Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance
Dynamics 365 Supply Chain Management

Ta produktiviteten til nye høyder

Dynamics 365 Supply Chain Management er en del av Dynamics 365 plattformen og bruker smart teknologi som har åpnet for en revolusjonerende utvikling innen produksjon og forsyningskjeder.  Bruk innsikt og kunnskap fra Ai og IoT til å effektivisere planlegging, produksjon, beholdning, lager og transport. Slik at du kan optimalisere driften, produktkvalitet og lønnsomheten til din bedrift.

Automatiser og øk effektiviteten i din bedrift

Dynamics 365 appen Supply Chain Management bruker IoT-intelligens for å forutse og redusere nedetid i produksjonsprosessen. Moderne teknologi tilrettelegger for at du kan utføre produksjonsplanlegging og vedlikehold i sanntid. Dermed kan du innovere dine produksjonsoperasjoner, og øke effektiviteten og lønnsomheten til din bedrift.

Muligheten til å automatisere informasjonsflyten på tvers av ressurser og plasseringer i selskapet forbedrer informasjonsbehandlingen og bidrar til å akselerere ordrebehandling og produktleveranser. Dynamics 365 Supply Chain Management er en intelligent løsning som enkelt sporer og administrerer ressurser som arbeidsstyrke, maskiner og verktøy. Slik får du en helhetlig oversikt over ressursene dine og kan ha rett ressurs tilgjengelig til rett tid.

Transformer og optimaliser din forsyningskjede

En effektiv og moderne tilnærming mot forsyningskjeden er vitalt for en bedrift i dagens marked. En optimalisert forsyningskjede kan ha en vesentlig innvirkning på bunnlinjen og være en viktig kilde til unike konkurransefortrinn.

Dynamics 365 Supply Chain Management hjelper bedriften med å optimalisere forsyningskjeden. Få full oversikt over lagerdrift- og beholdning, slik at du enkelt og effektivt kan administrere kapasitet, forbruk for råvarer, samt bevegelse av ferdige varer i sanntid. Samtidig gir Power BI deg et sanntidsbilde av beholdning, mottak, plukk og forsendelser fra ditt lager. Optimalisert lagerstyring gir deg et godt utgangspunkt for å forbedre kundebestillinger og levering, kalkulert ut ifra tilgjengelighet og kapasitetsbegrensninger på lageret.

Få en enhetlig drift på tvers av landegrenser

Dynamics 365 Supply Chain Management gir deg et helhetlig innsyn i forsyningskjeden på tvers av ulike geografiske områder og tidssoner. Det gjør at du enkelt kan integrere salg og innkjøp med administrasjonen av logistikk, beholdning, produksjon, lager og transport rundt omkring i verden. Ved å synkronisere logistikken for området, lager og transportmetoder, optimaliserer du driften og reduserer kostnader som kommer som følge av utvidet drift.

Selv om løsningen tilrettelegger for en enhetlig global drift, er applikasjonen også konfigurert for at man enkelt kan etterkomme lokale lover og regler i ulike markeder. Microsoft jobber kontinuerlig med å oppdateringer som støtter nye reguleringskrav fra lokale myndigheter, slik at din drift ikke blir begrenset eller utsatt for forsinkelser grunnet landsspesifikke lovendringer.

Muligheter med Dynamics 365 Supply Chain Management

Med Supply Chain Management kan du enkelt effektivisere og optimalisere forsyningskjeden i din bedrift med sanntidsdata. Å investere i denne løsningen gir deg blant annet:

  • Moderne og effektiv lagerstyring
  • Optimalisert produksjonsytelse
  • Redusert nedetid
  • Økt produktkvalitet og avkastning ved hjelp av IoT
  • Moderne verktøy som lar deg maksimere levetiden for aktiva
  • Automatisert og effektivisert forsyningskjede
  • Forbedret kontantstrøm
  • Økt produktkvalitet og kundetilfredshet ved hjelp av prediktiv analyse og sanntidsinnsikt

… og mye mer! Dynamics 365 Supply Chain Management gir deg de verktøyene du trenger for effektivisere din bedrift.

Axdata er leverandør av Microsoft Dynamics 365 Manufacturing

Les mer om Dynamics 365

I et marked som stadig blir tøffere, med økt konkurranse og høye krav til effektivitet og nøyaktige data, er det avgjørende å ha et forretningssystem som håndterer utfordringer og kan følge utviklingen i markedet. Microsoft Dynamics 365 forener løsninger for ERP, CRM og BI i en og samme skyløsning, noe som forenkler og forbedrer dine prosesser.

Er du interessert i Dynamics 365 Supply Chain Management?

Axdata er spesialister på Dynamics 365 Supply Chain Management og vi hjelper deg gjerne i gang med løsningen. Ta kontakt med oss for å få mer informasjon om hvordan du kan få en fleksibel og effektiv drift som skaper vekstmuligheter for din bedrift.