er snakk om komplekse og unike prosesser. For å ha oversikt og kontroll er det viktig at du har et forretningssystem som håndterer endringer og støtte alle ledd i produksjonsprosessen. Like viktig er det med en leverandør og partner som forstår produksjon.

Produksjon

Få oversikt med ERP og forretningsløsning for produksjon

Det handler om risikohåndtering ved å være forberedt på endringene som kommer og få oversikt over alle prosesser. Da er det også viktig at du velge en partner som forstår dine prosesser, sørger for at de ansatte bruker systemet riktig og som kontinuerlig bidrar til å finne de beste løsningene når det er behov for endringer. Axdata er slik partner. Microsoft Dynamics 365 sammen med våre bransjeløsninger for produksjon gir deg bedre oversikt over alle deres prosesser og bidrar til et styrket produksjonsmiljø.

Senk kostnader og øk effektivitet

Mangelfull informasjon i produksjonsprosessen kan føre til økte kostnader og ineffektivitet. Har du et forretningssystem som håndterer dine bedriftsprosesser er du langt på vei.

Skal du kunne ta best mulig beslutninger trenger du et forretningssystem som gir relevant og riktig informasjon til rett tid. For at Axdata skal kunne levere dette har vi spesialiserer oss på forretningssystem med bransjeløsninger for produksjonsbedrifter og har konsulenter med erfaring fra ulike produksjonsvirksomheter. Vårt mål er optimalisering av hele verdikjeden for våre kunder. For å nå dette målet har vi fokus på kompetanse, respekt og engasjement i alle ledd av implementeringsprosessen.

Etter å ha oppfylt programkriterier og vist forretningsresultater, bransjekunnskap og faglig kompetanse har Axdata blitt valgt ut til delta i Microsoft Dynamics Industry Partner Program for Produksjon.

Da er du garantert en partner som er kvalifisert for å motta spesielle insentiver fra Microsoft som vi kan videreføre til deg som vår kunde i produksjonsbransjen. Dette betyr at du får en trygghet for høyt kvalifiserte og relevante konsulenter, som kan bidra til å foredle videreutvikle og skape forretningsprosesser som gir et konkurransefortrinn med den beste teknologien på markedet.

Med implementeringen av Microsoft Dynamics 365 sammen med våre bransjeløsninger får du et forretningssystem som håndterer alle typer produksjon, både ordrestyrt produksjon, serieproduksjon, prosessproduksjon og kanban produksjon. Hovedplan i Microsoft Dynamics 365 er et nyttig verktøy som blant annet gir god kontroll på ressurser og råvarer, og hvilken del av produksjonen som har behov for justeringer.

Axdata er sertifisert Gold ERP partner og kan levere både on-premise løsninger så vel som Dynamics 365 driftet i skyen. Vårt fokus på optimalisering av forretningsprosesser innebærer å finne riktige løsninger for våre kunder.

 

 

Axdata er en Microsoft Dynamics Manufacturing Partner og har lang erfaring med produksjon

 

Axdata er har sertifiseringen Gold Enterprise Resource Planning fra Microsoft

Bransjeløsninger for produksjon

For at du skal få et forretningssystem som tilfredsstiller behovene for bransjerelatert data har Axdata har utviklet flere bransjeløsninger spesielt tilpasset produksjonsbedrifter i ulike bransjer, som for eksempel Axdata Engineering. Bransjeløsningen gir vareinformasjon på detaljnivå, slik at du kan ta velinformerte beslutninger og levere korrekt produkt til korrekt tid. Axdata Marine & Offshore er en annen bransjeløsning som blant annet gir oversikt over alle fartøy din bedrift leverer varer og tjenester til samt dokumenthåndtering. I tillegg har Axdata utviklet Employee Services, som strukturert fanger data fra medarbeidere på timer og reiseregning.

Vår prosjektmetodikk - Conference Room Piloting sikrer kvalitet og effektivitet

Med Axdata får du en spesialist på forretningssystem for produksjon med konsulenter som har solid erfaring fra flere implementeringsprosjekter i bransjen. Vårt mål er optimalisering av hele verdikjeden for våre kunder. For å nå vårt mål fokuserer vi på kompetanse, respekt og engasjement i alle ledd av implementeringsprosessen.

