Microsoft partner of the year - Dynamics 365 Supply Chain Management & Finance
E-bok: Åtte trender enhver CFO burde vite om fremtiden for finans

E-bok: Top eight trende every CFO should know about the future of finance

Dagens forretningsmiljø er preget av økende kompleksitet og selskap som i økende grad stoler på på den teknologiske og strategiske dyktigheten til deres økonomiske ledere. Ledere som må forholde seg til en rekke nye utfordringer og økt ansvar, som skal rapportere om fortiden, administrere nåtiden, og skape framtiden.

I denne E-boken ser Microsoft på åtte nye trender som enhver CFO burde vite om og forholde seg til. Ved å lese E-boken vil du stå bedre rustet til å evaluere og håndtere risiko, bygge innovative bedriftsstrategier og sikre vekst for selskapet.