Tiltrekk, tren og følg opp ansatte i din bedrift

Dynamics 365 Talent

Microsoft Dynamics 365 Talent

Dynamics 365 Talent er Microsoft sin applikasjon for HR-administrasjon. Alt fra sentralisering av informasjon om ansatte, til skalerbare rekrutteringsprosesser er integrert i deres systemer. Dynamics 365 Talent er en fullkommen plattform som vil transformere måten din bedrift jobber med HR.

Menneskene du ansetter vil være nøkkelen til langvarig suksess og den viktigste ressursen du har. Som leder må du sørge for at du har de riktige verktøyene for å tiltrekke, trene og følge opp dine ansatte. Dynamics 365 Talent er en innholdsrik applikasjon som skaper innsikt gjennom hele ansettelsesforholdet.

Opplev fordelene i Dynamics 365 Talent

En moderne arbeidsplass

Dynamics 365 Talent hjelper HR-avdelingen med å skape en moderne arbeidsplass, tilrettelagt for at de ansatte skal kunne vokse og utvikle seg i selskapet. HR handler om mye mer enn å finne riktig person til riktig jobb. HR skal hjelpe virksomheten med å skape kompetanse, engasjement og muligheter for å hente frem talentet som finnes i medarbeiderne. Dette skaper fornøyde medarbeidere som forblir i selskapet.

 

Alt-i-ett HR løsning

Få et integrert HR-system som samler alt fra rekruttering til offboarding, og sørger for kompetansedeling. Dere får også tilgang til sterke analyseverktøy gjennom Microsoft Power BI, noe som gir bedre innsikt i ressursene som finnes i selskapet. Løsningen kan i tillegg integreres med de andre appene i Dynamics 365 for å få en sømløs dataflyt.

 

Få tilgang til verdifull analyse

Med Dynamics 365 Talent får medarbeidere tilgang til de verktøyene de trenger for å lykkes i arbeidet. Samtidig får HR-avdelingen tilgang til viktig analyse som forenkler og optimaliserer prosessene. Gi HR-avdelingen muligheten til å oppfylle oppgaven de har som organisator for talent, kultur og ledelse. Slik blir din virksomhet bedre rustet til å levere etter selskapets målsetninger.

Dynamics 365 Talent består av tre applikasjoner:

Attract

Dynamics 365 Talent

Få tilgang til verktøy som tilrettelegger for gode rekrutteringsprosesser.

Onboard

Dynamics 365 Talent: Onboard

Tilrettelegg for gode prestasjoner fra dag én.

Core HR

Dynamics 365 Talent: Core HR

Gi HR avdelingen muligheten til å fokusere på å bygge en kultur som skaper gode resultater.

Bruk Dynamics 365 Talent som en frittstående app, eller integrer den med de andre Dynamics 365 appene for å få en sømløs dataflyt

Dynamics 365 Talent: Attract

 

Økt globalisering og ønske om ansatte med gode teknologiske ferdigheter øker konkurransen om de beste talentene i en rekke industrier. Kortere rekrutteringsprosesser, lavere kostnader knyttet til rekruttering og tiltak som øker sjansene for å vinne de beste kandidatene er viktige elementer i dagens jobbmarked.

 

Transformer rekrutteringsprosessene dine

Samle alle interessentene i rekrutteringsprosessen, slik at de kan samarbeide for å tiltrekke seg de beste kandidatene til bedriften. Skreddersy prosessene med stadier og aktiviteter tilpasset de ulike stillingsutlysningene. Jobb sammen for å skape innbydende stillingsbeskrivelser, og del de på ulike karriereportaler.

 

Bruk sosiale medier for å finne de riktige kandidatene

Integrasjonen mellom Dynamics 365 Talent og LinkedIn Recruiter gjør det enda enklere å finne, kontakte og intervjue de rette kandidatene. Den sømløse overføringen av data fra LinkedIn til Dynamics 365 gjør at du får tilgang til data fra verdens største profesjonelle nettverk. Dette gir mulighet for å identifisere potensielle kandidater, og eksponere disse for dine stillinger.

 

Få tilgang til verktøy som bidrar til optimaliserte rekrutteringsprosesser

Oppdaterte kandidatprofiler integrert med LinkedIn og Office 365, gjør at du får god oversikt over kompetanse, ferdigheter og tilbakemeldinger blant utvalget av kandidater. Gjennom transparente og tilgengelige portaler vil kandidatene få en god opplevelse, og er en viktig faktor for å redusere frafall i rekrutteringsprosessene. Med hjelp av Power BI sine interaktive dashboards, får du full oversikt og kvalitet gjennom hele rekrutteringsprosessen.

