Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance
Microsoft Dynamics 365 med

Axdata Engineering

En ferdig skreddersydd løsning for bransjen

Vi vet at det er avgjørende for engineering- og produksjonsselskap å ha produktinformasjon som er korrekt og uten mangler. Uriktig eller mangelfull informasjon fører til ekstra arbeid og kostnader, og gjør leveranser og prosesser unødvendig kompliserte og ineffektive. Med Axdata Engineering, vår skreddersydde ERP-løsning for bransjen får du en løsning som gir deg reell kontroll.

Om løsningen

Enten du kjøper inn ferdige varer, komponenter for montering og videresalg, eller produserer egne produkter, er det en rekke karakteristikker på en ferdigvare du ønsker å ha kontroll på for senere bruk i verdikjeden.

Axdatas ERP-løsning for Engineering og Produksjon er en skybasert løsning utviklet med utgangspunkt i bransjens spesifikke behov og inneholder blant annet revisjonsstyring, dokumenthåndtering og utvidet funksjonalitet for vareregister. Med denne løsningen får du komplett kontroll på alle data og alle relevante aspekter knyttet til hvert enkelt av dine produkter – til enhver tid.

Løsningen Microsoft Dynamics 365 beriket med Axdata Engineering gir en forretningsløsning utviklet for engineering- og produksjonsselskap. Vår ferdigutviklede bransjeløsning håndterer all informasjon om produktene – fra tegninger er godkjent til produktene er i bruk. På den måten sikrer løsningen at informasjon knyttet til både salg, innkjøp, lager, produksjon og service er optimalt ivaretatt.

Økt kvalitet og dataflyt

Konstant oppetid og tilgang til reelle data
Med Dynamics 365 og Axdata Engineering får du et sømløst ERP-system som uten hinder sørger for data og kontroll på produktet fra innkjøp – via service – til avhending. Med denne skybaserte løsningen er du sikret konstant oppetid, og ikke minst at data flyter uhindret mellom systemene, slik at brukerne umiddelbart får tilgang til all relevant data.
For at du skal få best mulig kvalitet på informasjonen, utnytter Dynamics 365 data fra andre Microsoft-løsninger, slik som Office 365. Dette gir deg en enda bedre dataflyt og sørger for optimal utnyttelse av data som allerede finnes i de ulike systemene. Med flere datasett tilgjengelig er det enklere og raskere finne korrelasjoner, mønstre og trender som kan gi nyttig og oppdatert input til risikostyringen.

Kvalitet og overblikk i sanntid

Med denne løsningen får du vareinformasjon på detaljnivå, slik at du til enhver tid kan ta beslutninger basert på reell informasjon. Integrert i løsningen finner du også Engineering Change Order (ECO) Management, som gjør at du kan registre endringer og revisjoner på varer, stykklister og produksjonsruter. I ettertid vil du dermed enkelt kunne finne tilbake til hvordan en solgt vare er bygget/produsert når salgstransaksjonen inneholder revisjon.
Løsningen har også referanse til tegningsnummer og tekniske notat som kan brukes under endring, og mulighet for CAD-integrasjon med import av godkjent BOM og tegninger. Ved import sjekkes BOM-linjer for å sikre at alle brukte varer er frigitt. Godkjent revisjon fra CAD-system kan overføres, og vil da oppdatere ECO Management med ny versjon og legge denne klar for autorisering. I tillegg gir løsningen Axdata Installation deg mulighet til å spore varer ned på individnivå, mens Axdata Advanced Project sørger for håndtering av livssyklusen til et prosjekt, helt fra et tidlig tilbudsstadium til prosjektets livssyklus er ferdig. Axdata Employee Services sikrer datafangst fra medarbeidere på timer og reiseregninger.

Med denne løsningen får du blant annet:
 • Teknisk informasjon om varen med CAD integrasjon
 • Detaljert informasjon om kostpriser og salgspriser
 • Forsyningsoversikt
 • Dokumentasjon av miljøskadelige stoffer – Green Passport
 • Oversikt over fabrikanter av varen med fabrikant spesifikasjon
 • Reservedels liste for varer med revisjon – mulighet for utbrett på salgsordrelinjer
 • Abonnement til varen
 • Garantiordninger på varen
 • Individhåndtering med mulighet for «As-Built» informasjon fra produksjon med historikk
 • TAG-nummerering

For at du skal få best mulig kvalitet på informasjonen utnytter Dynamics 365 data fra andre Microsoft løsninger som Office 365. Dette gir deg en enda bedre dataflyt og sørger for optimal utnyttelse av data som allerede finnes i de ulike systemene.