For at du som kunde skal å få en implementeringsprosess som er smidig, minst mulig tidkrevende og som sikrer kvaliteten i hele prosjektet, benytter vi en prosjektmetodikk som heter «Conference Room Piloting». Conference Room Piloting er en prosjektmetodikk som er prosessorientert og «rett på målet». Fra første workshop starter vi effektivt med å arbeide i standardløsningen sammen og utgangspunktet for workshopene er et ferdig basisoppsett for produksjonsbedrifter som Axdata har med inn i prosjektet. Dette gjør at prosjektteamet kommer raskt i gang og har et utgangspunkt å jobbe ut fra, i stedet for å starte med helt blanke ark.

I workshopene jobber vi sammen med fokus på de enkelte prosessområdene, der vi konfigurerer løsningen, bygger inn testdata og prosesstester forretningsprosessene i fellesskap. Dette gjør vi iterativt per prosess frem til den enkelte prosess er ferdig satt opp, testet og akseptert. Via denne prosessen vil superbrukere og prosjektteamet få en god kompetanseheving, som gjør at behovet for kurs og opplæring før driftsettelse reduseres. Dette er en metodikk som er velprøvd og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder for vår måte å gjennomføre prosjekter.

Customer Care

Kunden er det viktigste vi har i Axdata, og vi gjør vårt beste for å ta vare på investeringene dere gjør sammen med oss. Axdata Customer Care teamet brenner for å gi deg den beste kundeservicen, fordi våre kunders suksess med våre løsninger er også vår suksess.

Ved bruk av forretningssystemer vil det forekomme feil og endringer som kan gjøre løsningen upålitelig. Da fortjener kunder å bli godt tatt vare på og noen ønsker å bli ekstra tett fulgt opp. Gjennom kundeprogrammet Axdata Customer Care får du tettere oppfølging samt at vi er i forkant og avdekker våre kunders behov for støtte og support noe som gjør at du minimaliserer risikoen for at løsningen ikke fungerer.

Axdata Customer Care er et kundeprogram som følges opp av et eget Team i Axdata og er utviklet for å sikre at din bedrift opplever nærhet, mere forutsigbarhet, tilgjengelighet og at vi raskt løser de utfordringene dere har.
Med en Customer Care avtale får du som kunde responstids garanti, tettere oppfølging, faste møter og en mer forutsigbar pris for tjenestene.

Les hvilke trender som vil gjøre seg gjeldende for produksjonsindustrien

Microsoft har analysert markedet og sett på hvilke trender som vil påvirke produksjonsindustrien i tiden fremover. De har identifisert seks fremvoksende trender som vil ha markant betydning for hvordan produksjonsindustrien vil utvikle seg og være med å effektivisere prosesser samt øke hastigheten på forretningen.
Manufacturing

Lista Treindustri valgte Axdata som partner

Med behov for en forretningsløsning som har bred funksjonalitet for å støtte produksjon og håndtering av vareflyt valgte Lista Treindustri Microsoft Dynamics AX og Axdata som partner.
Axdata er leverandør av Microsoft Dynamics 365 Manufacturing

Microsoft Dynamics 365

I et marked som stadig blir tøffere, med økt konkurranse og høye krav til effektivitet og nøyaktige data, er det avgjørende å ha et forretningssystem som håndterer utfordringer og kan følge utviklingen i markedet. Microsoft Dynamics 365 forener løsninger for ERP, CRM og BI i en og samme skyløsning, noe som forenkler og forbedrer dine prosesser.
dynamics-365-manufacturing

Skybaserte forretningsløsninger

Vi vet at mange ofte ser seg hindret til å anskaffe eller oppgradere forretningssystem grunnet høye investeringskostnader og tunge implementeringsprosesser. Skybaserte forretningsløsninger har forandret perspektivet på forretningsdrift og kostnader forbundet med investering i nytt forretningssystem. Drift av forretningssystem på en skyplattform åpner for en skalerbar løsning hvor du kun betaler for kapasiteten som faktisk benyttes, lavere investeringskostnad og en kortere implementeringsprosess.

Se flere av våre bransjeløsninger

Få mer innsikt med forretningsløsning for Produksjon

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om ERP for produksjonsbedrifter og nyttige råd fra våre eksperter rundt risikohåndtering og investeringer i ERP.