Customer Care

Kunden er det viktigste vi har i Axdata, og vi gjør vårt beste for å ta vare på investeringene dere gjør sammen med oss. Vi har derfor et kundeprogram, Axdata Customer Care som sørger for at du som kunde hele tiden blir ivaretatt best mulig. Våre kunders suksess med våre løsninger er også vår suksess.

Axdata Customer Care avtale gir deg den beste kundeservicen

Ved bruk av forretningssystemer vil det forekomme feil og endringer som kan gjøre løsningen upålitelig. Da fortjener kunder å bli godt tatt vare på og noen ønsker å bli ekstra tett fulgt opp. Gjennom kundeprogrammet Axdata Customer Care får du tettere oppfølging samt at vi er i forkant og avdekker våre kunders behov for støtte og support noe som gjør at du minimaliserer risikoen for at løsningen ikke fungerer.

Axdata Customer Care er et kundeprogram som følges opp av et eget Team i Axdata og er utviklet for å sikre at din bedrift opplever nærhet, mere forutsigbarhet, tilgjengelighet og at vi raskt løser de utfordringene dere har.

 

Med en Customer Care avtale får du som kunde responstids garanti, tettere oppfølging, faste møter og en mer forutsigbar pris for tjenestene.

 

Customer Care kontakter du ved å sende e-post til care@axdata.no eller logge deg inn på Customer Care portalen

Axdata Customer Care avtalen består av tre elementer:

Basisavtalen som er obligatorisk, avtale om proaktive tjenester og responstidavtale. Også velger du den avtalestrukturen som passer selskapet best:

 

Basisavtale Customer Care:

Med basisavtalen setter vi en fast og forutsigbar struktur i vårt samarbeid gjennom månedlige oppfølginger hvor det blir oppsummert hva som er gjort den siste måneden og legger planer for kommende måned. Vår erfaring er at dette sikrer en høyere kvalitet på samarbeidet og løsningene vi leverer samtidig som du får full kontroll på status og fremdrift. Basisavtalen er en grunnleggende avtale for samarbeidet og regulerer alle merkantile forhold i eventuelle øvrige avtaler. I tillegg inkluderer også avtalen flere tjenester for en fast månedspris:

 • Halvårlige heldagsmøter med gjennomgang av saker og planlegging for neste seks måneder
 • Merkantil oppfølging av saker og fremdrift
 • Fast månedlig statusoppdatering

 

Proaktive tjenester:

Utstyr, miljø og driftssituasjon er utsatt for kontinuerlige påvirkninger og endringer som kan gjøre løsningene upålitelige. Ved å inngå en avtale om proaktive tjenester opprettholder du stabilitet og ytelse i dine virksomhetskritiske applikasjoner og du er sikret at applikasjoner og data samarbeider på en optimal måte samt at infrastruktur utnyttes best mulig. Fra et utvalg av proakitve tjenester plukkes de tjenester som er mest hensiktsmessig for løsningen. Nedenfor ser du et lite utvalg av det du kan få med en avtale om proaktive tjenester:

 • Konsistenssjekk av applikasjon og data med tiltaksrapport
 • Vedlikehold av SQL Database
 • Kvalitetskontroll av backup og restore
 • Bistand med gjennomføring av periodiske rutiner
 • Kontroll av software og patchenivåer, samt hotfixer og oppdateringer fra Microsoft

 

Responstidavtale:

For alle bedrifter er det driftskritisk med nedetid og helt eller delvis stopp i en prosess. Da er det viktig med rask hjelp og kvalifiserte konsulenter som påbegynner løsning av problemet så fort som mulig. Axdata tilbyr en garantert responstid, der kvalifiserte konsulenter starter med løsning av problemet innenfor responstiden. Vi garanterer:

 • Respons innen avtalt tid (4, 8 eller 16 timer)
 • Vi påbegynner løsning av problemet umiddelbart
 • Dedikerte konsulenter som er godt kvalifisert til å løse oppgaven

Sikre deg selv god oppfølging som kunde

Ta kontakt for å vite mer om Customer Care avtalen
Her kan du laste ned Teamviewer for at du kan gi oss tilgang til din maskin og vi kan guide deg gjennom utfordringene.