Digital transformasjon i produksjonsbransjen

Lisensiering av Axdata Engineering (Eksklusive Dynamics 365)

For bruken av løsningen blir Axdata Engineering lisensiert basert på navngitte brukere etter samme modell som standard Dynamics 365.

 • Priser angis i leiepris per bruker per måned, som gir en ikke-eksklusiv bruksrett på løsningen.
 • Det skal være samme antall Engineerings brukere som det er i Microsoft Dynamics 365 standard.
 • Minimum 20 fullbrukere, samme krav som i standard Microsoft Dynamics 365 lisens.
 • Lisenskosten dekker ikke implementering.

Lisenspriser:

 

Fullbruker: 70,- per bruker per måned.
Activity bruker: 35,- per bruker per måned.
Team Member: 7,50 per bruker per måned.

Om Dynamics 365

Axdata Engineering består av vår skreddersydde løsning for bransjen, kombinert med Dynamics 365. Det var løsningen Microsoft Dynamics AX som utviklet seg til Dynamics 365 – en ren skyløsning som gir virksomheten din en komplett og fleksibel forretningsløsning som forenkler alle prosesser fra dag én, uavhengig av om det er produksjon, salg, rapportering eller fakturering. Sammenslåingen av flere Microsoft-løsninger til en ren skyløsning har resultert i flere fordeler og utvidet mulighetene til bedrifter.

Dynamics 365 gir deg en kjent, men moderne opplevelse av av en forretningsløsning – med en forbedret innsikt, intelligens og arbeidsflyt. Den skybaserte ERP-løsningen har funksjoner og muligheter som lar deg vokse langt raskere enn tidligere. Data og innsikt er nå forvandlet til intelligent handling som tillater deg å komponere, endre og utvide prosesser i sanntid.

Axdata Engineering kunder (Loyds og Radøygruppen)

Axdata Engineering er en velutprøvd løsning

Flere av våre kunder har kunnskap og lang erfaring med Axdata Engineering. at den har bidratt til at de har fått mere kontroll og hvordan den dekker behovene til et engineering selskap. Klikk og les om hvordan Loyds Industri og Radøygruppen vurderer løsningen.

Vi skaper økt verdi for våre kunder – hver dag.

Få en partner med solid erfaring og unik kompetanse

Anskaffelse av nytt ERP-system er et viktig strategisk valg for alle bedrifter. Det er naturligvis viktig å velge riktig forretningsløsning – men også like viktig å velge riktig partner for implementering og støtte på veien videre.

I Axdata møter du mennesker med en sterk lidenskap for faget sitt, kombinert med en unik erfaring fra engineering-industrien. Vårt mål er alltid å levere løsninger og tjenester som optimaliserer dine bedriftsprosesser og skaper reell verdi for deg.

For oss i Axdata er det ikke et mål å bli store og upersonlige – vi ønsker å være en dedikert partner som har fokus på deg som kunde, slik at du aldri skal være i tvil om at vi bryr oss.

Våre medarbeidere har høy kompetanse innen teknologi, forretningsutvikling, og optimalisering av arbeidsprosesser. Vi har ansatte med et sterkt engasjement for Microsoft-teknologi, som Microsoft Gold Partner er vi ofte i tett dialog med utviklingsavdelingen til Microsoft.

Dette betyr at vi kontinuerlig er med på å påvirke videreutviklingen av løsningene – noe som gjør at vi tidligere kan stake ut riktig kurs for våre kunder i samsvar med utviklingen.

Stadig flere kunder har erfart hvordan Axdata leverer forretningsløsninger av høy kvalitet, noe som har gitt oss en sterk vekst de siste årene. Selskapet er i dag er å finne i flere ulike land og har ca 50 dyktige medarbeidere som hver eneste dag jobber med stor lidenskap for ERP og forretningsløsninger og gir alt for å oppfylle våre kjerneverdier: Engasjert, Kompetent, Lojal og Modig.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å vite mer om vår bransjeløsning for engineering