Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance
Dynamics 365 Finance

Få full oversikt over økonomien i din bedrift

Automatiser og moderniser dine økonomiprosesser på tvers av hele virksomheten. Bruk innsikt fra gode analytiske verktøy til å ta bedre beslutninger og ligge i forkant av den økonomiske utviklingen. Dynamics 365 Finance er en del av Microsoft Dynamics 365 familien og integreres med alle de ulike applikasjonene for plattformen. Ta i bruk et verktøy som hjelper deg å få oversikt over selskapets nåværende økonomiske situasjon, mens du samtidig planlegger for fremtidig økonomisk vekst.

Ta strategiske beslutninger med hjelp av moderne teknologi

Tilgang til data i sanntid, prediktiv analyse og global økonomihåndtering hjelper deg å ta raskere og smartere beslutninger på vegne av din virksomhet. Få tilgang til fremragende verktøy og produkter fra Microsoft som gjør at du kan ta strategiske beslutninger for virksomhetens økonomi, med hjelp av kunstig intelligens.

Dynamics 365 appen Finance gir dere tilgang til teknologi som gir handlingsrettet informasjon slik at du kan jobbe mot å drive vekst i virksomheten med strategiske og innovative tiltak. Transformer virksomheten med AI-drevet innsikt og forbli konkurransedyktig i et globalt forretningsmiljø preget av hyppige endringer.

Få et enhetlig bilde av økonomien til bedriften i Dynamics 365 Finance, som samler virksomhetsdata på tvers av ulike applikasjoner og gir deg en sentralisert kilde til informasjon. Dermed blir det enklere å ta beslutninger på tvers av operasjoner og støtte global vekst.

Automatiserte økonomiprosesser for effektiv drift

Bruk mer tid på det som er viktig ved å automatisere rutinepregete økonomiprosesser, slik at du kan ha fokus på mer krevende oppgaver. Ansvaret for å sørge for sunn drift av økonomien til virksomheten er en viktig og krevende oppgave som er i stadig endring. Derfor er det viktig at dere bruker en løsning som er tilpasningsdyktig og skalerbar, slik at dere kan reagere raskt på endringer i markedet.

I Dynamics 365 Finance kan du gi dine ansatte rollebaserte arbeidsområder med oppgaveprioritering for å maksimere effektiviteten. Applikasjonen integreres med Office 365 som gjør det enkelt å få tilgang til de rette filene, dokumentasjon og kommunikasjon på tvers av avdelinger.

Gjør rutineoppgaver som fakturering enklere ved å sette opp gjentakende fakturaer, som også gir deg bedre oversikt over framtidige utgifter. Dette gjør at du både sparer tid på manuelle oppgaver, og jobbe proaktivt med økonomien i bedriften på lengre sikt.

 

Reduser driftsutgifter, kompleksitet og risiko for din bedrift

Økonomisk prosessautomatisering, budsjettplanlegging og budsjettkontroll er noen av funksjonene i Dynamics 365 som hjelper deg å kutte ned på driftsutgiftene dine. Analyse og innsikt gjør at du kan drive bedriften effektivt på tvers av geografiske områder og gir en bedre oversikt over hvilke prosesser som kan redusere kostnader.

Ved å bruke et sentralisert system for hele virksomheten reduserer du kompleksiteten i økonomistyringen i selskapet. Dermed kan du gjøre effektive tiltak raskere og implementere de på tvers av hele virksomheten, samtidig som du kan tilpasse tiltak mot lokale krav.
Løsningen gjør det også enkelt å tilpasse selskapet til nye globale økonomiske krav gjennom en fleksibel, veiledet, regelbasert kontoplan og mål. Gjør enkelt endringer som dukker opp med konfigurerbare skatte-, e-faktura- og betalings- og rapporteringsformater.

Muligheter i Dynamics 365 Finance

Med denne løsningen får du muligheten til å maksimere innsynet i økonomien og lønnsomheten til din bedrift ved hjelp av moderne teknologi. Investering i Dynamics 365 Finance lar deg blant annet:

  • Ta strategiske beslutninger med kunstig intelligens
  • Øke fortjenesten og forbedre kontantstrømmen
  • Samle og automatiser økonomiprosesser
  • Redusere driftsutgiftene
  • Redusere global økonomisk kompleksitet og risiko
  • Automatisere og prioritere oppgaver ved hjelp av Office 365-integrasjon og prediktiv innsikt
  • Tilpasse dokumenter til nye forretningskrav med Office 365-maler
  • Effektivisering gjennom abonnementbasert økonomi

… og mye mer! Dynamics 365 finance gir deg de verktøyene du trenger for å fremme vekst i din virksomhet.

Axdata er leverandør av Microsoft Dynamics 365 Manufacturing

Les mer om Dynamics 365

I et marked som stadig blir tøffere, med økt konkurranse og høye krav til effektivitet og nøyaktige data, er det avgjørende å ha et forretningssystem som håndterer utfordringer og kan følge utviklingen i markedet. Microsoft Dynamics 365 forener løsninger for ERP, CRM og BI i en og samme skyløsning, noe som forenkler og forbedrer dine prosesser.

Kontakt oss for mer informasjon om Dynamics 365 Finance

Axdata har lang erfaring Dynamics 365 Finance og svarer gjerne på spørsmål du har om løsningen.