Dynamics 365 Talent: Attract moderniserer rekrutteringsprosessen, slik at din bedrift tiltrekker seg de beste kandidatene på markedet

Dynamics 365 Talent: Onboard moderniserer onboarding opplevelsen for nye medarbeidere slik at det er tilrettelagt for gode prestasjoner fra dag én

Dynamics 365 Talent: Onboard

 

En utfordring for mange virksomheter er å  få ansatte til å være produktive fra begynnelsen av ansettelsesforholdet. Lange onboarding prosesser, tid til produktivitet og kostnader fra høy turnover kan ha negative konsekvenser for virksomheten i form av dårlig arbeidsmoral, jobbkultur og ryktet til bedriften utad. Gode onboarding prosesser er derfor viktig for at nye medarbeidere trives i jobben fra første stund.

 

Skap gode opplevelser i starten av arbeidsforholdet

Gjør de første dagene positive for nyansatte, og reduser tiden brukt på administrative oppgaver. Med ferdigkonfigurerte sjekklister kommer dere raskere gjennom papirarbeidet som onboarding innebærer. Ved å redusere tiden brukt på administrative oppgaver, frigjør det mer tid til å gjennomgå mer relevante oppgaver.

 

Få nyansatte raskere inn i rutiner og roller

Gi klare prioriteringer, ansvarsroller og målsettinger fra starten av arbeidsforholdet. Ha miljøer hvor nyansatte enkelt kan finne informasjon om selskapet og opplæringsmateriale. Slik skaper du mulighet for at nyansatte slipper å kaste bort tid på å lete etter viktig informasjon i bortgjemte datasiloer.

 

Hjelp nyansatte med å lykkes i bedriften

Sørg for et forum hvor det er tilrettelagt for tilbakemelding og dialog med de ansatte som er i en onboarding prosess. Gjennom god dialog kan du kontinuerlig jobbe med å forbedre prosessene. Med gode prosesser blir det enklere for nyansatte å mestre sin nye stilling.

Dynamics 365 Talent: Core HR

 

Bygg et vinnerlag ved å gi ledere og ansatte tilgang til å bruke viktige HR-verktøy som effektiviserer prosesser, reduserer kostnader og bidrar til å lage vinnerkultur i selskapet.

 

Tilrettelegg for suksess hos både ledere og medarbeidere

Ledere og medarbeidere kan effektivisere arbeidsdagen, ved å utføre personaladministrative oppgaver uten å gå gjennom HR. Legg til rette for intern mobilitet gjennom lett tilgjengelige profiler som viser kompetansen og ferdighetene til de ansatte i bedriften. Dynamics 365 Talent: Core HR hjelper bedrifter å skape et lavere gjennomtrekk ved å matche profiler med jobbmuligheter som finnes internt.

 

Sørg for at riktig ressurs blir brukt til riktige oppgaver

Reduser papirarbeid, forsterk nøyaktigheten og minimer risiko ved å sørge for at de ulike oppgavene havner i riktig hender ved bruk av automatiserte og konfigurerbare prosesser. Ta bedre beslutninger gjennom analyseverktøy som hjelper deg å spore og analysere HR-aktivitetene dine. Dynamics 365 Talent er en skalerbar plattform som lar deg tilpasse applikasjonen til ditt og selskapets behov. Du kan for eksempel tilpasse grensesnittet til oppgavene du skal utføre og dele erfaringer med andre i bedriften.

 

Få oversikt over HR-data

Lag klare retningslinjer for hvordan HR aktiviteter skal gjennomføres. Løsningen gjør det mulig å dele fremgangsmåter og rutiner for personaladministrive oppgaver som kan bli brukt på tvers av hele organisasjonen. Gjennom pålitelig data og analyse får dere blant annet full oversikt over fravær, slik at både ledere og medarbeidere får tilgang til nødvendig tall og data. Optimalisert fraværshåndtering er viktig for å optimalisere kostnader i virksomheten. Det bidrar også til å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø for hele organisasjonen.

Dynamics 365 Talent: Core HR sentraliserer data og tilrettelegger for at de ansatte kan utføre oppgaver selv, slik at HR avdelingen kan ha fokus på å bygge opp en kultur som skaper gode resultater

Axdata er en av landets fremste på Dynamics 365 Talent

Axdata har to av landets første sertifiserte konsulenter på Dynamics 365 Talent. Vi har dermed bygget opp meget stor kompetanse på denne delen av Dynamics 365. Kontakt oss i dag for informasjon om hvordan våre konsulenter kan hjelpe dere i gang med Dynamics 365 Talent.